אושר סופית חוק הפיקוח על מעונות יום

החוק יחול על כלל מעונות היום, בהם שבעה פעוטות ומעלה, החוק קובע כי הפעלת מעון ללא רישיון או בניגוד לתנאים שנקבעו בחוק היא עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר.

23.10.2018 מאת: פורטל הכרמל
אושר סופית חוק הפיקוח על מעונות יום

תמונה להמחשה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018. מדובר בהצעה ממשלתית של משרד הרווחה ובהצעות פרטיות של ח"כ יפעת שאשא ביטון וקארין אלהרר.

החוק מסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על כלל מעונות היום לפעוטות שבהם שוהים 7 פעוטות לפחות, בכדי להגן על הפעוטות השוהים במעונות, על שלומם ובטיחותם.

למרות שעל פי הנוסח המקורי, החוק היה אמור לחול בהליך מדורג על פני מספר שנים, על פי נוסח החוק שאישרה הוועדה, החוק ייכנס לתוקפו ב-1 לספטמבר2019 לאור זאת כבר במועד זה יחול על כלל מעונות היום, בהם שבעה פעוטות ומעלה, בכל רחבי הארץ, אשר יידרשו כולם לפעול רק אם ניתן להם אישור ראשוני, ע"י הממונה, על הנושא – מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך.

החוק קובע כי הפעלת מעון ללא רישיון או בניגוד לתנאים שנקבעו בחוק היא עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר, וכן מעניק לממונה, במקביל, כלי אכיפה מנהליים בהם סמכות למתן התראות מנהליות ואף צו הפסקה מנהלי לשם סגירת מעון, אשר יאפשרו לממונה לתת מענה מהיר יותר בעת הצורך, ושנה לאחר פרסום התקנות, גם תתאפשר הטלת עיצומים כספיים על הפרות ספציפיות. עוד נקבע כי הממונה יפרסם באינטרנט, ובכל דרך נוספת שיימצא לנכון להעמיד לעיון הציבור, מרשם ובו כל מעון יום לפעוטות וכתובתו, האם יש לו רישיון ומה תוקפו, או אם בוטל הרישיון. כמו כן יצוינו במרשם צו הפסקה מנהלי או צו הפסקה שיפוטי שניתן לגבי אותו מעון, כל עוד הם עומדים בתוקפם, או אם הוטל עליו עיצום כספי ומהות ההפרה שבגינה הוטל.

ח"כ יפעת שאשא ביטון, יו"ר הוועדה לזכויות הילד שהכינה את הצעת החוק: " "היום עשינו היסטוריה, ההורים, הארגונים וחברי הכנסת. אמנם מדובר בצעד קטן ביחס להצעת החוק הפרטית שיזמתי, אך בצעד גדול ומשמעותי עבור הילדים בגילאי לידה עד שלוש והוריהם, ואפילו עבור מעונות היום עצמם. החוק יסדיר את שטח ההפקר הקיים במציאות כיום ואת הפיקוח שלא היה קיים בפועל, ודאי לא ברמה שמדינה מתוקנת צריכה לדרוש מעצמה. אני נלחמת על החוק הזה שנים, אך לצערי היה זה מותה של יסמין וינטה ז"ל שהוביל לגיוס התמיכה הציבורית ולהפנמת המצב בקרב הגורמים הרלוונטיים. פעלנו במהירות כדי ליצור מציאות חדשה, במסגרתה נצמצם ונפסיק את הפריצות בתחום זה".

ח"כ קארין אלהרר: "אני רוצה להקדיש את החוק הזה לשני ילדים; יסמין וינטה ז"ל ודויד דייגי ז"ל. המוות של שני המלאכים הקטנים וחסרי הישע האלו היה כל כך מיותר ואין בו כל נחמה, אבל מהאבל והעצב צמחנו ובזכותם נצליח להבטיח את העתיד של ילדים אחרים. היום, אנחנו סוף סוף מחזירים את האוויר לנשימה להורים. היום אנחנו סוף סוף מאפשרים להם לשלוח את הילדים לגן בלב שקט ולילדים אנחנו מעניקים את האפשרות ללכת ולחזור הביתה בחיוך גדול."

56 תמכו ללא מתנגדים ונמנע אחד

 

תגובות

מומלצים