בסיס גוערה יועבר לקקל ולמועצה האזורית מגידו

מרכז חינוך, מנהיגות, מורשת, טבע ותיירות יוקם במקום בסיס ג'וערה המיתולוגי, ראש המועצה האזורית מגידו חולבסקי ואנשי מקצוע קיימו פגישה עם בכירים בקק"ל ובמשרד הביטחון, בה הוחלט רשמית כי משרד הביטחון ימסור את בסיס ג'וערה לניהול משותף של המועצה וקק"ל

בסיס גוערה יועבר לקקל ולמועצה האזורית מגידו