פיזור תיק איחוד מועצת דאלית אל כרמל

הוצאה לפועל, לשכת חיפה 523144-07-15 תיק תיק איחוד לבקשת חייב בפני כב' הרשמת איה מחאג'נה קרמאן בקשה מספר: 649 מתאריך 30 מאי 2022 סוג הבקשה: 988 בקשה כללית המבקש, מסייע. נביל קראקרה.

27.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פיזור תיק איחוד מועצת דאלית אל כרמל


 

בעניין: חייב 1 ,מ.מ. דלית אל כרמל רשויות מקומיות 500204946 תיאור הבקשה:

 

כבוד הרשמת בתיק האיחוד נשארו שני תיקים בתיק 1822162118 גובש הסדר תשלום עם הזוכה בתיק רצ"ב ההסכם והתשלום שולם ע"י המועצה ישירות וב"כ הזוכה הגיש בקשה להוצאתו מתיק האיחוד וזאת במסגרת תוכנית ההבראה שאושרה לרשות, בתיק הנותר 0211389046 התיק מצוי בבדיקה של היועמ"ש ורו"ח והמועצה מתכוונת להגיש טענת פרעתי לאור האמור אבקש מכבודו לאשר הוצאת תיק 1822162118 מהאיחוד וסגירתו ומאחר ונותר תיק אחד אבקש הנחיית כבודו.

 

החלטה

מנימוקי הודעת ממונה תיק האיחוד, מורה על הוצאת תיק מס' 1822162118 מתיק האיחוד ועל
סגירתו. כמו כן עולה כי הוגשה בקשת סגירת תיק מהתיק הפרטני.

 

משנותר אך ורק תיק אחד בתיק איחוד זה, אני מורה על פיזור תיק האיחוד ושחרור ממונה תיק
האיחוד מתפקידו.

 

נוכח ההודעה כי החייבת, רשות מקומית דלית אל כרמל, עתידה להגיש טענת פרעתי, במסגרת התיק שנותר, 0211389046 ובשל רצינות החייבת בהסדרת חובותיה אשר הוכחה במסגרת תיק איחוד זה תוך הסדרת כלל החובות לנושיה, אני רואה להורות על עיכוב ההליכים במסגרת התיק הפרטני הנ"ל לתקופה של 30 יום, לצורך הגשת בקשה בטענת פרעתי.

 

איה מחאג'נה קרמאן רשמת

 

תגובות

מומלצים

\