חריגות בניה במושבים

חריגות בניה לא תמיד נערכות בזדון. לאחר שנים ארוכות בתחום אנחנו בהחלט יכולים להעיד על כך שפעמים רבות אנחנו מוצאים, בייחוד במושבים בהם הפיקוח לא הדוק, חריגות בניה שנוצרו כתוצאה ממבנה אותו בנה בעל הקרקע, ללא ידע ממשי, מה שלימי םהתברר כמפגע של ממש לא כל שכן להסגת גבול.

חריגות בניה במושבים