הרשימות המתמודדות המאושרות בעוספיה

לבחירות שיתקיימו בתאריך 31.10.023 במועצה מקומית עוספיה, הוגשו ואושרו להתמודדות סה"כ 13 רשימות, 9 הרשימות שהוגשו ללא הצעת מועמד לראש רשות, ו-4 הרשימות שהוגשו הכוללות הצעת מועמד לראש רשות, מסתמן שאחת הרשימות תזכה לשני מנדטים. כל הפרטים על עוספיה.

06.10.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הרשימות המתמודדות המאושרות בעוספיה

 

9 הרשימות שהוגשו ללא הצעת מועמד לראש רשות:

 

שם הרשימה

אות

אבנא אלג'בל

אג

אלמסאר אלגדיד בלדנא

הץ

גבהת אלנהדה ואלתטוייר

חר

כרמלנא סייף

י

כל אל בלד

כל

אלמואחדה

נ

ניו עספיא

ע

מען

ר

עספיא אולאן

ת

 

 

 

4 הרשימות שהוגשו הכוללות הצעת מועמד לראש רשות:

 

שם הרשימה

אות

אלאמל

ד

אלאעמאר

צך

עספיה אלמחבה

ף

סיף אלחאק

ק

 

 
רשימות המועמדים לרשות בעוספיה

 

0534    עספיא    חיפה    תקין    059961383    כיוף ח'יר    ד    אלאמל   ז    1967    רח 2 3 , עספיא    0523334664    30593    תקין

 


0534    עספיא   חיפה   תקין    059961383    כיוף ח'יר ב"כ הרשימה    028345247    מנסור איהאב    איהאב    מנסור    ז    1972    שד אבא חושי 159 , עספיא   30593    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059961383    כיוף ח'יר   ב"כ מגיש    028345247    מנסור איהאב    איהאב    מנסור    ז    1972    שד אבא חושי 159 , עספיא        30593    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    053814455    מנסור בהיג    זצ    אלאעמאר  ז    1956  שד אבא חושי 107 , עספיא        30647    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    053814455    מנסור בהיג  ב"כ הרשימה    056880271    מנסור ג'מיל    ג'מיל    מנסור    ז    1961    שד אבא חושי 107 , עספיא  30647    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    053814455    מנסור בהיג  מ"מ ב"כ הרשימה  028156669  מנסור מונעם  מונעם    מנסור    ז    1970    חיילים משוחררים א' 11 , עספיא        30647    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955   סאבא מוניב    ף    עספיה אלמחבה   ז    1974    שד אבא חושי , עספיא    0529206967    31067    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב  ב"כ הרשימה    057555203    סאבא רושדי    רושדי    סאבא    ז    1962    עספיא , עספיא    31067    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב   מ"מ ב"כ הרשימה    059930727    סאבא דני    דני    סאבא    ז    1966    שד אבא חושי 172 , עספיא    31067    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב  ב"כ מגיש    057555203    סאבא רושדי    רושדי    סאבא    ז    1962    עספיא , עספיא     31067    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב   מ"מ ב"כ מגיש    059930727    סאבא דני    דני    סאבא    ז    1966    שד אבא חושי 172 , עספיא    31067    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059543868    מנסור ראיד    ק    סיף אלחאק   ז    1966    שד אבא חושי 107 , עספיא    0505309336    32771    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה  תקין  059543868    מנסור ראיד ב"כ הרשימה  059543868  מנסור ראיד  ראיד  מנסור  ז    1966    שד אבא חושי 107 , עספיא  32771    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059543868    מנסור ראיד ב"כ מגיש    059543868  מנסור ראיד  ראיד  מנסור  ז    1966    שד אבא חושי 107 , עספיא    32771    תקין

 

 

תגובות

מומלצים