הכרה באחים שכולים ובזכויותיהם

היום ח"כ מופיד מרעי יכול לחייך, מאחר וחוק מעמדו של האח השכול שניסה לקדם עבר בקריאה ראשונה, אח של אדם שנספה בעת שירותו בכוחות הביטחון או שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה יוכר כחלק מהמשפחה השכולה של הנספה או של האדם שנפטר, לפי העניין.

28.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון

ח"כ מופיד מרעי כחול לבן

 

כמו כן מוצע כי תימסר לאח השכול הודעה רשמית על המוות ועל אירועי זיכרון וכי משרד הביטחון יידע אותו בדבר ההטבות להן הוא זכאי.

 

ח"כ מופיד מרעי אח שכול ששכל את אחיו נביה ז"ל, היה מהראשונים שניסה לקדם את מעמדו של האח השכול.

 

ח"כ מופיד ציין דאז ש"אחים שכולים לא מוגדרים כך על פי חוק, אלא ביד לבנים ובארגון המשפחות השכולות יש אגף לאחים השכולים שמחבק אותם ומנסה לעשות את המעט עבורם. איפה הבעיה בולטת? כשההורים נפטרים. הוריי נפטרו, אין לי שום קשר למשרד הביטחון, אני לא בשום הגדרה אצלהם".

 

היום אושר בקריאה ראשונה: הכרה באחים שכולים ובזכויותיהם; בנוסף, תימסר גם לאחים השכולים הודעה רשמית על המוות

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 40) (אחים שכולים), התשפ"ב–2022 של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, וכן הצעה ממשלתית דומה, אליה הוצמדו הצעות של חברי הכנסת יוסי שיין, עידית סילמן ומופיד מרעי.  12 חברי כנסת תמכו, ללא מתנגדים, וההצעה תוחזר לדיון בוועדת העבודה והרווחה.

 

מוצע לקבוע כי אח של אדם שנספה בעת שירותו בכוחות הביטחון או שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה יוכר כחלק מהמשפחה השכולה של הנספה או של האדם שנפטר, לפי העניין. כמו כן מוצע כי תימסר לאח השכול הודעה רשמית על המוות ועל אירועי זיכרון וכי משרד הביטחון יידע אותו בדבר ההטבות להן הוא זכאי.

 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הנוהל בדבר יידוע משפחות של נפגעים מקרב כוחות הביטחון או בפעולות איבה הנהוג כיום קובע כי בני המשפחה שמקבלים את ההודעה הם בני זוג, הוריו וילדיו של הנפגע, ואין כל התייחסות לאחיו של הנפגע.

 

כך גם לגבי עדכון על אירועים שונים שנערכים בהקשר של נסיבות הפגיעה, כגון טקסי זיכרון. בחלק גדול מהמקרים האחים מתעדכנים באמצעות בני המשפחה האחרים, אך לא תמיד.

 

מטרתה של הצעת חוק זו היא להעניק הכרה לאחים ולאחיות שכולים, להבטיח כי הם יקבלו הודעות רשמיות על קרות האסון ועל טקסים ואירועים כאמור, לאפשר להם להשתתף בטקסים ואירועים, וליידע אותם אודות הזכויות להן הם זכאים". 

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים

\