קבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרות לפעוטות בגילאי 3-0

04.06.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
קבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרות לפעוטות בגילאי 3-0

 

חוק הפיקוח על מעונות יום, שנחקק ביום 22.10.2018, נועד להבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה של פעוטות, לצד יצירת כלי אכיפה מינהליים, סמכויות מפקחים והוראות עונשין. 

חלקו הראשון של החוק (החובה לקבל אישור ראשוני), ייכנס לתוקפו כבר משנת הלימודים הקרובה, וחלקו השני (חובה לקבל רישיון קבוע/זמני), ייכנס לתוקף לאחר התקנת התקנות ובאופן מדורג, על פני 5 שנים.

בנוסף, ביום 8.7.2018, התקבלה החלטת ממשלה מספר 3955, הקובעת הסדרים נוספים שיחולו לאחר חקיקת החוק. 

אישור ראשוני


בהתאם לסעיף 76 לחוק, החל מפתיחת שנת הלימודים התש"פ (1.9.2019), יחויבו כל המסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת. לצורך הסדרת התנאים לקבלת אישור ראשוני, בוצע הליך הערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA)

תנאים לקבלת אישור ראשוני:
 

 1. היעדר רישום פלילי לכל הבאים במגע עם הפעוטות, כולל מפעילי המסגרות, צוותי המסגרות, בעלי השליטה בחברות המפעילות ועוד.

 2. אין סיכון לשלום הפעוטות השוהים במסגרת.

 3. ביצוע השתלמות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה.

 4. מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של הפעוטות.

מה הדרישות ממפעילי המסגרות?


יש להגיש בקשה מקוונת (על מפעיל המעון להזדהות בעת הגשת הבקשה) לרבות הסעיפים הבאים:

 1. לצורך בדיקת הרישום הפלילי, יש למלא את פרטי כל העובדים והגורמים הבאים במגע עם פעוטות.
  הנפקת האישור הראשוני מותנית בהיעדר רישום פלילי בנסיבות המקרה.

 2. הצהרה כי אין סיכון לשלומם של הפעוטות השוהים במסגרת.

 3. הצהרה על ביצוע השתלמות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה, כמפורט בנוהל לקבלת אישור ראשוני.

 4. הצהרה כי מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של פעוטות. 

  >> נוהל קבלת אישור ראשוני למפעיל מסגרות לפעוטות בגילאי 3-0

יצירת קשר ודרכי הגשת הבקשה לאישור ראשוני


החל מיום חמישי, 6.6.19, יפעל, לרשותכם, מוקד טלפוני שיסייע בקבלת מידע והיערכות.
טלפון: 8236* 

כתובת דואר אלקטרוני: meonotyom@mgar.co.il

שעות פעילות המוקד: בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00.

הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות אתר אינטרנט שיפורסם בקרוב.

 

תגובות

מומלצים