כיצד מתייחס בית המשפט לעבירות סמים בקרב בני נוער?

בשנים האחרונות יותר ויותר בני נוער מסתבכים פלילית בגלל עבירות סמים. חוק הנוער הוא זה שמסדיר העמדתם של בני נוער לדין פלילי, ואת דרכי הענישה והטיפול בהם.

06.01.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
כיצד מתייחס בית המשפט לעבירות סמים בקרב בני נוער?

צילום:freepik

 

החוק קובע, כי "קטין" הוא מי שטרם מלאו לו 18 ביום ביצוע העבירה. כמו כן, ובמקרה שבו טרם מלאו לקטין 18 גם ביום הגשת כתב האישום נגדו (במקרים מסוימים עד גיל 19), שופט נוער בבית משפט שלום או מחוזי (בהתאם לעונש הצמוד לעבירה) יהיה המוסמך לדון אותו בגין ביצוע העבירה הפלילית.

 

בני נוער ועבירות סמים

רבים מבני נוער במהלך גיל ההתבגרות חווים שלב של חיפוש עצמי, פריצת גבולות ולחץ חברתי. כתוצאה מכך, אצל חלקם עשויה להתפתח התמכרות מסוכנת בעלת השלכות חמורות בעתיד, עקב צריכת סמים, טבק או אלכוהול.

חשוב לציין, כי בני נוער אינם חסינים מפני החוק והדין בעניינם זהה לשל בגירים. לדוגמה, בעבירות סמים של שימוש וצריכה עצמית, העונש  קבוע בחוק הוא עד 3 שנות מאסר, ואילו בעבירת סמים של החזקה בכמויות העולות על הנקוב בחוק למטרה מסחרית, אזי העונש הוא עד 20 שנות מאסר, לקטינים ובגירים כאחד.

כמו כן, חשוב לציין, כי רפורמת אי הפללה בעניין צריכת קנביס, הקובעת השטת קנס כספי חלף העמדה לדין, לא תחול על מי שטרם מלאו לו 18 שנים ביום ביצוע העבירה. לפיכך, שימוש בקנביס בקרב בני נוער הנחשב לכאורה לסם "קל", עשוי לגרור הסתבכות פלילית ובלבד שלא מדובר במקרה חד פעמי.

עם זאת ובשל גילם הצעיר, במרבית המקרים ועל מנת שלא להכתים את עתידם, נוקטים בתי המשפט לנוער, במדיניות טיפול וענישה רכה יותר בהשוואה לבגירים שעומדים לדין בגין אותן עבירות של סם.

 

בית משפט לנוער – מדיניות רכה יותר בטיפול וענישה לקטינים

בעבירות סמים בקרב בני נוער, שרטוט מתחם העונש ההולם על ידי בית המשפט, יהיה תלוי בעיקר בשאלה, האם מדובר בעבירה ראשונה או בעבירה החוזרת על עצמה מצד אותו קטין.

ככל שמדובר בעבירה ראשונה, או בשימוש חד פעמי, הייחס של בית המשפט בנוגע לטיפול וענישה יהיה מקל יותר. כך, שברוב המקרים בהם מדובר בעבירת סמים ראשונה מצדו של קטין, יטיל עליו בית המשפט, שירות מבחן בלבד והתיק אף עשוי להיסגר ללא הרשעה פלילית.

לעומת זאת, כאשר מדובר בביצוע חוזר של עבירות סמים לצריכה עצמית על ידי קטין, עשוי בית המשפט להעדיף לנקוט בענישה טיפולית, כמו סגירת התיק בהסדר בכפוף למתן צו לגמילה מסמים.

מנגד, בעבירות סמים בעלות מאפיינים מסחריים, הענישה ההולמת שעשוי לגזור בית המשפט תהא בהתאם לנסיבות בהן נעבירה העבירה כגון, היקף פעילות הסחר, הבעת חרטה על המעשים מצד הנאשם ועד.

.במקרים אלו, תיתכן בהחלט האפשרות כי בית המשפט יטיל על אותו קטין עונש מאסר בפועל "במעון נעול"  המהווה מעין בית סוהר לקטינים. מדובר במתקן ייעודי לטיפול וענישה בקטינים כאשר אמצעי המשמעת המופעלים שם, יהיו בעיקר חינוכיים ויהלמו את גילם ובגרותם. כך למשל ובניגוד למאסר של בגירים, לא ניתן לכבול קטין או להטיל עליו עונש בידוד ואף אסור לשלול ממנו קשר מבני משפחתו.

בהקשר זה יצוין, כי לא יוטל עונש מאסר בפועל על קטין שטרם מלאו לו 14 ביום גזר הדין.

כמו כן,  חוק הנוער קובע בנוסף, כי בעת גזר הדין רשאי בית המשפט לסטות ולהטיל עונש קל יותר מעונש חובה או מעונש מינימום הקבוע לאותה עבירה.

לסיכום, מדיניות טיפול וענישה בבני נוער שעברו לידי עבירות סמים, רכה יותר בהשוואה לבגירים שעברו את אותן עבירות. החוק מאפשר יישום מדיניות של טיפול וענישה מקלים יותר, תוך מתן הזדמנות כנה ואמיתית לקטין להבין את הפסול במעשיו ולאפשר לו לשוב נקי למוטב.

 

 

תגובות

מומלצים