לצאת לפנסיה עם חשש גדול או שלווה ונחת ?

כ- 70,000 אלף אזרחים ישראלים מגיעים בכל שנה לגיל פרישה, ו כ-44 אחוז מהם יוצאים לפנסיה לתוך מרוץ עכברים "איך לסגור את החודש?". תכנון פרישה נכון יוציא אותכם לפנסיה בראש שקט ויתן לכם זמן שתוכלו להקדיש למשפחה, חברים, טיולים ועוד. כיצד תוכל לקבל הטבות מס ולחסוך כסף לפנסיה שלך.

07.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
לצאת לפנסיה עם חשש גדול או שלווה ונחת ?

PEXELS

 

כל מה שצריך לדעת על הטבות מס בגיל השלישי :

 


פרישה לגמלאות היא תהליך מרכזי ומשמעותי בחיי האדם, כל החלטה לגבי מימוש החסכונות תשפיע באופן משמעותי על רמת החיים של הפורש ושל משפחתו לכן הכרחי להיעזר באנשי מקצוע שיסייעו להגיע להחלטות .


 

כללי מיסוי שונים חלים על כספי הפיצויים והתגמולים אשר נצברו במהלך שנות העבודה מיסוי כספי הפיצויים : פיצויי פיטורים ממס עד התקרה ,ניתן למזער תשלומי מס על פיצויי פיטורים , פיצויים פטורים ממס מעל התקרה באמצעות תכנון מס שיאפשר הקטנת שיעורי המס .


 

מיסוי כספי תגמולים -משיכת תגמולים חייבת במס בשיעור 35% אם לא עומדים בתנאים מסוימים הנדרשים בפקודת מס הכנסה .


 

תכנון פיננסי נכון יסייע למקסם את הפטור ולחסוך אלפי שקלים ,בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקפו ב שנת 2012 , מאפשר לאדם שהגיע לגיל 60 ובמועד המשיכה שיש לו קצבה מינימלית ממקורות אחרים לא קצבאות ביטוח לאומי של כ 4498 ₪ ,(נכון לשנת 2021) מאפשר למשוך את הכספים בפטור ממס .

 

 

אנה טוויל מומחית לתכנון פרישה נכון, ליצירת קשר 0532415380 
 

 

תיקון 190 הוא התיקון הרחב ביותר בתחום הפנסיוני , דן בנושאים שונים הקשורים לקצבה ביניהן,הטבות המס על הקצבה בגיל פרישה,קצבה חייבת במס מזכה קצבה פטורה במס מוכרת ,השפעת משיכת פיצויים על הטבות המס בגיל פרישה ועוד


 

הוראת החוק משנת 2008 כל כסף שהופקד לקופת גמל דינו היה להימשך רק כקצבה, באמצעות ניצול תיקון 190 קיימת בפני הפורשים אפשרות למשוך את הכסף חד פעמי תוך תשלום מס מופחת 15% נומינלי על הרווח בלבד, לעומת 25% .


 

חשוב להכיר כל היתרונות שמוצעים לכם במסגרת החיסכון בהתאם לתיקון 190 : הכספים המופקדים לחיסכון נשארים נזילים.

 

דמי הניהול נמוכים בהשוואה לערוצי השקעה אחרים.
אפשרות חופשית לנייד את הכספים בין מסלולי השקעה ובין חברות השקעה.
הטבות מס משמעותיות מאוד במועד משיכת הכספים.
ניצול הטבות המס ניתן גם עבור היורשים של חסכנותכם.
ועוד....

 

התחשבנות מיסוי פרישה סופית ,נעשה בעת ההגעה לגיל הזכאות ,גיל הזכאות מוגדר כגיל הפרישה 67 לגברים ו 62 לנשים או הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה מזכה (פנסיה),לפי המאוחר.

 

דהיינו צריך לקיים את שני התנאים במצטבר -הגעה לגיל פרישה וקבלת פנסיה ראשונה. במועד זה ניתנות הטבות מס בצורת סל פטור ממס לפיצויים לכל החיים 792 אלף שקל, את סל הפטור ניתן לנצל במספר אופנים:

 

נוסחת הקיזוז-הלקוחות בחשבון את סכום הפיצויים הפטורים שנתקבלו בעזיבות עבודה קודמת וכו',ומאפשרת להשתמש בסל לטובת משיכות חד פעמיות עתידיות ולשימושים נוספים.

 

יתרות הפטור שלא נוצלה מחולקת ב 180 חודשים ומתקבל פטור חודשי מהכנסות מפנסיה החל ממועד זה ואילך המקטין את ההכנסה החייבת במס מפנסיה .

 

טכנית צריך להגיש בקשה ב טופס 161 ד -קיבוע זכויות ,מס הכנסה בודק את הבקשה ושולח אליכם ולקופות הרלבנטיות אישורים עם הנחיות התאימות לגבי סכומי ואחוזי הפטור לניכוי .

 


בלי למלא טופס זה לא ניתן לקבל את הפטור על הקצבה ,בחלק מהמקרים יהיה צריך להגיש,בנוסף דו"חות הכנסה שנתיים. בעת הפרישה לגמלאות פטור מס זה עוזר לגשר חלקית על הירידה בהכנסות נטו.

 

אולם,אין דרישה להפסיק לעבוד וניתן להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה אחרי גיל הפרישה לקבל משכורות, בנוסף לקבל פנסיה שתהיה פטורה חלקית ממס .

 

הגישה של מס הכנסה היא שחובת הוכחה על אי קבלת פיצויים בפטור בעבר היא על הנישום!

 


לכן, חשוב מאוד למלא אחרי כללי ותהליכי הדיווח והאישורים ולשמור מסמכים שנתקבלו במהלך השנים בעת עזיבות של מקומות עבודה ובמידה וניידתם כספים בין קופות.

 

זאת, על מנת להמנע מאי נעימויות בעתיד (הכרוכות לעיתים בהפסד כספי של חלק ניכר מההטבות ובתשלומי מיסים עודפים).

 

 

המסמכים שיש לשמור הם;  טופס 161 מהמעביד, טופס 161א, אישורי מס הכנסה בגין טופס 161א, טופסי 106 שנתיים (מומלץ - לשמור בתום כל שנה), במידה והעברתם קופות - העתק טופסי העברה בציון שם הקופה המעבירה ושם הקופה הקולטת.

 

 

בנוסף, לאחר קבלת האישורים, חייבים לבדוק שהקופות קיבלו ופעלו בהתאם להנחיות שבאישורים. כללי המיסוי של הכנסות מפיצויים ופנסיה השתנו לאורך השנים מספר פעמים. עם זאת, המחוקק התחשב בחוקי העבר ובהטבות מס שניתנו בעבר, ולא ביטלם למפרע.   

 

ניתן לגשת לאתר החברה  בקישור

 

תגובות

מומלצים