ממשיכים לשפר את הנגישות בגליל

שיפור ופיתוח תשתיות באתרי טבע ומרכזי הדרכה, הקצאת תקציב ייעודי לשילוב אוכלוסיית בעלי המוגבלויות  בתכנית 'מסע גליל', שילוב עובדים בעלי מוגבלויות כחלק מצוות הרשות לפיתוח הגליל והקמת פורטל ייעודי לייעוץ והכוונה לאוכלוסייה זו.

04.12.2018 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ממשיכים לשפר את הנגישות בגליל

צילום אריק רובין

הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, פועלים לצמצום פערים ולשיווין זכויות בקרב בעלי מוגבלויות גם בפריפריה הגאוגרפית

לקראת היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ברשות לפיתוח הגליל ובמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מציינים שנתיים של פעילות ענפה לשילוב בעלי מוגבלויות במרחב הגליל. 

שיפור ופיתוח תשתיות באתרי טבע ומרכזי הדרכה, הקצאת תקציב ייעודי לשילוב אוכלוסיית בעלי המוגבלויות  בתכנית 'מסע גליל', שילוב עובדים בעלי מוגבלויות כחלק מצוות הרשות לפיתוח הגליל והקמת פורטל ייעודי לייעוץ והכוונה לאוכלוסייה זו.

"מרחב הגליל מזמן אתגרים רבים, אתרי טבע בולטים ופופולריים הממוקמים בטופוגרפיה הררית ומשופעת, אתרים היסטוריים ואתרי מורשת חשובה. נגישות אוכלוסיית בעלי המוגבלויות לאתרים אלה היא הכרח ואנו פועלים על מנת להנגיש את האתרים הן ברמת המידע והן ברמת פיתוח התשתיות. מציין שלומי אטיאס, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל. 
בתוך כך, בשנה האחרונה הושקעו למעלה ממיליון שקלים בפעולות ליישום מטרה חשובה זו.

כ- 400 אלש"ח הושקעו במיזם משותף עם עמותת לטם בהקמת מרכז הדרכה חינוכי חקלאי לאוכלוסיית בעלי מוגבלויות. המיזם המשותף מספק הנגשה קוגניטיבית וקולית במתחם פעילות שלם בחוות עמק השלום שבעמקים.

כחצי מיליון שקלים הוקצו לטובת שילוב אוכלוסיית בעלי המוגבלויות בתכנית 'מסע גליל'. תכנית חינוכית-ערכית לבתי הספר ממרכז הארץ. לאחר שבשנים האחרונות המסע מתקיים בקרב תלמידי בתי ספר ממלכתיים, החליטו הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  להקצות סכום ייעודי ולאפשר נגישות לתכנים המובאים במסע גליל, גם לקהילות חינוכיות של תלמידים מוגבלים ובעלי צרכים מיוחדים מתוך עיקרון שוויוני.

כחצי מיליון שקלים נוספים הושקעו במרכזי המידע והמחקר של הרשויות לפיתוח הגליל והנגב, בפתיחת תקנים לעובדים בעלי מוגבלות ובהקמת פורטל ידע ומידע לטובת אוכלוסיית בעלי המוגבלות.

מרכזים אלו הוקמו במטרה לתמוך ולסייע לכל המבקש מידע מהימן בכל נושא הקשור לגליל. רציונל המרכז, לשמש כלי מרכזי לחיזוק ומיצוב תדמית הגליל במטרה להוות מקור מידע, ידע ומחקר איכותי לכל דורש. כמו כן, מרכז המידע מהווה תחנת מידע אחת לטובת כלל הציבור ובתחומי ליבה שונים כגון: הגירה והתיישבות, חינוך ואקדמיה, תעסוקה, תיירות ותרבות, קהילה ועוד. 

"המידע הקיים היום אינו זמין ואינו מרוכז אצל גורם אחד, בשל כך, נאלצות המשפחות של בעלי המוגבלויות ללכת ממקום למקום וליצור קשר עם גורמים רבים כדי לקבל את המידע הנדרש. על כן, בחודשים האחרונים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל פועל להטמעת שירות ייחודי למתן יעוץ והכוונה למשפחות עם צרכים מיוחדים במרכזי המידע והמחקר, הפועלים ברשות לפיתוח הנגב וברשות לפיתוח הגליל " מציין אריאל משעל, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. כאשר המטרה היא לתת שיוויון הזדמנויות מלא ולהמשיך לצמצם פערים. 

מהרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל נמסר כי, צמצום הפערים והקניית שוויון זכויות לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות ימשיך להשתלב בתכניות העבודה גם בשנים הבאות.

 

תגובות

מומלצים