רשם הקבלנים שלל רישיונות ל-2 קבלנים בגין עבירות בטיחות

על 4 חברות קבלניות נוספות הוטלו התליות על תנאי וקנס כספי. החל ב-2018 ועד היום זימן הרשם 17 חברות בגין ליקויי בטיחות וכנגד 11 נקט אמצעי משמעת חמורים ביניהם ארבע שלילת רישיונות בפועל.

26.07.2019 מאת: פורטל הכרמל
רשם הקבלנים שלל רישיונות ל-2 קבלנים בגין עבירות בטיחות

 

במסגרת פעילותו של רשם הקבלנים בנושא בטיחות באתרי בנייה זימן הרשם בחודשיים אחרונים 6 חברות בנייה בסיווג גבוה, אשר לגביהן התקבל מידע ממנהל הבטיחות כי הפרו דרך קבע את נוהלי הבטיחות באתרי הבנייה שלהן. כנגד כולם נקט הרשם אמצעי משמעת חמורים של התליית רישיון על תנאי, קנס מרבי, ואף התליית רישיון בפועל, כמפורט בטבלה מטה.

עם ליקויי הבטיחות ניתן למנות: פיגומים לא תקינים, חוסר גידורים באתרי הבנייה, אי-מינוי מנהל עבודה באתר, עובדים ללא ציוד מגן אישי ועובדים שאינם מקבלים הדרכות בטיחות כנדרש בהתאם להוראות העבודה.

חשוב לציין כי ליקויים אלה חוזרים ונשנים באתרים שבהם החברות מבצעות את עבודות ההנדסה הבנאיות או אחריות עליהן, ולכן זימן רשם הקבלנים את החברות והפעיל אמצעי ענישה.

החלטות רשם הקבלנים נבחנות במבחן משפטי כולל בוועדת ערר בית משפט לעניינים מינהליים ואף בבית המשפט העליון. לפיכך, על ההליך המופעל נגד קבלן להיות סדור, מסודר וזהיר.

יודגש כי כאשר מדובר בפגיעה בנפש, הנושא מועבר לטיפול המשטרה, ורק כאשר יתקבל פסק דין חלוט יוכל רשם הקבלנים לפעול בעניין.

מני אברהם, רכז אכיפה בכיר ברשם הקבלנים: "משרד הבינוי והשיכון ורשם הקבלנים רואים בשמירה על כללי הבטיחות באתרי הבניה ושמירה על בריאות וחיי העובדים ערך עליון ונמשיך לפעול בנושא".

 

תגובות

מומלצים