בית דין מקצועי לטיפול בהטרדות מיניות

שקיפות, אחידות ומקצועיות. אלו העקרונות עליהם יתבסס בין הדין הייעודי לטיפול בהטרדות מיניות שאושר ע"י סנאט והועד המנהל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בהקמת בית הדין מבטאת האוניברסיטה את מלחמתה הבלתי מתפשרת בתופעת ההטרדות המיניות, ואת התפיסה כי לכלל האוכלוסיות באוניברסיטה דין אחד בנושא זה.

27.03.2024 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בית דין מקצועי לטיפול בהטרדות מיניות

פרופ' הללי פינסון, צילום דני מכליס, אוניברסיטת בן-גוריון

עד היום, דיון משמעתי שעניינו הטרדה מינית, התנהל בבית הדין למשמעת אליו משתייך הנילון/ה: סגל אקדמי בכיר, סטודנטים, סגל מנהלי, ובמקרה של סגל זוטר- שימוע אצל הרקטור. עם הקמת בית הדין המיוחד, כל דיוני המשמעת יהיו בבית דין זה. כך, ניתן יהיה לרכוש מומחיות, לגבש מדיניות שיפוטית אחודה ומדיניות ענישה קוהרנטית. בהקמת בית הדין מבטאת האוניברסיטה את מלחמתה הבלתי מתפשרת בתופעת ההטרדות המיניות, ואת התפיסה כי לכל הסגלים והאוכלוסיות דין אחד בנושא זה.

 

פרופ' הללי פינסון, יועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית לשעבר, היא שקידמה את הנושא יחד עם נציגי הסגל האקדמי הבכיר, הזוטר, מועצת העובדים והאגודה הסטודנטיאלית. יחד, הם ניסחו מסמך עקרונות שהבהיר את הצורך בדמוקרטיזציה של התהליך תוך מתן מנדט לכל קהילות האוניברסיטה, הצורך בהתמקצעות בנושא וכן, שקיפות שתביע אמון במערכת.  "יש צורך להבחין ולהפריד בין עבירת משמעת כמו העתקה בבחינה להטרדה מינית. לא יכול להיות שהטיפול בהטרדה מינית ייעשה תחת תקנוני משמעת אקדמית", הסבירה פרופ' פינסון.

 

העקרונות הללו התגבשו לכדי תקנון משמעת לטיפול בהטרדות מיניות וזה, החליף את תקנוני המשמעת שהיו עד כה. בתקנון החדש שינוי משמעותי נוסף הינו ביטול החיסיון כברירת מחדל. במידה ויש פסק דין חלוט, פרסום השם ואופי העבירה הוא ברירת המחדל ולא חסיון, כפי שהיה עד כה, למעט מקרים חריגים. "זכות הציבור לדעת גוברת על חסיון השם", ציינה פרופ' פינסון.

 

בראש בית הדין יעמוד אב/אם בית הדין שיהיו אנשי משפט מקצועיים. הרכב השופטים והשופטות יכלול נציגים של הסגל הבכיר, הזוטר, המנהלי-טכני ונציגים מטעם האגודה הסטודנטיאלית. אנשי בית הדין יקבלו הכשרה מקצועית ובעוד כחודש תחל פעילות בית הדין הייעודי.

 

תגובות

מומלצים