בית גאן אחוז החייבים בהוצל"פ 13%

מספר התושבים בבית ג'אן 11,700, מתוכם 8764 מעל גיל 15, אחוז החייבים בהוצל"פ עומד על 13%, אחוז גבוה שנובע בעיקר לפי דו"ח הביטוח הלאומי מאבטלה גבוהה בכפר, הנתונים מחייבים תשומת לב וטיפול לשיפור פני הישוב.

15.06.2019 מאת: פורטל הכרמל והצפון
בית גאן אחוז החייבים בהוצל"פ 13%

 

מציגים את דו"ח הביטוח הלאומי לגבי הכפר בית ג'אן, ומחקר שנערך ע"י משרד המשפטים איך הופכים לחייבים בהוצל"פ.

נתונים סטטיסטיים עבור בית ג'אן של הביטוח הלאומי 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

  מספר תושבים התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ תושבים 11,762 8,801,764 100% 100%
כללית 5,531 4,564,899 47% 51.9%
לאומית 2,669 723,241 22.7% 8.2%
מכבי 19 2,291,967 0.2% 26%
מאוחדת 3,543 1,221,657 30.1% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
סה''כ מבוטחים 8,384 6,621,598 100% 100%
שכירים 4,972 3,683,535 59.3% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 68 51,123 0.8% 0.8%
עצמאים 342 280,555 4.1% 4.2%
אחר 3,070 2,657,508 36.6% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2016

  בית ג'ן ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,767 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,051 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 51.7 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.5

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות ** אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בית ג'ן ארצי בית ג'ן ארצי
אזרח ותיק ושאירים 795 1,018,865 6.8% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 577 924,489 4.9% 10.5% 01/01/2019
שאירים 218 94,376 1.9% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 151 195,385 1.3% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 169 74,906 1.4% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 171 176,824 1.5% 2% 01/11/2018
מזונות 11 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  83 68,522 0.7% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 441 254,610 3.8% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 101 63,216 0.9% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 53 64,025 0.5% 0.7% 01/01/2019
ניידות 55 44,165 0.5% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,745 1,197,368 14.9% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 96 208,541 0.8% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,547 2,915,430 30.3% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  *** 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 29 59,732 0.2% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  *** 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

מה מביא אנשים להיכנס למעגל החובות?, רשות האכיפה והגבייה במחקר בנושא הסיבות לחוב בקרב האוכלוסייה הלא יהודית: "הסיבה השכיחה ביותר לכניסה למעגל החובות היא התנהלות כלכלית לא נכונה, בדומה לכלל האוכלוסייה"

ממצאים בולטים נוספים שעלו מהמחקר:  רבים  מהחייבים מהחברה הערבית משתייכים למשקי בית שבהם ישנו מפרנס יחיד,  הכנסתם נמוכה, וכתוצאה מכך גם רמת החיים של משקי בית אלו נמוכה. הסיבה המובילה לכניסתם למעגל החובות על פי תשובותיהם היא:  ניהול כלכלי שגוי ולא מתוכנן. ממצאי הסקר מעלים,  כי חייבים ערבים אינם בעלי השכלה גבוהה ונעדרי  מיומנויות דיגיטליות. 

בשנת 2016, פורסם לראשונה מחקר אודות פרופיל החייב ברשות האכיפה והגבייה.  ממצא בולט שעלה מתוך המחקר היה אחוז גבוה של חייבים לא יהודים בהשוואה לחלקם באוכלוסייה; ומתוכם, אחוז גבוה משתייך לאוכלוסייה הערבית. לפיכך, עלה הצורך להבין טוב יותר את ההתנהלות הכלכלית, החברתית  והתרבותית של החייבים בחברה הערבית בישראל.  
 
המחקר נערך ע"י הגב' יולנדה גולן, מהאגף לתכנון ומדיניות ברשות האכיפה והגביה, ומטרתו העיקרית היא לנסות להבין את דפוסי ההתנהגות בצבירת חובות, את דרכי ההתמודדות עם החוב של החייבים בחברה הערבית ועד כמה החוב מפריע בחיי היום יום. בדגימה מקרית נדגמו מתוך אזורים גיאוגרפיים שהוגדרו מראש, 745 חייבים פרטיים בהוצאה לפועל המשתייכים למגזר הערבי. הפנייה הראשונית אל החייבים בוצעה באמצעות שיחה טלפונית. עבור חלק מהראיונות המשך הריאיון בוצע במפגש אישי. מקומות המגורים של החברה הערבית מוינו לשלושה אזורים גיאוגרפיים מרכזיים: אזור הצפון, אזור המשולש ואזור הנגב.

ממצאים עיקריים

המשיבים מהמגזר הערבי הם בעיקר גברים . הגברים והנשים הערבים החייבים הם בעלי מאפיינים שונים כאשר מדובר על תעסוקה. אין כמעט הבדל במאפייני התעסוקה כאשר בוחנים את הגברים לפי אזור גיאוגרפי:

רבים מהם עובדים בעבודות כפיים, אשר מתוגמלות בשכר נמוך, אחוז קטן של החייבים עובדים בעבודות משרדיות. לעומת זאת, כאשר מדובר על נשים חייבות נמצא שיש הבדל משמעותי לפי אזור מגוריהם : באזור הדרום, הן כלל לא עובדות והסיבה העיקרית היא שהן עסוקות בטיפול בבני המשפחה ובמשק הבית; באזור המשולש, מחציתן של הנשים עובדות בעבודות כפיים ומחציתן לא עובדות בעיקר מהסיבה של טיפול בבני המשפחה ובמשק הבית; באזור הצפון, מרבית הנשים עובדות בעבודות משרדיות.

רוב המשיבים מהמגזר הערבי נשואים , וכפי שכבר ציינו מרביתם גברים. ניתן ללמוד שמרבית בנות הזוג שלהן אינן עובדות .

הסיבה העיקרית לכך, לפי המשיבים, היא טיפול בבני המשפחה ובמשק הבית. ממוצע הגיל של המשיבים הינו 41, נכון לשנת 2017. כאשר בוחנים את הגיל שבו נפתח התיק לראשונה עבור אותם נשאלים, נמצא כי ממוצע גיל הכניסה למערכת הוצאה לפועל  הינו 28, נתון המלמד על זמן קיום החוב בהוצאה לפועל, שהוא 13 שנים בממוצע. 

באוכלוסייה הערבית הבעיה הבריאותית מפריעה למהלך התקין של החיים יותר משהיא מפריעה באוכלוסייה היהודית. טיעון זה עולה בקנה אחד עם הממצא, כי הסיבה השכיחה ביותר לאי תעסוקה בקרב המשיבים היא בעיה בריאותית . אנו למדים כי כאשר מצבו הבריאותי של החייב אינו תקין הוא יעדיף להישאר בבית מאשר לצאת לעבודה.

הסיבה השכיחה ביותר להיווצרות החוב זהה בכל האזורים והיא התנהלות כלכלית לא נכונה . מרבית החייבים מהמגזר הערבי מדווחים כי אופן התנהלותם הכלכלית הוא זה שיצר את החוב. דרך תשובותיהם אנו למדים על תרבות הצריכה שמעודדת אותם לרכוש יותר, בד בבד עם תלונות על יוקר המחייה בארץ. ריבוי בהלוואות לצורך רכישת כלי רכב, בניית בית גדול יותר ופזרנות יתר בשימוש בכרטיסי אשראי, מובילות את החייב למצב של חוסר ניהול נכון שכן הכנסותיו נמוכות מהוצאותיו.

אבל בשביל מרבית המשיבים, הרצון להעלות את רמת החיים היא עקב אכילס, שכן השאיפה להשגת יותר הוא ההתחלה של כניסה למעגל החובות. מרבית החייבים מדווחים כי ניסו להתמודד עם החוב, באמצעות הסדרים שבהם נקבע צו התשלומים החודשי ואכן נמצא כי ישנם חייבים שהצליחו לשלם את החוב ולסגור את התיק בהוצאה לפועל , אם כי מדובר על 9% מהמשיבים בלבד.

למרבית החייבים החוב מפריע בחיי היום יום , וחלק גדול אף פנו לפחות פעם אחת לקבלת עזרה מגורם מקצועי . מרבית המשיבים מדווחים כי הם מודעים לחוב, אך בבדיקה נמצא שרק 28% מתוכם אכן ידעו אל נכון מה גובה חובם האמתי החוב . באזור הצפון, מרבית המשיבים חושבים שהחוב שלהם אינו מוצדק בהשוואה לשאר המשיבים באזורים האחרים.

 

תגובות

מומלצים