עופר ברזק פועל להציל את המזון מהים בעולם

זו לא עוד הצעה רגילה ופעילות של אדם יחיד, זו דרישה לגייס את מדינות העולם ולפעול בשיתוף פעולה לאכלס את הים והנהרות בדגים שהולכים ונכחדים ולהפעיל יותר אכיפה בנושא, עופר ברזק ישראלי שפועל במדינות רבות בעולם בנושא וכעת פועל לגייס את מדינות הים התיכון.

עופר ברזק פועל להציל את המזון מהים בעולם