חורפיש מובילה באחוזי הבגרות 100%

מנתוני התמונה החינוכית הארצית שמפרסם משרד החינוך עולה כי בחורפיש 100 אחוז בשיעור הזכאות לבגרות, אחריה בית ג'ן עם 98.80%, מסעדה עם 98.20% פקיעין עם 97.40%, בוקעתה 96.20%, כסרא סמיע 95.8%, עוספיה 93.9%, מגאר 91.3%, דאלית אל כרמל 89.1%, מג'דל שמס 85.8%, ינוח ג'ת 84.5%, שפרעם 78.65, אבו סנאן 75.8%, ירכא 71%.

11.09.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חורפיש מובילה באחוזי הבגרות 100%

היום שיעור הזכאות לבגרות בקרב תלמידי י"ב עומד על 75.9%, במגזר הדרוזי נרשמה עלייה של 9.1%, ואחוז הזכאים לבגרות עומד על 91.6%, שיעור הזכאות של בנות לתעודת בגרות בשנת תשפ"ב גבוה משל הבנים , עלייה באחוז התלמידים שלמדו חמש יחידות מתמטיקה וחמש יחידות אנגלית. תלמידים בפריפריה מתוקצבים בממוצע יותר מאשר במרכז הארץ.

 

 

משרד החינוך מפרסם את נתוני "התמונה החינוכית הארצית" בחטיבה העליונה והשקיפות התקציבית לשנת הלימודים תשפ"ב (2022). 


 

תלמידים מרקע חברתי כלכלי חלש מצמצמים את הפער מול תלמידים מרקע חברתי כלכלי חזק*: הפער בשיעור הזכאות עומד על 12.3%. ארבע שנים קודם (תשע"ט) הפער עמד על 22%.

 

 

תלמידי המגזר הערבי מצמצמים את הפער מול תלמידי המגזר היהודי*: הפער בין תלמידי המגזר היהודי לתלמידי המגזר הערבי בשיעור הזכאות לבגרות עומד על 1.6%. ארבע שנים קודם (תשע"ט) הפער עמד על 9.2%. 
 

 

הבנים מצמצמים את הפער מול הבנות*: הפער בין הבנים לבנות בשיעור הזכאות לבגרות בשנת תשפ"ב (2022) עומד על 0.5. ארבע שנים קודם (תשע"ט) הפער עמד על 4.6%. 
 

 

בחינוך הממלכתי-ערבי חל הגידול הגבוה ביותר בתקציב הממוצע לתלמיד*: מ-13,763 ₪ לתלמיד בממוצע בשנת תשע"ב (2012) ל-20,102 ₪ בשנת תשפ"ב (2022). 
 

 

שר החינוך, יואב קיש: "אני מברך על צמצום הפערים החברתיים והכלכליים בשיעור הזכאות לבגרות בין תלמידים מרקע כלכלי חברתי חלש ותלמידים מרקע כלכלי חברתי חזק. בכוונתי להמשיך לצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים בחינוך, ולהגדיל את שוויון ההזדמנויות בפני תלמידות ותלמידים מכל קבוצות האוכלוסייה ומכל חלקי הארץ. 
אני מאמין כי תפקידנו המרכזי הוא להבטיח לכל תלמידה ותלמיד שהרקע החברתי כלכלי ממנו הם באו לא יכתיב מראש את מסלול חייהם, ולא יהווה עבורם חסם בהמשך דרכם." 
 

 

 

מ"מ מנכ"ל המשרד, מאיר שמעוני: "מערכת החינוך שמה לה למטרה לצייד כל תלמידה ותלמיד בכרטיס הכניסה לאקדמיה ולשוק התעסוקה – תעודת בגרות. נמשיך להשקיע מאמצים גדולים כדי להעלות את שיעור הזכאות של תלמידי ישראל לתעודת בגרות, ולצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים בין תלמידי מדינת ישראל, כיוון שהשרשרת תמיד נמדדת בחוזק החוליה החלשה ביותר"

 

 

משרד החינוך מפרסם היום (ב') את נתוני "התמונה החינוכית הארצית" של החטיבה העליונה (כיתות י'-יב') לשנת הלימודים תשפ"ב (2022). מדובר בנתונים בעלי חשיבות עצומה למערכת החינוך, כיוון שהם מספקים תמונת מצב כלל ארצית על הנעשה בבתי הספר, ועל המאמצים הרבים שמשקיעים המנהלים והמורים בתלמידים, למען עתידם ולמען קידום איכות החינוך. 

