עלייה בלימודי תואר שני בישראל

עלייה של 52.6% בשיעור בוגרי תואר ראשון בישראל שהמשיכו ללימודי תואר שני. יותר בוגרי אוניברסיטאות ממשיכים לתואר שני מבוגרי מכללות. תחום הלימוד המוביל לתואר שני, מדעי הטבע , התואר השני המוביל במכללות, עסקים ומדעי הניהול.

28.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עלייה בלימודי תואר שני בישראל


עלייה של 52.6% נרשמה בשיעור בוגרי תואר ראשון שהמשיכו ללימודי תואר שני בארבע השנים שלאחר סיום התואר בין השנים 1981 ל-2017. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 

29% מבוגרי תואר ראשון בשנת תשע"ז (2016/17) המשיכו ללימודי תואר שני, לעומת 19% בלבד מהבוגרים בשנת תשמ"א (1980/81).

 

למרות הגידול במספר (היצע) מוסדות הלימוד המעניקים תואר שני, אחוז הממשיכים ללימודי התואר השני בעשור האחרון לא עלה ואפילו ירד, מכיוון שמספר בוגרי התואר הראשון עלה בצורה חדה יותר ממספר הממשיכים לתואר השני.

 

39% מכלל בוגרי תואר ראשון באוניברסיטאות בשנת תשע"ז (2016/17) המשיכו לתואר שני, לעומת 22% מבוגרי תואר ראשון במכללות האקדמיות.

 

בקרב בוגרי תואר ראשון מהמכללות האקדמיות שהמשיכו לתואר שני, אחוז הממשיכים ללמוד במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות היה זהה (כ-45% בכל אחד מסוגי המוסדות). לעומת זאת, בקרב בוגרי תואר ראשון באוניברסיטאות, 83% המשיכו ללמוד באוניברסיטאות, ו-13% בלבד המשיכו ללימודי תואר שני במכללות האקדמיות.

 

בקרב בוגרי תואר ראשון בשנת תשע"ז (2016/17), תחום הלימוד המוביל בשיעורי הממשיכים לתואר שני הוא מדעי הטבע, מתמטיקה וחקלאות עם 41% מבוגרי תואר ראשון, והתחום הנמוך ביותר הוא עסקים ומדעי הניהול (19%).

 

התחום הנלמד ביותר לתואר שני בקרב בוגרי מכללות אקדמיות הוא עסקים ומדעי הניהול, ובו לומדים 39% מכלל המשיכים לתואר שני, לעומת 22% מבוגרי אוניברסיטאות. גם בתחום המשפטים יש ייצוג יתר לבוגרי המכללות האקדמיות, וחלקם היחסי גדול פי 3 מחלקם בקרב בוגרי האוניברסיטאות (9% לעומת 3%, בהתאמה).

 

אחוז הלומדים לתואר שני בתחומי מדעי הטבע, מתמטיקה וחקלאות (20%) והנדסה ואדריכלות (11%) בקרב בוגרי אוניברסיטאות גבוה ביותר מפי שניים מהנתון המקביל בקרב בוגרי המכללות האקדמיות (8% ו-5%, בהתאמה).​

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים

\