רוב העסקים הפעילים בישראל הם עצמאים

בתקופת הקורונה נרשמו שיאים במדדי שוק העבודה בישראל, עסקים שרדו באחוזים גבוהים, למרות זאת, נסגרו מעל 40 אלף עסקים, רובו המוחלט של השוק הוא עסקים עצמאיים, ורובם אינם מעסיקים עובדים.

29.07.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
רוב העסקים הפעילים בישראל הם עצמאים

 

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתוני שרידות ותנועות של עסקים 2021-2019

 

עסקים פעילים

 

בשנת 2021 היו בישראל כ-652,900 עסקים פעילים וכ-4 מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים.

 

כ-68% מסך העסקים הפעילים בישראל הם עצמאים, 27% הן חברות (פרטיות, ציבוריות וזרות) וכ-5% העסקים הפעילים הנותרים הם מסוג אחר (שותפויות, מלכ"רים, מוסדות ממשלתיים וכד').

 

61% מסך משרות השכיר בישראל הם בחברות (פרטיות, ציבוריות וזרות), כ-9% אצל עצמאים וכ-30% ממשרות השכיר הנותרות הם מסוג אחר (שותפויות, מלכ"רים, מוסדות ממשלתיים וכד').

 

בכ-54% מהעסקים הפעילים ב-2021 לא מועסקים שכירים. ב-92.5% מהעסקים הפעילים המעסיקים שכירים בשנת 2021, היו עד 20 משרות שכיר.

 

"לידות עסקים"

 

בשנת 2021 נולדו כ-54,600 עסקים חדשים, שהם 8.4% מסך כל העסקים הפעילים בשנה זו. אחוז לידות זהה נמדד בשנת 2019, לעומת 7.3% בשנת 2020.

 

ב-66% מהעסקים שנולדו ב-2021 לא מועסקים שכירים.

 

בכ-93% מהעסקים שנולדו ב-2021 ושבהם מועסקים שכירים, היו עד 9 משרות שכיר.

 

ב-2021 נוספו כ-64,700 משרות שכיר בגין לידות העסקים שהן 1.8% מסך משרות השכיר בכלל העסקים הפעילים בשנה זו. לעומת זאת, ב-2020 נוספו כ-54,300 משרות שכיר בגין לידות עסקים, שהיו כ-1.6% מסך משרות השכיר בכלל העסקים שהיו הפעילים בשנה זו.

 

הישרדות עסקים

 

90.7% מהעסקים שנולדו בשנת 2020 שרדו גם את שנת פעילותם השנייה (שנת 2021).

 

26.1% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם את שנת פעילותם השבע-עשרה (שנת 2021). אחוז ההישרדות הנמוך ביותר לאורך כל שבע-עשרה שנות הפעילות נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל (11%), ואילו אחוז ההישרדות הגבוה ביותר נמצא בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד (40.7%). 

 

עסקים מהירי צמיחה

אחוז העסקים מהירי הצמיחה בענפי ההייטק בשנת 2021 עמד על 11.5%, לעומת 3.3% עסקים מהירי צמיחה בכלל ענפי המשק בשנה זו.

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים

\