פיצויים בסך 27,500 ₪ לעיוורת שסורבה להיכנס למסעדה

בעקבות תביעה שהוגשה על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, פסק בית משפט השלום בקריות, סכום פיצויים כולל של 27,500 ש"ח נגד מסעדה ומנהלה אשר סירבו להכניס למסעדה אישה עיוורת עם כלב נחייה.

12.12.2015 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פיצויים בסך 27,500 ₪ לעיוורת שסורבה להיכנס למסעדה

ביום העצמאות של שנת 2012 הגיעה גב' גרציה בן מויאל, אישה עיוורת הנעזרת בכלבת נחייה, בלוויית אחותה יפה, למסעדת דג המושט בקריית ביאליק. מנהל המסעדה באותה עת סירב להכניס את גב' בן מויאל למסעדה יחד עם כלבת הנחייה, והיא ואחותה נאלצו לשבת מחוץ למסעדה, במנותק מיתר האורחים. גב' בן מויאל, שחשה נפגעת מהיחס המפלה והמשפיל, פנתה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, וזו הגישה בשמה תביעה לפיצויים לבית משפט השלום בקריות.

בעקבות הצעת בית המשפט, התפשרה הנציבות באופן נפרד עם מנהל המסעדה השכיר, על פיצויים בסך של 7,500 ש"ח, ובית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסדר זה. כנגד המסעדה עצמה, אשר נמנעה מלהציג גירסת הגנה משלה בתיק – פסק בית המשפט פיצוים בסך של 20,000 ₪, שישולמו בנפרד ובנוסף לסכום הפשרה שישלם המנהל. סך הכל פסק בית המשפט סכום של 27,500 ₪ כפיצוים שישולמו לגב' מויאל.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי תהא זו הפלייה פסולה למנוע גישה מאדם עם מוגבלות למקום ציבורי או לחלק ממנו, או למנוע שירות מאדם עם מוגבלות, או לסרב לספק מוצר לאדם עם מוגבלות, או למנוע ממנו שימוש או הנאה משירות ציבורי.

בית המשפט רשאי לפסוק לטובת אותו אדם עם מוגבלות פיצויים גם ללא הוכחת נזק. חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחייה קובע, בין היתר, כי לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוכפת, בין יתר פעולותיה, את איסור הפלייתם של אנשים עם מוגבלות, ובמקרים המתאימים מגישה בעניינם גם תביעות אזרחיות לבתי משפט. סכום הפיצויים שנפסק במקרים אלה מועבר לידיהם של המתלוננים.

עו"ד ד"ר יועד הלברסברג, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "פסק הדין מהווה נקודת ציון חשובה במאבק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שכן הוא פוסק פיצויים משמעותיים בגין הפלית אדם רק בגלל מוגבלותו, גם אם השירות לא נמנע ממנו לחלוטין אלא סופק בנפרד מיתר הלקוחות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות טענה בבית המשפט כי הפלייה כזו מנוגדת לחוק ולכן על בעל עסק שמונע מאדם עם מוגבלות קבלת שירות באופן שוויוני ומכבד, וגם על מנהלים שכירים בעסק, מוטלת האחריות האישית לשאת בפיצוי כספי משמעותי. בית המשפט קיבל את עמדת הנציבות והעביר בהחלטתו מסר חד וברור הן לבעלי עסקים והן למנהלים – להסיר את החסמים בפני אנשים עם מוגבלות על מנת שהחברה הישראלית תהיה נגישה, מקבלת וסובלנית יותר כלפי אנשים עם מוגבלות ותאפשר להם להשתלב כאזרחים שווים בתוכה".

את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ייצגו עורכי הדין גילת זיוי וד"ר יועד הלברסברג.

תגובות

מומלצים