נתוני הביטוח הלאומי דליה עוספיה מדאיגים

מדו"ח הביטוח הלאומי המעודכן לינואר 2019, עולה שמספר התושבים בעוספיה 12,100, ובדאלית אל כרמל 17,200 תושבים, הדו"ח מסמן שישנם 2794 קשישים וכ 1173 נכים, ו 4357 מקבלי קצבת ילדים, בעוספיה הילודה בירידה דרסטית.

01.03.2019 מאת: אמילי חלבי
נתוני הביטוח הלאומי דליה עוספיה מדאיגים

ביטוח לאומי דאלית אל כרמל

 

הנתונים של שני הכפרים דאלית אל כרמל ועוספיה מתייחסים למצב החברה המקומית, ביחס למספרים הארציים.

דאלית אל כרמל ועוספיה נמצאות באחוזים גבוהים של אבטלה, אוכלוסייה מתבגרת וחלשה, מצב כלכלי ירוד, מספר גדול של נכים, ועוד.

לפי רישום ביטוח לאומי יש בדאלית אל כרמל  1274 מקבלי קצבת זקנה ושאירים שהם 7.4 % מהאוכלוסייה.

בדליה 794 מקבלי קצבת נכות, שהם 4.6 % מהאוכלוסייה , נתון גבוה ביחס לארצי שעומד על 2.9 %.

לפי רישום ביטוח לאומי יש בעוספיה  1059 מקבלי קצבת זקנה ושאירים שהם 8.8 % מהאוכלוסייה.

 

בעוספיה 379 מקבלי קצבת נכות, שהם 3.1 % מהאוכלוסייה, במצב דומה לארצי שעומד על 2.9 %.

חובת האחראים במועצות המקומיות בכרמל ובמחלקות הרווחה והעמותות והארגונים השונים ללמוד את הדו"ח שמסמן דאגה רבה, ומצביע על חברה שהולכת ומתבגרת וחיה במצב כלכלי מדאיג ביותר, לעומת האחוז הארצי.

ליקטנו לכם את הדו"ח המפורט של ביטוח לאומי סניף חיפה, של הכפרים דאלית אל כרמל ועוספיה.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

     
דאלית אל-כרמל ארצי    
סה''כ אוכלוסייה 17,200 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 5,017 2,908,328 29.2% 33.1%
בגיל עבודה 10,626 4,677,287 61.8% 53.2%
קשישים 1,558 1,212,327 9.1% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

     
דאלית אל-כרמל ארצי    
סה''כ תושבים 17,010 8,801,764 100% 100%
כללית 8,321 4,564,899 48.9% 51.9%
לאומית 4,033 723,241 23.7% 8.2%
מכבי 1,380 2,291,967 8.1% 26%
מאוחדת 3,276 1,221,657 19.3% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

     
דאלית אל-כרמל ארצי    
סה''כ מבוטחים 12,309 6,621,598 100% 100%
שכירים 7,147 3,683,535 58.1% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 125 51,123 1% 0.8%
עצמאים 742 280,555 6% 4.2%
אחר 4,420 2,657,508 35.9% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה 

  דאלית אל-כרמל ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,450 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,130 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 39.8 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.5

 

מקבלי גימלאות

       
דאלית אל-כרמל ארצי    
אזרח ותיק ושאירים 1,274 1,018,865 7.4% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 939 924,489 5.5% 10.5% 01/01/2019
שאירים 335 94,376 1.9% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 302 195,385 1.8% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 169 74,906 1% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 221 176,824 1.3% 2% 01/11/2018
מזונות 20 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  143 68,522 0.8% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 794 254,610 4.6% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 212 63,216 1.2% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 105 64,025 0.6% 0.7% 01/01/2019
ניידות 95 44,165 0.6% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,434 1,197,368 20% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 137 208,541 0.8% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 6,307 2,915,430 36.7% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  24 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 111 59,732 0.6% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  18 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל עוספיה

     
עספיא ארצי    
סה''כ אוכלוסייה 12,100 8,797,900 100% 100%
ילדים עד 18 3,573 2,908,328 29.4% 33.1%
בגיל עבודה 7,326 4,677,287 60.4% 53.2%
קשישים 1,236 1,212,327 10.2% 13.8%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2019

     
עספיא ארצי    
סה''כ תושבים 12,132 8,801,764 100% 100%
כללית 4,486 4,564,899 37% 51.9%
לאומית 3,324 723,241 27.4% 8.2%
מכבי 467 2,291,967 3.8% 26%
מאוחדת 3,855 1,221,657 31.8% 13.9%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2019

     
עספיא ארצי    
סה''כ מבוטחים 8,814 6,621,598 100% 100%
שכירים 5,005 3,683,535 56.8% 55.6%
מזה:שכירים ועצמאים 93 51,123 1.1% 0.8%
עצמאים 472 280,555 5.4% 4.2%
אחר 3,337 2,657,508 37.9% 40.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  עספיא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,120 10,488
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,770 10,362
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 39 33
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.1 1.8
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 2.5

 

מקבלי גימלאות

       
עספיא ארצי    
אזרח ותיק ושאירים 1,059 1,018,865 8.8% 11.6% 01/01/2019
אזרח ותיק 792 924,489 6.5% 10.5% 01/01/2019
שאירים 267 94,376 2.3% 1.1% 01/01/2019
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 213 195,385 1.8% 2.2% 01/01/2019
הבטחת הכנסה (משפחות) 106 74,906 0.9% 0.9% 01/10/2018
סיעוד 195 176,824 1.6% 2% 01/11/2018
מזונות 11 14,719 0.1% 0.2% 01/01/2019
אבטלה  101 68,522 0.8% 0.8% 01/09/2018
נכות כללית 379 254,610 3.1% 2.9% 01/01/2019
שירותים מיוחדים לנכים 92 63,216 0.8% 0.7% 01/01/2019
ילד נכה 47 64,025 0.4% 0.7% 01/01/2019
ניידות 38 44,165 0.3% 0.5% 01/01/2019
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 923 1,197,368 7.6% 13.6% 01/02/2019
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 77 208,541 0.6% 2.4% 01/02/2019
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,159 2,915,430 17.8% 33.1% 01/02/2019
דמי לידה  13 11,152 0.1% 0.1% 01/01/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 45 59,732 0.4% 0.7% 01/01/2019
דמי פגיעה  12 5,601 0.1% 0.1% 01/01/2019

 

 

תגובות

3. רמי לפני 3 שנים
לצערי לא כולם דרוזים
2. נוסע עובר בגשם לפני 3 שנים
לאס ווגאס
1. בן הכרמל לפני 3 שנים
דוח ביטוח לאומי

מומלצים