עוספיה הציגה תכנית חדשה למתחם הדרומי שבין דליה ועוספיה

מהלך אמיץ של מועצת עוספיה להוביל תכנון בשטח שלה הגובל לקו התפר בדאלית אל כרמל, תכנית כוללנית ששטחה 1,766.540 דונם, שכולל בתוכו שטחים ציבוריים ומגורים, ללא איחוד וחלוקה, אלא על פי פרק ד' לחוק התכנון והבניה, זהו מהלך ראשוני שמצריך לשכנוע את ועדות התכנון לאשרו.

10.03.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עוספיה הציגה תכנית חדשה למתחם הדרומי שבין דליה ועוספיה

 

התכנית הוצגה לראשונה במליאת מועצת עוספיה ע"י מי שהכין אותה המתכנן יעקב מאור תכנון ערים בע"מ, ושייך ריאד מרזוק שהציג את התכנית.

תכנית אב למתחם הדרומי בעוספיה, מספר 356-0945865, בשטח הנמצא בין שכונת עמק הזיתים בעוספיה ובין הגבול המוניציפאלי של דאלית אל כרמל.

התכנית המוצעת כוללת דרכים, שטחים ציבוריים, שטחים פתוחים ויעודי קרקע, שטחי תיירות ענקיים, ותתן מענה להקמת משרדי ממשלה שיתנו מענה לשני הכפרים דליה ועוספיה.

התכנית באה להסדיר את העניין התכנוני ומבוצעת על פי פרק ד' לחוק התכנון והבניה.

מטרת התכנית קביעת מסגרות תכנוניות ברמה של תכנית אב לתכנון השטח ולהכנת תכניות מפורטות בהתאם לה. קביעת יעודי הקרקע השונים בתחום התכנית. קביעת רשת הדרכים הראשית והאזורים הציבוריים. קביעת עקרונות לתכנון מפורט של כל אזור ואזור.

עכשיו צריך לשכנע את רשויות התכנון לאשר את התכנית המוצעת. זה שלב ראשון שבו מועצת עוספיה מנסה להביא את זה לועדות התכנון, צעד חשוב ומתבקש, אם התכנית תאושר היא תתן מענה להרבה שנים קדימה.


פרק ד' לחוק התכנון והבניה, חלוקה ואיחוד של קרקעות: בעל קרקע שחלה עליה תכנית שאושרה ושאינה כוללת חלוקת קרקע רשאי להגיש לאישור הועדה המקומית תשריט לחלוקת אותה קרקע; לא יינתן היתר לבניה על הקרקע כאמור אלא בהתאם לתשריט חלוקת קרקע (להלן בסימן זה - תשריט) שאושר או, באין תשריט כאמור, בהסכמת הועדה המחוזית. תשריט יפרט באופן ברור את גבולות הקרקע, את גבולותיהן של החלקות המוצעות, את דרכי הגישה לכל חלקה, כפי שהן בתכנית שאושרה, וכל פרט שתדרוש הועדה המקומית כדי לאפשר לה לבדוק את התאמת החלוקה לתכנית שאושרה.


הגושים והחלקות בתכנית שבאזור בין עוספיה לדאלית אל כרמל

 

פורטל הכרמל

תגובות

5. עיספאוי לפני 1 חודש
תכנית סתם חבל על הכסף
4. תושב מבין לפני 1 חודש
דבר נכון מאוד
3. עספאוי לפני 1 חודש
כל הכבוד
2. עספאוי לפני 1 חודש
כל הבוד לבהיג
1. סמי לפני 1 חודש
מרוב הזרים אין מקום לתושבי הכפר אמיתיים

מומלצים