ציפיות הציבור מהנבחרים החדשים למועצות

נבחר ציבור לא מייצג את בוחריו בלבד, כשנכנס למועצה המקומית הוא נציג כלל התושבים, להיות קואליציה עם טובת הכפר ואופוזיציה לכל דבר מנוגד לטובת הכפר, מה הם הדברים החשובים והבסיסיים שהציבור מבקש ומצפה מנבחריו החדשים למועצות המקומיות בישובים השונים.

ציפיות הציבור מהנבחרים החדשים למועצות