הגרפן עומד לשנות את עולם הטכנולוגיה

גרפן הוא יריעה דו-ממדית של אטומי פחמן, המסודרים בצורת משושים, בעובי של שכבה אטומית אחת, שכל פעם שמישהו מותח קו באמצעות עיפרון, הסימן הנוצר מכיל פיסות של החומר החדש והלוהט ביותר בפיזיקה, הגרפן שהתגלה רק לפני כעשור ועומד לשנות את עולם הטכנולוגיה.

הגרפן עומד לשנות את עולם הטכנולוגיה

כרמל Tubeעוד בכרמל Tube