כמה תיקים נפתחו וכמה נסגרו?

נתוני פעילות בתי המשפט ובתי הדין על כל ערכאותיהם, שנת 2023, כמו השנה שלפניה, התאפיינה בעלייה במספר התיקים החדשים שנפתחו במערכת: בשנת 2023 נפתחו 897,342 תיקים חדשים, כ-36,000 תיקים יותר לעומת שנת 2022. 

10.07.2024 מאת: פורטל הכרמל והצפון
כמה תיקים נפתחו וכמה נסגרו?

 

הרשות השופטת מפרסמת דין וחשבון שנתי לשנת 2023. בדו"ח המתפרסם על ידי חטיבת תכנון, פיתוח ותקציבים (מחלקת כלכלה וסטטיסטיקה) בהנהלת בתי המשפט, מובאים נתונים סטטיסטיים מקיפים על אודות פעילות בתי המשפט ובתי הדין על כל ערכאותיהם בשנה שעברה, וזאת בצל מלחמת "חרבות ברזל" אשר פרצה בחודש אוקטובר 2023.


 

בשנה זו נסגרו 838,259 תיקים. קצב שמיעת התיקים, המחושב על ידי מספר התיקים שנסגרו לעומת מספר התיקים שנפתחו (clearance rate), עמד בשנת 2023 על 93.4%. נתון זה משקף ירידה משנים קודמות והוא הושפע, בין היתר, ממצב החירום המיוחד שהוכרז בבתי המשפט בעקבות המלחמה; מגידול במספר התיקים החדשים שנפתחו בשנה זו; וממצבת השופטים החסרה – בשנת 2023 פעלה המערכת בחסר של 41 שופטים (5.1% מהתקינה המלאה). 
 

 

בית המשפט העליון 
 

מספר התיקים שנפתחו בבית המשפט העליון במהלך שנת 2023 עמד על  9,170, מתוכם 1651 תיקים בהליכי בג"ץ. מספר התיקים שנסגרו עומד על 9,201. נתונים אלו משקפים קצב שמיעה חיובי (CR) של 100.3%. מלאי התיקים הפתוחים בבית המשפט העליון נכון לסוף שנת 2023 עמד על 2,754 תיקים – 539 מתוכם הליכי בג"ץ. 65% מתיקים אלו נפתחו במהלך 2023. 
 

 

ממוצע אורך חיי תיק בבית המשפט העליון עמד על 7.3 חודשים, קיצור משמעותי לעומת 10.5 חודשים בשנת 2022. 
 

גם ממוצע אורך חיי תיק בכלל ההליכים התקצר: ממוצע אורך חיי תיק בבג"ץ עמד על  3.6 חודשים בממוצע (לעומת 5.5 חודשים בשנה הקודמת); ממוצע אורך חיי ערעור פלילי עמד על 7.6 חודשים (לעומת 8.8 חודשים בשנה הקודמת); ממוצע אורך חיי תיק בערעור אזרחי עמד על 14.4 חודשים בממוצע לתיק (לעומת 17.9 חודשים בשנה הקודמת). ממוצע אורך חיי תיק ערעור בעתירה מנהלית עמד על 11.3 חודשים (לעומת 13 חודשים בשנה הקודמת).  
 

 

בתי המשפט המחוזיים 
 

במהלך 2023 נפתחו בבתי המשפט המחוזיים 49,304 תיקים, ונסגרו 54,480 תיקים – קצב שמיעה חיובי של 110.5%. 
 

מירב התיקים שנפתחו היו בתחום הפלילי – 20,838 תיקים ונסגרו 20,612 תיקים. בתחום האזרחי נפתחו 18,092 תיקים - כ-500 תיקים יותר מאשר בשנת 2022 - ונסגרו 23,513. 
 

בסוף שנת 2023, עמד מלאי התיקים הפתוחים בבתי המשפט המחוזיים בכל הארץ על 41,130 תיקים – ירידה משמעותית לעומת נתוני השנים הקודמות: 46,357 תיקים בשנת 2022 ו- 53,901 בשנת 2021. מירב התיקים הפתוחים הם בתחום האזרחי – 33,532 תיקים, לעומת 4,679 תיקים פליליים פתוחים. 
 

קצב שמיעת התיקים בהליכי פירוקים ופשיטות רגל גבוה במיוחד הודות לכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, המורה על העברת הליכי פשיטת רגל במקרה של חייב יחיד לסמכות בתי משפט השלום. בשנת 2023 נפתחו 319 תיקי פירוקים ופשיטת רגל, ונסגרו למעלה מ-6000 תיקים. 
 

 

בתי משפט השלום 
 

בבתי משפט השלום נפתחו במהלך 2023 788,835 תיקים, ונסגרו 727,940 תיקים. 
418,497 מהתיקים שנפתחו הם תיקים פליליים - 12,155 תיקים יותר מאשר בשנה שלפניה; ו-351,439 הם תיקים אזרחיים - 19,690 יותר מאשר בשנה שעברה.  

