"אל נא רפא נא לה"

זוהי התפילה הראשונה המפורשת בתורה, וזו תפילת משה רבנו שהתפלל על מרים אחותו על שנוגעה בצרעת, מרים דיברה במשה אחיה, לא בפני כל העם ולא באזני אדם אחר מלבד אחיה אהרון, וגם דיבור זהיר זה נחשב לה כלשון הרע ולכן נוגעה.

28.07.2022 מאת: רחל אבידר
"אל נא רפא נא לה"

 

משה רבנו ידע כי מאת השם היתה זאת, ולכן התפלל לה' לרפואתה.

 

"ויצעק משה אל ה' לאמור, אל נא רפא נא לה" (במדבר יב' יג), אלה חמש מילים בלבד, כנגד חמשת חומשי תורה, ובכל מילה הברה אחת, מילים אלה הם סגולה נפלאה ורפואה ולהתפלל על חולה  א–ל המילה הראשונה רומזת על מידת הרחמים של בורא עולם, שנאמר "חסד כל היום".

 

נא מילה שחוזרת פעמיים והיא מילת זרוז הצמודה לפניה ולבקשה שכוונתה על פי ה"אור החיים הקדוש" היא, בפעם הראשונה לשון בקשה ופיוס, לעורר רחמים, ובפעם השניה עתה ולא יתעכב לה זו המילה האחרונה והיא כינוי גוף ומכאן אפשר ללמוד כי אפשר להתפלל על חולה גם ללא הזכרת שמו.

 

פרושים רבים נאמרו על תפילתו הקצרה של משה רבנו על אחותו מרים, רבינו בחיי מבאר את המילה "לאמור" שכוונתה ללמדנו שעיקר התפילה שתהיה באמירה מוחלטת ולא במחשבה, רבנו בחיי מצטט את דברי חז"ל שאמרו "המתפלל צריך שיחתוך בשפתיו" וטעם החיתוך כדי שיצטיירו האותיות ברוח פיו של אדם בקול ורוח הדיבור ותעלה התפילה מצויירת ברוח לפניו יתעלה", הכוונה ככל שהתפילה ממוקדת ומדוייקת יותר ועל פי הצרכים האמיתיים, כן תעלה, לשם כך בא הסידור לעזר בכל התפילות של בוקר או צהרים או ערב, המתפלל ימצא את הניסוח שיתאים לבקשתו מהקב"ה.

 

כוחה של המילה הנזעקת מעומק הלב אל בורא עולם יכולה להשפיע כל טוב על העולם כולו, רבותינו לומדים זאת מההלכה לפיה מי שאמר מוריד הגשם בקיץ, צריך לחזור ולהתפלל, ניתן לשער  שאדם שביקש גשמים בקיץ לא ביקש בכוונה עמוקה, ראו עד כמה אנו חביבים על בורא עולם, עד כמה הוא שומע את דברינו ומייחס חשיבות רבה לבקשותינו.

 

הבה נאמץ אל ליבנו את תפילתו של משה רבנו "אל נא רפא נא לה" ואם נמצא חולה מתייסר או אדם הזקוק לרפואה נוציא מפינו מילים המבקשות רחמים מאבינו שבשמיים ששומע תפילת כל פה, ואם ראה האדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר "קווה אל ה' חזק ויאמץ לבך קווה אל ה'" (תהילים כז' יד) אומר מרן החידה זצ"ל "שמעתי משם קדמונים שמסרו למשה רבנו עליו השלום זה הסוד בשמים, שכשיתפלל ויאמר שתי פעמים "נא" בתפילתו, תתקבל התפילה ומשום כך אמר "אל נא רפא נא לה" וצריך לדעת כי כוח התפילה הגדול ביותר הוא סוד עמידתו וחוסנו של עם ישראל "אל תירא תולעת יעקב" מה תולעת אין כוחה אלה בפה, אף עם ישראל אין כוחם אלה בפיהם.

 


בכוח התפילה אפשר לשנות כל דבר בחיים, (גמרא מסכת ראש השנה יח) שהיה רבי מאיר אומר, שניים עולים למיטה לחוליים שווה, וכן שניים עולים לגרדום לדין ודינם שווה, זה ירד ממיטת חוליו וזה לא ירד, זה ניצול מהגרדום וזה אינו ניצול, מדוע ולמה, אלה זה התפלל וזה לא התפלל, או זה התפלל וזה התפלל ולא נענה, ומדוע לא נענה, מפני שלא התפלל תפילה שלמה בכוונה, הווי אומר שתפילה בכוונה כוחה גדול ועצום, שיכולה לשנות גזר דינו של אדם, התפילה משולה לחץ וקשת, והכלל הוא שכמה שימתח האדם את החץ יותר כך יגיע רחוק יותר, כך גם בתפילה, ככל שיכוון יותר כך תתקבל התפילה.


 

אשור בלה מטפלת רב תחומית וסופרת ליצירת קשר  050-7201752 ולבקר באתר קישור
 

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים

\