בגרות אנגלית במתכונת חדשה ללא מילון

הבחינה ללא מילונית תתקיים ב-35 בתי ספר שנכנסו לפיילוט, לאחר שלמדו לאורך שנת הלימודים מאגר של 200 מילים. מדובר בתלמידי מסלול מוגבר של 4 ו-5 יחידות לימוד, שייבחנו ללא מילונית בשאלון E. השאלון יכלול טקסט ושאלות שנשענות על מאגר המילים שנלמד.

16.05.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בגרות אנגלית במתכונת חדשה ללא מילון

 

היום תתקיים בחינת הבגרות באנגלית. כ-200,000 תלמידים ייבחנו, ב-8 שאלונים, בהשגחת 15,000 משגיחים.

כחלק מיישום התכנית הלאומית לחיזוק האנגלית הדבורה, וההחלטה להעשיר באופן ניכר את אוצר המילים של בוגרי מערכת החינוך, לראשונה תקיים היום בגרות במתכונת חדשה ללא מילון או מילונית.

הבחינה ללא מילונית תתקיים ב-35 בתי ספר שנכנסו לפיילוט, לאחר שלמדו לאורך שנת הלימודים מאגר של 200 מילים. מדובר בתלמידי מסלול מוגבר של 4 ו-5 יחידות לימוד, שייבחנו ללא מילונית בשאלון E. השאלון יכלול טקסט ושאלות שנשענות על מאגר המילים שנלמד.

שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך: "מחקרים מעידים על כך שאוצר מילים מהווה מרכיב מרכזי ברכישת השפה האנגלית. יש קשר ישיר בין מספר המילים ששולט בהן התלמיד, לבין רמת השליטה שלו בשפה".

"בכוונתנו לצייד את בוגרי מערכת החינוך באוצר מלים נאות, שיש בו כדי לאפשר ניהול שיחה והצגת טיעונים ברמה סבירה, כ-5,400 מילים באנגלית".

"תודה לד"ר ציונה לוי, למוהנא פארס ולמשה זעפרני".

 

תגובות

מומלצים