 

קצב שמיעת התיקים הכללי היה 92.3%. מספר התיקים הפתוחים במלאי נכון לסוף שנת 2023 עמד על 412,043.  
 

 

בתי הדין לעבודה
 

בבתי הדין לעבודה נפתחו בשנת 2023 - 50,033 תיקים, ונסגרו 46,638. קצב שמיעת כלל התיקים עמד על 93.2%. 
 

מקרב ההליכים האזרחיים, 16,673 נפתחו כסכסוכי עבודה בסמכות שופט; 101 כתיקי סכסוך קיבוצי; ו-16,105 תיקים בנושאי הביטוח הלאומי. בנוסף, נפתחו בבתי הדין לעבודה 125 הליכים פליליים. 
 

 

בתי המשפט לנוער 
 

בבתי המשפט לנוער נפתחו בשנה החולפת 19,252 תיקים. מירב התיקים החדשים עניינם תביעת נזקקות (6,358), מעצרים (5,774) ותיקים פליליים (3,200). מלאי התיקים אשר נמצאים בעיצומם עומד על 4,445. 
 

אורך חיי תיק פלילי בבית המשפט לנוער עמד על 14.2 חודשים, לעומת 15.8 בשנת 2022. תיק אחד בלבד נמשך מעל חמש שנים, ו-16 תיקים מתמשכים בין 4-5 שנים. 
 

 

בתי המשפט הקהילתיים 
 

בית המשפט הקהילתי הוא מודל חדשני ופורץ דרך של הליך פלילי חלופי, אשר במרכזו שיקום בקהילה כאמצעי למניעת פשיעה חוזרת וכחלופה לעונש מאסר בפועל. 
 

בשנת  2023 המשיכו בתי המשפט הקהילתיים לבסס את פעילותם ונוספו שני בתי משפט קהילתיים בחדרה ובלכיש (אשקלון), ובסך הכל פועלים כעת בכלל מחוזות השיפוט עשרה בתי משפט קהילתיים. 
ההליך בבית המשפט הקהילתי מונה חמישה שלבים, ואורך בממוצע כשנתיים.

 

בשנת 2023 החלו את ההליך 362 משתתפים, 69 מהם בבאר שבע. מספר המשתתפים אשר סיימו בהצלחה את ההליך המלא עלה ל-888. נכון לסוף שנת 2023, 685 משתתפים נמצאים בעיצומו של התהליך. העבירות המרכזיות של המשתתפים הן מתחום הרכוש (23% מהמשתתפים) ותעבורה (23%), וכן סמים, איומים ואלימות. 
 

 

פרק 8 לדו"ח מציג נתונים סטטיסטיים היסטוריים של פעילות מערכת בתי המשפט: קצב שמיעת התיקים, איוש מצבת השופטות והשופטים ואף סכום התביעה הממוצע בעשרים השנים האחרונות בערכאות הדיוניות. 
 

 

מ"מ נשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן: כמדי שנה, מפרסמת הרשות השופטת את הדו"ח השנתי הסוקר את פעילותה, כחלק ממגמת השקיפות בה דוגלת המערכת. הדו"ח פותח צוהר לסדר יומם של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה על כל ערכאותיהם בכלל מחוזות השיפוט, ומשמש גם את המערכת ועובדיה בחתירה המתמדת ללמידה, שיפור וייעול עשייתה למען הציבור.  
 

במיוחד בשנה קשה זו העוברת על מדינת ישראל כולה, אני מבקש להודות לנשיאים, לשופטים, לרשמים ולעובדים בבתי המשפט ובבתי הדין, על עשייתם המסורה, ולאחל לכולנו שנדע בשורות טובות וימים שקטים, בתקווה להשבת כל החטופות והחטופים במהרה,  להחלמתם של הפצועים והפצועות ולחזרתם לשלום של כל חיילות וחיילי צה"ל. 
 

 

מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל: בדו"ח מובאים נתונים סטטיסטיים על אודות בתי המשפט ובתי הדין על ערכאותיהם בשנת 2023,  ובהשפעת מלחמת "חרבות ברזל" אשר פרצה באוקטובר. 
אני מבקש להצטרף לדברי מ"מ הנשיא, השופט עוזי פוגלמן, ולהביע תודתי לנשיאים, לשופטים, לרשמים, למטה הנהלת בתי המשפט, למנהלי המחוזות והמזכירים הראשיים ולכלל עובדי הרשות השופטת, על פועלם המסור בשנה קשה זו, ועל השירות המסור והאיכותי הניתן על ידם לציבור". 

 

תגובות

1. יודה לפני 5 ימים
המדינה קורסת

מומלצים