דוד המלך מסירות נפש אצילה

סיפור דוד המלך מתואר בהרחבה בספר שמואל א' יז' סיפור של כינון המלוכה וארץ ישראל, הפלישתים מתעמרים בישראל, סיפור של גרים, של אנשים שלומדים חוקי חיים, סיפור של קרבות ומלחמות, סיפור ארוך ומורכב שמנסה להוליך אותנו בדקויות היושר והאמת/

27.05.2022 מאת: רחל אבידר
דוד המלך מסירות נפש אצילה

 

מה אומרים הראשונים על הסיפור? הגמרה? ומה האחרונים כיצד ניתן להסתכל בעין בוחנת יותר

מה ידוע לנו על דוד המלך

מה ידוע לנו על דוד המלך ובת-שבע

מה ידוע לנו על אוריה החיתי, על גולית.

 

ידוע לנו שאורי היה חיתי שכן זה שמו המוכר, פחות ידוע שהיה נער ונושא כליו של גולית, וגולית הגדול והגיבור והמפחיד צחק על כולם צחק על יהודים, וצחק ולעג על הקדוש ברוך הוא, האלוהי ישראל, דבר שמאוד חרה לדוד, גולית הטיל מורא על כל מי שעמד בקרבתו, ובמיוחד לעג לדוד הקטן ש"רק" בא בשם אלוהי ישראל "וחרב אין ביד ביד דוד".

 

בת שבע היתה בת זוגו של דוד המלך מקדמא דנא, הכוונה מאז ימי אדם ראשון, באמצעות זיווג שמימי זה נולד שלמה המלך, מלך שהשלום לו, ידידיה שמשמעו ידיד השם, הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא מלך בעליונים ושלמה המלך מלך בתחתונים, בעולם הזהכתוב בשם הרב אלשייך על הקרב בין דוד המלך לבין גולית, דוד המלך עודו נער וקטן וגולית הענק והגיבור, דוד המלך לקח שלושה אבנים, אבן אחת כנגד אברהם אבינו, האבן השניה כנגד יצחק אבינו, והאבן השלישית כנגד יעקב אבינו, הכניס את האבנים לקלע, נעשה נס ופגע במצחו של גולית, וכאן עולה השאלה הגדולה כיצד כרת דוד המלך את ראשו של גולית שהיה מכוסה מכף רגל ועד ראש בשריון,"וכובע נחושת על ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת".

 

אומר האלשייך הקדוש, הנער שהיה נושא כליו של גולית היה אוריה החיתי, שאל דוד המלך את הנער אוריה איך אוכל להוריד את השריון ולכרות את הראש, אמר לו אוריה החיתי, אני יודע איך השריון סגור, אבל תנאי יש לי, תן לי אישה יהודיה להתחתן איתה, אוריה היה חיתי ולא בא בקהל ישראל, וביקש שישבע לו, ויותר מזה, ביקש את בת-שבע שהיתה מיועדת לדוד המלך, במעמד זה דוד נשבע לו, דוד המלך היה חייב לכרות את הראש של גולית וכך להביא ולקבוע את הניצחון על הפלישתים, זה היה המנהג באותם הימים, ובזה האמצעי הפלישתים ברחו.

 

דוד המלך היה צריך לקיים את השבועה שנשבע, ואז יצאה בת קול ואמרה "היא המזל שלך ואתה נותן אותה לגוי, וכי בנות ישראל הפקר?"

 

כך קרה שאוריה החיתי התחתן עם בת-שבע ודוד המלך שהביא ניצחון לעם ישראל היה צריך לעמוד בדיבורו ובשבועה שנשבע, העולם לא הסכים עם הנישואים האלה, אוריה היה חיתי והתגייר, אבל מעולם לא נגע בבת-שבע משום ששמע וידע שהיא היתה מיועדת לדוד המלך מימי בראשית, וזה היה נס, ממש פלא פלאים ולאחר מכן מת במלחמה, על פי הכתוב בתלמוד אוריה מורד במלכות כאשר מסרב להזמנת דוד המלך דבר שמצדיק את מיתתו

 

ולכן כל האומר – דוד חטא אינו אלה טועה

 

הרמב"מ אומר שאוריה היה גר תושב ולכן נישואיו היו חסרי תוקף, באותם הימים המנהג היה לתת גט לאישה לפני היציאה לקרב למקרה והלוחם ייהרג, כך שדוד המלך לא עבר על איסור ניאוף, במהלך זה אנו רואים מסירות נפש, דוד המלך היה מוכן לתת את האישה שהיתה מיועדת לו -  למען עם ישראל

 

ולסיפור מוסר השכל גדול לא כל מה שאומרים מלא ומקיף, ואולי לא מדוייק  ואולי יש כיוונים נוספים, ולא כל מה שחושבים נכון הוא,  והכי חשוב, לא לשפוט ולא לדון, ללמוד להקשיב יותר

 

אשור בלה מטפלת רב תחומית וסופרת ליצירת קשר  -  050-7201752 ולבקר באתר 

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים