אחוז גבוה של חייבים בהוצל"פ בעוספיה

בעוספיה מספר התושבים 12100, מתוכם מספר התושבים מעל גיל 15 מגיע ל 9206, תמונת מצב חברתית בעייתית מאחר ואחוז החייבים בהוצאה לפועל בישוב מגיע ל15%, לראשונה נתונים בחתכים של מגדר וגיל, מצב משפחתי, תעסוקה, קצבאות מביטוח לאומי, שכר ותעסוקה.

31.05.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
אחוז גבוה של חייבים בהוצל"פ בעוספיה

 

לראשונה נערך מחקר מקיף על כלל החייבים בהוצאה לפועל, בדומה למפקד הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מופו היישובים בהם מתגוררים החייבים וכן נותחו דפוסים שונים הקשורים אליהם והזמן העובר עד סגירת חובותיהם.

מרבית החייבים בעלי חוב בהוצאה לפועל וגם במרכז לגביית קנסות, שקיבלו הפטר מהכונ"ר, הם גברים יהודים בגילאי 35-64.
כ- 93% מהחייבים בעלי תיק אחד הצליחו להסדיר את חובם לאחר כמעט עשור ורק 7% טרם הצליחו להסדיר את חובם.
כ- 88% מהחייבים בעלי תיק אחד סוגרים את תיקיהם בטווח של עד חמש שנים, וכ-5% נוספים בטווח של 6 עד תשע שנים.

רשות האכיפה והגבייה פרסמה  לראשונה בשנת 2015 את פרופיל החייב במערכת ההוצאה לפועל. הפרסום  כלל מידע על מצבם הסוציו-אקונומי של החייבים, אשר התבסס על מדגם מייצג. במלאת עשור לקיומה של רשות האכיפה והגבייה, ערך האגף לתכנון ומדיניות ברשות בדיקה מקיפה של פרופיל החייב בהוצאה לפועל  המבוסס, בדומה למפקד הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  על כלל אוכלוסיית החייבים בהוצאה לפעול אשר מנתה נכון לסוף יולי2018     576,251 חייבים.  
עורכי המחקר  הם רבקה אהרוני, יולנדה גולן ורפי גולן.

הניתוח בוצע על 512,386 חייבי, המהווים   89%מהחייבים, וזאת לאחר פעולות טיוב וגריעה של נפטרים. הניתוח של פרופיל החייב בוצע על חייבים שנכון למועד שליפת הנתונים מהמערכת היה להם לפחות תיק פעיל אחד במערכת ההוצאה לפועל.

המחקר מציג תמונת מצב של כלל החייבים במערכת הוצאה לפועל המבוססים על השוואה לנתונים מנהליים של המוסד לביטוח הלאומי, משרד האוצר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שימוש בנתונים מנהליים מאפשר הרחבה ובחינה של משתנים דמוגרפיים, נתוני תעסוקה ושכר על כלל האוכלוסייה.

פרופיל החייב מתמקד בשש קבוצות אוכלוסייה: יהודים, יוצאי אתיופיה, חרדים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים בחתכים של מגדר וגיל, מצב משפחתי, תעסוקה, קצבאות מביטוח לאומי, שכר ותעסוקה.

בפעם הראשונה מופו החייבים ביישובים בהם הם מתגוררים בטכנולוגית GIS וחושב אחוזם מכלל האוכלוסייה במקום מגוריהם. נמצא כי ריכוזים גדולים של חייבים נמצאים בצפון הארץ.

עוד במחקר, ניתוח של  פרופיל החייבים בהיבט של התיקים אשר נפתחו להם בהוצאה לפועל, סוגי התיקים וההגבלות שהושתו עליהם, וכן ניתוח פרופיל החייבים שלהם חובות נוספים ברשות האכיפה והגבייה (במרכז לגביית קנסות). נכון ליולי 2018 ישנם 179,946  חייבים אשר להם חוב בהוצאה לפועל וגם במרכז לגביית קנסות, והם מהווים 35% מהחייבים הפרטים בהוצאה לפועל.

בנוסף, נבחנו גם חייבים שהיו בעבר פושטי רגל והם גם חובות במרכז לגביית קנסות ונמצא, כי מרבית החייבים בעלי חוב בהוצאה לפועל וגם במרכז לגביית קנסות, שקיבלו הפטר מהכונ"ר, הם גברים יהודים בגילאי 35-64.

העבודה כוללת גם  מחקר אורך אשר בחן לראשונה את דפוסי החייבים בהתייחסות לחייבים שנכנסו למערכת בשנת 2009. אז נכנסו למערכת ההוצאה לפועל כ- 92,205 חייבים חדשים, אשר נפתחו להם 110,728 תיקים. ל-85% מהחייבים החדשים נפתח תיק אחד בלבד. בממוצע בכל שנה כ- 12% מהחייבים הפעילים (ביחס לסוף השנה הקודמת) מסדירים את חובם ואינם פעילים יותר בהוצאה לפועל. לאחר כמעט עשור 29% מהחייבים שנכנסו למערכת בשנת 2009 עדין פעילים במערכת ההוצאה לפועל, וכ-15% מהתיקים שנפתחו בשנת  2009 נשארו פתוחים.

אופיינו שלושה דפוסים עיקריים של חייבים:
חייב עם יותר מתיק אחד חייב בעל תיק אחד 
דפוס ב דפוס א  
23,835 24,642 43,728 מספר החייבים
164,653 84,720 40,376 מספר התיקים שנפתחו לחייב
6.9 3.4 1 ממוצע מספר תיקים לחייב
90,962 0 3,229 מספר התיקים הפתוחים לאחר כעשור
100% 0% 7% אחוז החייבים הפעילים לאחר כעשור

כ- 93% מהחייבים בעלי תיק אחד הצליחו להסדיר את חובם לאחר כמעט עשור, ורק 7% טרם הצליחו להסדיר את חובם.  כ- 88% מהחייבים בעלי תיק אחד סוגרים את תיקיהם בטווח של עד חמש שנים, וכ-5% נוספים בטווח של 6 עד תשע שנים.

החייבים מדפוס א הסדירו את חובם לאחר כמעט כעשור וסגרו את תיקיהם.  כ- 80% מהחייבים הסדירו את חובותיהם בטווח של עד שמונה שנים, בהשוואה לחייבים בעלי תיק אחד אשר כ-88% סוגרים את תיקיהם בטווח של עד חמש שנים. 

החייבים מדפוס ב טרם הסדירו את חובם לאחר כמעט כעשור. חייבים אלו אמנם סגרו קרוב למחצית מהתיקים שנפתחו להם במהלך השנים, אך הם אינם מצליחים להסדיר את כלל חובותיהם. חייבים אלו מאופיינים בסכום חובות ומספר תיקים גבוה ביחס לשני הדפוסים האחרים.

 

תגובות

מומלצים