לקויי שמיעה חשים בדידות

כ-163 אלף נפש מבני 20 ומעלה משתמשים במכשיר שמיעה, אנשים עם לקות שמיעה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם, שיעור המועסקים בקרב לקויי שמיעה נמוך.

04.03.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
לקויי שמיעה חשים בדידות

 

בעיות שמיעה בקרב בני 20 ומעלה

13% (כ-731 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי.

ל-11% (כ-595 אלף נפש) יש קושי מועט ול-2.5% (כ-136 אלף נפש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל.

שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל: כמחצית (47%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי ול-13% מבני 75 ומעלה יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים בכלל.

3% (כ-163 אלף נפש) מבני 20 ומעלה משתמשים במכשיר שמיעה; 8% מבני 74-65 ו-15% בגיל 75 ומעלה.
בגיל 64-25

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 55%, לעומת 78% בקרב שאר האוכלוסייה.

שיעור הלא מועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה (45%) כפול מהשיעור בקרב שאר האוכלוסייה (22%).
בגיל 74-20

14% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה.

22% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה אינם מרוצים מחייהם, לעומת 10% בקרב שאר האוכלוסייה.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה.
הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ. במסגרתו רואיינו בביתם כ-300,7 איש בני 20
ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף שב-2017 התמקד בבריאות
ואורח חיים, כמו סקר 2010 .הנתונים מבוססים על התשובות לשאלות: א. האם אתה נעזר במכשיר שמיעה?
כן/לא; ב. האם יש לך קושי לשמוע? גם בזמן שמרכיב את מכשיר השמיעה. אפשרויות התשובה הן: 1 .אין
קושי; 2 .יש קושי מועט; 3 .יש קושי רב; 4 .לא שומע בכלל. אלה שהשיבו 2 ,3 ,או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות
שמיעה כלשהי, ואלה שהשיבו 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות שמיעה חמורה.


שימוש במכשיר שמיעה

%3 כ-163 אלף נפש מבני 20 ומעלה משתמשים במכשיר שמיעה. השיעור עולה עם הגיל ומגיע ל-%8
בגיל 65-74 ול-%15 בגיל 75 ומעלה.

%11 מהאנשים עם קושי שמיעה מועט ו-%28 מהאנשים עם קושי שמיעה חמור מרכיבים מכשיר שמיעה.

בקרב האנשים המרכיבים מכשיר שמיעה, ל-%35 אין קושי בשמיעה, ל-%41 יש קושי מועט בשמיעה ול-%23
יש קושי רב בשמיעה, גם בזמן שהם משתמשים במכשיר שמיעה.

השכלה

בכל קבוצות הגיל, שיעור בעלי השכלה נמוכה חסרי תעודת בגרות גבוה יותר בקרב אנשים עם לקות
שמיעה חמורה. בגיל 25-74 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה הוא %51 ,לעומת %30 בקרב
אנשים שאינם מתקשים בשמיעה. ל-%20 מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה בגיל 25-74 יש תעודה
אקדמית, לעומת %36 בקרב האנשים שאינם מתקשים בשמיעה. 

תעסוקה

שיעור המועסקים בקרב לקויי שמיעה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה, בכל קבוצות הגיל
ובמיוחד בגילים המבוגרים. בגיל 25-64 אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא %55
לעומת %78 בקרב אנשים שאינם מתקשים בשמיעה. %45 מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה בגיל 25-64
אינם מועסקים בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה, פי 2 מאשר אנשים שאינם מתקשים בשמיעה %22 

תחושת בדידות

לקויי שמיעה חשים בדידות יותר מאשר אנשים שאינם לקויי שמיעה. %14 מהאנשים עם לקות שמיעה
חמורה בני 20-74 חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת %5 מהאנשים שאינם מתקשים בשמיעה. מרבית
האנשים עם לקות שמיעה חמורה בגילים אלו נשואים %76.

%14 מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה בני 20-74 חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה,
לעומת %6 מהאנשים ללא לקות שמיעה חמורה. ל-%14 מבני 20-74 עם לקות שמיעה חמורה אין קשרים עם
חברים, לעומת %7 בקרב אנשים שאינם מתקשים בשמיעה.

שביעות רצון מהחיים

אנשים עם לקות שמיעה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם. בגיל 20-74% ,77
מלקויי השמיעה 'מרוצים' או 'מרוצים מאוד' מחייהם, לעומת %90 בקרב אלה שאינם לקויי שמיעה. לקויי שמיעה
אינם מרוצים מחייהם, בשיעור הכפול מאלה שאינם לקויי שמיעה %22 לעומת %10 ,בהתאמה.

%41 מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה בני 20-74 חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, ו-%13 חושבים
שחייהם יהיו פחות טובים, לעומת %59 ו-%4 בהתאמה, בקרב אלה שאינם מתקשים בשמיעה.

 

תגובות

מומלצים