פורטל הכרמל

משחקית אלואדי
בג"ץ: שטח המחיה המוקצה לאסירים ועצורים בישראל פוגע בכבודם
19/06/2017,  מאת: פורטל הכרמל

הרכב של 3 שופטי בג"ץ קיבל עתירות שהוגשו בעניין שטח המחיה המוקצה לאסירים ועצורים בישראל, העומד במרבית המקרים על פחות מ-4 מ"ר. בג"ץ: שטח המחיה המוקצה לאסירים ועצורים בישראל פוגע בכבודם ועומד בניגוד לסטנדרטים בינ"ל.


נקבע, כי מצב בו רובם המוחלט של אסירי ישראל שוהים בתנאים שאינם עולים כדי תנאי מחיה מינימליים לקיום בכבוד של האסיר, עומד בניגוד לעקרונות היסוד של משפטנו, לזכות החוקתית לכבוד, למורשת ישראל, לעמדת המשפט הבינלאומי ולמקובל במשפט המשווה.

נוכח האמור, הורה בג"ץ למדינה להגדיל בתוך 18 חודשים את שטח המחיה המזערי לכל אסיר ועצור ל- 4 מ"ר ללא שירותים ומקלחת או 4.5 מ"ר כולל שירותים ומקלחת.