בתי ספר מצטיינים 2019

בתי הספר נבחרו כמצטיינים לשנה"ל תשע"ח, זאת בשל תפיסתם החינוכית הפורצת דרך במישורים ערכיים פדגוגיים קהילתיים. בתי הספר הללו זוכים להערכה ולמוניטין בקרב הקהילה ויוצרים חיבורים משמעותיים.

16.12.2018 מאת: פורטל הכרמל
בתי ספר מצטיינים 2019

מנהל מחוז חיפה, ד"ר סער הראל קיבל את המלצות וועדת הפרס המחוזית לבתי ספר מצטיינים לשנה"ל תשע"ט.

במחוז חיפה מציינים כי עם סיום עבודתה של וועדת פרס החינוך המחוזית נבחרו 19
מוסדות חינוך לפרס החינוך לשנה"ל תשע"ט.

המצוינות היא אחד הערכים המרכזיים והמובילים במחוז חיפה .מצוינות איננה מצב אלא תהליך.

תהליך מתמיד של תביעה עצמית לשיפור, נחישות לחתור להשגת המטרות, מתוך אמונה ביכולת להשיגן.

פרס החינוך המחוזי הוא אות כבוד למוסדות החינוך השוזרים עשייה חינוכית עם איכות
ומצוינות, יום יום ושעה שעה , הלכה למעשה ובשטח.

בשנה זו התקבלו המלצות רבות, ורבים הם מוסדות החינוך הראויים להערכה על עשייה חינוכית וערכית רבת שנים.

בחירת מוסדות החינוך המצטיינים נעשתה תוך הפעלת מיכלול הערכה מקצועי.

מנהל המחוז, ד"ר סער הראל: ״מחוז חיפה חרת על דגלו את קידום המצוינות, יזמות וחדשנות חינוכית. מוסדות החינוך שנבחרו גם השנה מאופיינים בהישגיות, חדשנות, יזמות ויצירתיות. כמו כן בתי הספר פועלים לצמצום פערים ולמניעת נשירה של תלמידים תוך מתן דגש על אווירה חינוכית איכותית השׂמה דגש על אקלים מיטבי על כבוד הדדי ועל דרך ארץ. המוסדות המצטיינים מהווים מגדלור מחוזי, ובטוחני שיהוו מוקד השראה למוסדות נוספים
במחוז ובארץ כולה הן בחתירה למצוינות והן בחשיבה ובעשייה פורצת דרך".

עוד אמר מנהל ד"ר סער :"את מלוא הערכתי למנהלי מוסדות החינוך, לצוותי החינוך והמינהל, למפקחי מוסדות החינוך בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי והרשויות המקומיות על הובלה והעבודה החינוכית המשותפת בקידום מוסדות חינוך הללו".

בתהליך נטלו חלק חברי ועדת השיפוט, בראשותו של רמי בן גרא, יו"ר ועדת הפרס, שבחרו את המצטיינים על פי תבחינים שהועמדו לרשותם בזיקה לחוזר מנכ"ל בנושא פרסי חינוך. בעקבות ההמלצות שהתקבלו למחוז ביקרו חברי הועדה במוסדות החינוך, צפו וראיינו, ובתום התהליך התקבלו ההחלטות. מוסדות החינוך שנבחרו לקבל את פרס החינוך המחוזי הוכיחו בין היתר תהליך מתמיד של דבקות במטרה ואמונה בדרך החינוך ועל כן הם משמשים דוגמא ומופת במחוז.

להלן מוסדות החינוך הזוכים בפרס החינוך המחוזי בשנה"ל תשע"ט

גן ממ"ד "פריאל" בחיפה - עולה לארצי כנציג מחוז חיפה

בית ספר ממלכתי יסודי "גורדון" בקריית אתא - עולה לארצי כנציג מחוז חיפה

בית הספר על יסודי ממ"ד "פלך" בזיכרון יעקב - עולה לארצי כנציג מחוז חיפה

לפרס החינוך המחוזי זכו 16 מוסדות החינוך הבאים:

גן "אלדאהראות" בערערה

גן "זאמרין" בזיכרון יעקב

גן "אלונים" בנימינה-גבעת עדה

גן "ארבל" בחדרה

גן "טיור" בג'סר אל זרקא

בית ספר יסודי "אלחורזמי" בבקה אל גרביה

בית ספר יסודי "פיכמן" בחיפה

בית ספר יסודי "ויצמן" בקרית מוצקין

בית ספר יסודי "רמב"ם בחיפה

בית ספר יסודי "שרת" בפרדס חנה – כרכור

בית ספר יסודי "החיטה" בזיכרון יעקב

בית ספר העל יסודי "אורט טבעון" בקרית טבעון

בית ספר לחנ"מ "רננים" בזיכרון יעקב

בית ספר לחנ"מ "אל אמל" באום אל פחם

הקריטריונים לקבלת הפרס: לגני הילדים קידום תהליכי הוראה-למידה והערכה המובילים לפיתוח סקרנות ומוטיבציה ללמידה, לעידוד יצירתיות וחשיבה, להעשרת ידע ולפיתוח נורמות התנהגות אישית וחברתית.

הוראה אינטגרטיבית ואינטר-דיסציפלינרית, המשלבת תכנים מכל אשכולות הליבה, ונותנת מענה דיפרנציאלי לצורכי הילדים, כולל מערך תמיכה לבעלי צרכים ייחודיים.

הלמידה מתקיימת באמצעות פעילות חווייתית, מעוררת סקרנות ומהנה. סביבת הגן מזמנת הבעה, יצירה, תנועה ומשחקים שונים: סוציו-דרמטיים, חברתיים, לימודיים וכדומה.

אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי, חינוך ללקיחת אחריות, לאי- אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, למעורבות בחיי הקהילה, לשמירה על איכות הסביבה, לשמירה על זכויות האדם ועל השוויון בין המינים, לסובלנות ולדו-קיום.

גיבוש החזון החינוכי של כל הצוות, לקביעת יעדי הפעולה, לתכנון החינוכי ולביצועו.

קיום פעילויות לשיתוף ההורים ולקשר עמם, למעורבות בחיי הקהילה ולתרומה לה.

הפעלת תכניות או פעילויות ייחודיות, פרי יזמת הגננת והצוות.

הפעלת תכניות למעברים ברצף החינוכי ולקשר רציף עם בתי הספר.

לבתי הספר קידום תהליכי הוראה-למידה והערכה ופיתוח סביבות למידה.

המובילים להבנה מעמיקה, לטיפוח כלי חשיבה ולמידה, להישגיות, לחדשנות, ליצירתיות
ולמצוינות

מענה לצרכים שונים של התלמידים, הכולל קידום וטיפוח של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
וייחודיים ומניעת נשירה.

אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי, חינוך ללקיחת אחריות, לאי-אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, למעורבות בחיי בית הספר והקהילה, לשמירה על איכות הסביבה, לשמירה על זכויות האדם ולשוויון בין המינים, לסובלנות ולדו-קיום.

הנחלת העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, טיפוח ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.

מנהיגות בית ספרית פועלת להשגת מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון הבית-ספרי. קידום תרבות ארגונית המעודדת טיפוח עבודת צוות והעצמתה.

התפתחות מקצועית מתמדת של כל אחד מהשותפים לעשייה חינוכית, קשר עם ההורים והקהילה.

 

תגובות

מומלצים