שנת מאסר על צריכה שיטתית של פרסומי טרור

ועדת החוקה החלה להכין לקריאות 3-2 את הצעת החוק הקובעת שנת מאסר על צריכה שיטתית של פרסומי טרור, הוראת שעה לתקופה של שנתיים עבירה שתאסור על צריכה שיטתית וממושכת של פרסומים מסוימים של ארגון חמאס ודאע"ש שכוללים דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי הטרור או תיעוד של מעשה הטרור המתלווה לצריכת הפרסומים.

01.11.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שנת מאסר על צריכה שיטתית של פרסומי טרור

 


יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן הציע לשקול שימוש בפרשנות רחבה של חוק המאבק בטרור במקום לייצר עבירה חדשה: "כאשר משתמשים בכלי הפלילי למאבק בטרור אנחנו פוגעים בכלי הפלילי ובסופו של דבר גם במאבק בטרור. צורת החשיבה על הפדופיליה היא הנכונה. הערך המוגן הוא שלא יהיה שוק בכלל לתכנים של דעאש שיהיו אסורים כשלעצמם. הבונוס מבחינתי הוא שיהיה כלי לשב"כ למנוע את אלו שמתישהו יצאו לבצע פיגוע"/

 


השב"כ: דעאש הוא הארגון המובהק ביותר, אבל לאחרונה ראינו שהמרחק בינו לארגונים אחרים לא גדול ואפילו ב-7.10 מצאנו כמה דגלי דעאש.

 


משרד המשפטים: אחרי שהכנסנו את חמאס לרשימה שבתוספת, עלתה השאלה אם כל אזרחי ישראל שצפו בתיעודי ה-7.10 נכללים בסעיף, והתשובה היא שצפייה ממושכת ושיטתית בתיעוד כשלעצמו לא יכולה להספיק, אלא רק לצד קריאה ישירה או דברי שבח ועידוד 
 

 

ועדת החוקה החלה להכין את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 9 והוראת שעה) (צריכת פרסומי טרור), התשפ"ד-2023.
בהצ"ח הממשלתית, מוצע להוסיף כהוראה שעה לתקופה של שנתיים עבירה שתאסור על צריכה שיטתית וממושכת של פרסומים מסוימים של ארגון חמאס ודאע"ש שכוללים דברי שבח, אהדה או עידוד למעשי הטרור או תיעוד של מעשה הטרור המתלווה לצריכת הפרסומים. עם זאת, צריכה של פרסומים שנעשתה באקראי, בתום לב או במטרה כשרה לא תהיה צריכה אסורה.

 


בדברי ההסבר נכתב: "הוראת השעה נועדה לאפשר, לתקופה מוגבלת שלאחריה ייבחן הצורך בהארכתה, כלי נוסף במאבק בטרור, בדגש על פיגועי יחידים, המתאפיינים בכך שמבצעי מעשי הטרור, ככלל, אינם משתייכים לארגוני טרור אלא שהמוטיבציה לביצוע המעשים נובעת מצריכה אינטנסיבית של פרסומי טרור של ארגוני טרור בעלי מאפיינים מסוימים.

 


צורך זה מתעצם לנוכח המצב הביטחוני הנוכחי והחשש לניצולו בידי אותם ארגוני טרור. צפייה אינטנסיבית בפרסומי טרור של ארגונים מסוימים עלולה לייצר תהליך של אינדוקטרינציה, מעין "שטיפת מוח" עצמית, שעלולה להביא את הרצון והמניע לבצע מעשה טרור לרמת בשלות גבוהה מאוד, כשהטריגר הסופי שיביא את צורך תוכני הטרור לבצע מעשה טרור עשוי להיות גורם אקראי שלא ניתן לצפות או למנוע אותו מראש".

 

 

תגובות

מומלצים

\