ירידה משמעותית במספר התיקים שהוגשו לבתי הדין השרעיים

הדוח השנתי של בתי הדין השרעיים לשנת ,2023 המציג את הפעילות של בתי הדין, כמות התיקים שנפתחו, סוגי התובענות ואחוז סיום התיקים. בשנת 2023 הוגשו לבתי הדין 33,949 תיקים לעומת 36,278 תיקים אשתקד. 70% מהתיקים שהוגשו נסגרו תוך שנה מהגשתם.

10.07.2024 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ירידה משמעותית במספר התיקים שהוגשו לבתי הדין השרעיים

 

כמו כן מפרט הדוח את ההישגים והחידושים בהסדרת ההליכים המשפטיים והתשתיות שבוצעו בשנה זו, והתוכניות והפריוקטים העתידיים אשר נועדו לפיתוח הכלים המשפטיים והסדרת ההליכים בפני בתי הדין ושיפור השירות לציבור.

 

הדוח לשנת 2023 מציג את השינוי שחל בסוגי התיקים בבתי הדין השרעיים, וכמות התיקים שהוגשו אליהם בהשוואה לשנים קודמות, זאת בעקבות הוספת סוג תיקים חדש של יישוב סכסוך, בעקבות החלת חוק הסדר ההתדיינות בסכסוכי משפחה על בתי הדין, החל מיום .30.11.2022 בשנת 2023 הוגשו לבתי הדין השרעיים 4,071 בקשות ליישוב סכסוך במשפחה, הנחשבת לגבוהה יחסית, כשלוקחים בחשבון שהחוק הוחל על בתי הדין רק בשנה האחרונה.

 

כמו כן יציון כי במסגרת כל בקשה ליישוב סכסוך מוגשות בקשות רבות לצעדים זמניים או סעדים דחופים, שלא נספרו במסגרת דוח זה. בניגוד לשנים קודמות, מצאנו בדוח זה ירידה משמעותית במספר התיקים שהוגשו לבתי הדין השרעים, בהשוואה למספר התיקים שהוגשו בשנים קודמות, בשנת 2023 הוגשו לבתי הדין 33,949 תיקים, כאשר בשנת 2022 הוגשו 36,278 תיקים, היינו, ירידה של 2,329 תיקים.

 

ירידה זו במספר התיקים בשנת 2023 נובעת בעיקר, לפי דעתנו, מיישום חוק להסדר התדייניוות בסכסוכי משפחה, אשר מחייב הגשת בקשה ליישוב סכסוך משפחתי בענייני מעמד אישי לפני הגשת תביעות לבתי הדין. הליך זה מעכב ודוחה הגשת תביעות במקרים מסיומים, ולעתים מייתר הגשת תביעות בעקבות ההגעה להבנות לפתרון הסכסוך בין הצדדים.

 

בבתי הדין השרעיים רואים בחיוב את החלת החוק להסדר התדייניוות בסכסוכי משפחה על בתי הדין השרעיים, דבר אשר מעניק לצדדים הזדמנות להידברות, וקבלת סיוע מהמומחים ביחידות הסיוע, על מנת לעזור בידם להגיע להבנות המסיימות את המחלוקות והסכסוכים ביניהם. הליך זה של פיוס ופישור עשיו להפחית את עוצמת המשברים בתוך המשפחה, ולהקל על כינון השלום בחייהם.

 

כמו בשנים קודמות, דוח זה מעיד על יעילות העשייה השיפוטית בבתי הדין השרעיים, כך ש- 70% מהתיקים שהוגשו נסגרו תוך שנה מאז הגשתם, כשנלקחים בחשבון שהיו שיבושים בעבודת בתי הדין עם פרוץ המלחמה.

 

דוח זה גם מפרט את תוכניות העבודה והפריוקטים שמקדמים בתי הדין השרעיים, בתחום התשתיות הפיזיות והמשפטיות, להסדרת וארגון ההליכים בפני בתי הדין, באמצעות תיקוני חקיקה, התקנת תקנות על ידי השר במשרד המשפטים, בהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, וכן נהלים שהוציא נשיא בית הדין השרעי לערעורים ומנהל בתי הדין השרעיים.

 

תשתיות משפטיות אלו נועדו להסדרת ההליכים המשפטיים, על פי העקרונות המחייבים בדין ובחוקים הרלבנטיים, להפשיט את ההליכים בבתי הדין, לשפר ולהנגיש את השירותים לציבור. אנו תקווה שדוח זה יניח בפני הציבור מידע ונתונים, שיאפשרו ללמוד על עבודת בתי הדין השרעיים, ועל התמורות החברתיות המתרחשות בחברה הערבית המוסלמית בישראל, ולתרום לקידום החברה, ולהתגבר על המשבר החברתי הנוכחי.

 

תגובות

מומלצים