עמדת היועץ המשפטי לממשלה לגבי רעם-בלד

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שהוגשה לבית המשפט העליון במסגרת הערעור שהגישה רשימת רע"ם-בל"ד על החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, לפיה היא מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת.

14.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עמדת היועץ המשפטי לממשלה לגבי רעם-בלד

 

בעמדה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה, על דעת פרקליט המדינה, שב היועמ"ש על העמדה שהציג בפני ועדת הבחירות, ולפיה אין מקום למנוע מרשימת רע"ם-בל"ד להתמודד בבחירות לכנסת ה-21, בהיעדר תשתית ראייתית מספקת לקבלת הבקשה לפסילתה, ומשכך דין הערעור להתקבל.

עם זאת נאמר בעמדה, כי לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, לו היתה מתמודדת מפלגת בל"ד בבחירות לכנסת לבדה, ללא מפלגת רע"ם, ברשימה נפרדת ועצמאית, היה מקום לשקול בכובד ראש את פסילתה. זאת, בגין הראיות החדשות שהובאו לגבי מעשים והתבטאויות של המפלגה וחבריה מאז שנת 2015, המתווספות לכלל הראיות שהובאו בעבר לגבי מפלגה זו ונדונו בפסיקה, ובהתחשב בכך שגם בפסיקות קודמות אמר בית המשפט כי המפלגה התקרבה קירבה רבה לקו שהיה מוביל לפסילתה.

במסגרת הראיות החדשות יש לתת משקל – בראש ובראשונה – לתפיסותיה של המפלגה, כפי שבאו לידי ביטוי בולט ועדכני בהגשת "הצעת חוק-יסוד: מדינת כל אזרחיה". הצעת חוק זו הוגשה ע"י כלל חברי הכנסת שייצגו את מפלגת בל"ד בכנסת הקודמת, וממילא הדבר שיקף בעליל את עמדת המפלגה. הצעת חוק זו, שיועמ"ש הכנסת קבע כי אינה תואמת את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית - בהצטברה למצע בל"ד ולהתבטאויות ומעשים של חברי המפלגה משך שנים ארוכות, יכול שהיו מובילות כאמור לפסילת הרשימה.

ואולם, נאמר בעמדת היועמ"ש, מאחר שעסקינן ברשימה שבה שתי המפלגות מתמודדות ברשימה אחת, ומשעה שלפי המצב המשפטי הקיים לא ניתן לפסול "חצי רשימה" (להבדיל מפסילת רשימה בשלמותה או מועמדים ספציפיים על רקע ראיות הנוגעות אליהם אישית), ומשעה שלא עלתה כמעט שום טענה נגד מפלגת רע"ם, שהמועמד מטעמה הוא שעומד בראש הרשימה, ומחצית מחברי הרשימה הם חברי מפלגה זו, ולאור הגישה המעוגנת עמוק בפסיקה, המצמצמת מאוד בפסילת רשימות, אין מקום לפסול את הרשימה המשותפת.

היועמ"ש מציין בעמדתו, כי החומר הראייתי שהציגו המבקשים בבקשות עוסק בעיקרו בראיות הנוגעות לחברי כנסת אשר כיהנו מטעם מפלגת בל"ד בכנסת היוצאת, ואשר אינם עוד מועמדים במקומות "ריאליים" מטעם הרשימה. שניים מהם נמצאים במקומות סמליים ברשימה. כך ח"כ זועבי הוצבה במקום ה-118, וח"כ זחאלקה הוצב במקום ה-120. בנוסף, לא נעלמו מנגד עיניו של היועץ המשפטי לממשלה, התבטאויותיו הבעייתיות בעינינו של מועמד מספר 2 מטעם רשימת רע"ם-בל"ד, נציג בל"ד, ד"ר אנטאנס שחאדה, וכן התבטאויות בודדות של מועמדים נוספים ברשימה שהובאו בפני הוועדה. עם זאת, התבטאויות אלה כלשעצמן אינן מבססות עילת פסילה לרשימה המשותפת לשתי המפלגות, מה גם שבבקשות לא הוצגו ראיות המבססות קשר של כלל חברי הרשימה להתבטאויות אלה, או תמיכה בהן, או ראיות המעידות כי אחת מעילות הפסילה מתקיימת לגבי הרשימה כמכלול בגין התבטאויות אלה.

בסוף העמדה נאמר: "למותר לציין כי אנו מסתייגים בכל תוקף מאמירות רבות המיוחסות לחברי הרשימה בהווה ובעבר. אולם לא בכך עסקינן אלא בשאלה אם יש מקום לפסילת הרשימה אם לאו".

העמדה הוגשה באמצעות מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, עו"ד ענר הלמן, ועו"ד רועי שויקה ממחלקתו.

 

תגובות

מומלצים