תאונה עם נגרר - מי אשם ?

נגרר שהיה מחובר לרכב גורר פגע, תוך כדי נסיעת הגורר, ברכב אחר. מי אחראי לנזקי הרכב הנפגע ? האם נהג הרכב הגורר לבדם או גם נהג הרכב הנפגע במשותף ?

11.07.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
תאונה עם נגרר - מי אשם ?

www.clipart.com

 

לבית המשפט הוגשה תביעת פיצויים על נזקים שנגרמו לרכב שנפגע על ידי נגרר. התביעה הוגשה באמצעות עורך דין נזקי רכוש לרכב, אשר טען כי האחריות לנזק היא של נהג הרכב הגורר והנגרר בלבד, בעוד שהנתבעים טענו כי גם לנהגת הרכב הנפגע יש אחריות לנזקי הרכוש.

בית המשפט קבע כי "האשם" במקרה דנן מוטל על נהג הרכב, ועליו בלבד. הנגרר (כהגדרתו) נגרר על ידי הרכב, אשר היה נהוג כאמור, והוא הוטח לעבר הרכב הנפגע באמצעות ועל ידי הרכב, דהיינו על ידי נהג הרכב.

בית המשפט הסביר כי אין כל הבדל בין מקרה זה לבין המקרים הבאים, שבוודאי לא יכולה להיות עליהם מחלוקת:

חפץ שנפל מהרכב על רכב אחר והזיק לו;

רכב שפגע ברכב שלפניו והדפו לעבר רכב נוסף;

רכב שפגע בחפץ נייח (תמרור, למשל) והחפץ פגע ברכב אחר.

מה אומר החוק ?

סעיף 64 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) תשכ"ח-1968:

 "אשם" הוא מעשהו או מחדלו של   אדם, שהם עוולה לפי פקודה זו, או שהוא עוולה כשיש בצדם נזק, או שהם התרשלות שהזיקה לעצמו, ורואים אדם כמי שגרם לנזק באשמו, אם היה האשם הסיבה או אחת הסיבות לנזק".

האם רלוונטית העובדה שהנגרר היה מבוטח בפוליסת ביטוח נפרדת ?

השאלה, שנשאלה על ידי הנתבעים מדוע נדרשה פוליסה נפרדת לנגרר, אינה יכולה לבוא במקום הוכחת האשם או חבותו, כאמור, אפילו לא הייתה לה תשובה. אף על  פי כן ניתן למצוא לה תשובה בדוגמאות בלתי נדירות:

נגרר שהוצב במקום, באופן המהווה רשלנות (כביש שאין בו תאורה וללא שילוט או מחזירי אור) ורכב אחר התנגש בו;

נגרר שמעצוריו לא היו תקינים, והוא ניתק ממקומו ופגע ברכוש אחר, ועוד.

הנתבעים הסתמכו על פסיקה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, שהרציונל העיקרי שבו שונה לחלוטין מהרציונל שבפקודת הנזיקין. כך נקבע שם לענין האחריות בסעיף 2(ג): "האחריות היא מוחלטת ומלאה, ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד הנוהג".

בית המשפט ציין כי זאת, שהנגרר היה מבוטח בפוליסה נפרדת, אינה משנה לעניין זה. פוליסת הביטוח מחייבת את המבטחת כלפי מבוטחה בלבד בהתחייבויות החוזיות האמורות בה. לצד שלישי יכול להיות מעמד רק בביטוח אחריות, לפיו "חייב המבטח לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי": סעיף 65 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981,  וזאת מכוח סעיף 68 לאותו חוק,  לפיו "רשאי המבטח – ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא – לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח" הנה, איפוא, נדרש להוכיח חבות המבוטח, קודם לדרישה מהמבטח.

הכרעת בית המשפט:

בית המשפט חייב את הנהגים -  הגורר והנגרר ביחד ולחוד, לשלם לבעלת הרכב הנפגע על הנזקים, בצירוף הפרשי הצמדה וכן בשכ"ט עו"ד לנזקי רכוש לרכב בשיעור 10% מהסכום בתוספת מע"מ.

 

תגובות

מומלצים