 

 

נתוני התמונה החינוכית הארצית בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשפ"ב: שיעור הזכאות לתעודת בגרות של תלמידי ישראל:

 


שיעור הזכאות לתעודת בגרות מהלומדים בכיתה יב' נותר השנה ללא שינוי: משיעור זכאות של 76% בשנת הלימודים תשפ"א (2021) לשיעור זכאות של 75.9% בשנת הלימודים תשפ"ב (2022). מדובר ב- 92,756 תלמידות ותלמידים הזכאים לתעודת בגרות. 6 שנים קודם (בשנת תשע"ז) שיעור הזכאות עמד על 68.2% מהלומדים בכיתה יב'. 
 

 

שיעור הזכאות לפי מדד חברתי כלכלי


עלייה בשיעור הזכאות של תלמידים מרקע כלכלי חברתי חלש (חמישון 4 ו-5 ): מ-70.6% בשנת הלימודים תשפ"א ל-72.1% שנת הלימודים תשפ"ב. בשנת תשע"ט (2019) אחוז הזכאות עמד על 59.6% בלבד. מדובר על עלייה של 12.5% תוך פרק זמן של 4 שנים. 
 

 

שיעור הזכאות של תלמידים מרקע חברתי כלכלי חזק (חמישון 1 ו-2) עומד על 84.4% בשנת תשפ"ב. בעוד שבקרב תלמידים מרקע חברתי כלכלי חלש נרשמה עלייה של 12.5% תוך 4 שנים, בקרב תלמידים מרקע חברתי כלכלי חזק נרשמה עלייה של 2.8% בלבד במהלך 4 השנים האחרונות.

 

 

שיעור הזכאות לפי מדד חברתי כלכלי ולפי מגזרים:

 

במגזר הערבי: בעוד שב-2015 הפער בין תלמידים מהרקע הכלכלי-חברתי החזק ביותר (חמישון טיפוח 1) לתלמידים מהרקע החברתי-כלכלי החלש ביותר (חמישון טיפוח 5) עמד של 47.7%, ב-2022 הפער הצטמצם לשיעור של 27.9%.
 

 

במגזר היהודי: בעוד שב-2015 הפער בין תלמידים מהרקע הכלכלי-חברתי החזק ביותר (חמישון טיפוח 1) לתלמידים מהרקע החברתי-כלכליה חלש ביותר עמד על 39.2%, ב-2022 הפער הצטמצם לשיעור של 20.5%. 

 

 

שיעור הזכאות לתעודת בגרות לפי מגזרים:


במגזר היהודי: שיעור הזכאות בשנת הלימודים תשפ"ב עומד על  ל-77.2%. בשנת הלימודים תשע"ט שיעור הזכאות עמד על 73.1%, כך שמדובר בעלייה של 4.1%  בשיעור הזכאות תוך פרק זמן של 4 שנים. 
 

 

במגזר הדרוזי: שיעור הזכאות בשנת תשפ"ב עומד על -91.6%. בשנת הלימודים תשע"ט שיעור הזכאות עמד על 82.5%, כך שמדובר בעלייה של 9.1% בשיעור הזכאות תוך 4 שנים.  
 

 

במגזר הערבי (ללא מזרח ירושלים): עלייה של 1.1% בשיעור הזכאות לבגרות: מ-74.5% בשנת הלימודים תשפ"א ל-75.6% בשנת הלימודים תשפ"ב. בשנת הלימודים תשע"ט שיעור הזכאות עמד על 63.9%, כך שמדובר בעלייה משמעותית של 11.7% בשיעור הזכאות של תלמידי המגזר הערבי, תוך 4 שנים. 
 

 

במגזר הבדואי בנגב: עלייה של 3.3% בשיעור הזכאות לבגרות: מ-60.4% בשנת הלימודים תשפ"א ל-63.7% בשנת הלימודים תשפ"ב. בשנת תשע"ט (2019) שיעור הזכאות עמד על 48.1%, כך שמדובר בעלייה משמעותית של 15.6% בשיעור הזכאות של תלמידי החברה הבדואית, תוך פרק זמן של 4 שנים.

 

 

שיעור זכאות לפי פיקוח:


בחברה היהודית החרדית שיעור הזכאות לתעודת בגרות עמד על 25.6% בשנת הלימודים תשפ"ב. בשנת תשע"ג שיעור הזכאות עמד על 17.6%, כך שמדובר על עלייה של 8%  בשיעור הזכאות תוך עשור. 

 

 

שיעור הזכאות לתעודת בגרות לפי מגדר:

 

בנים: שיעור הזכאות של בנים לתעודת בגרות בשנת הלימודים תשפ"ב עומד על 75.6%. בשנת תשע"ט שיעור הזכאות עמד על 67.2%, כך שמדובר על עלייה של 8.4% תוך פרק זמן של 4 שנים. 
 

 

בנות:  שיעור הזכאות של הבנות לתעודת בגרות בשנת הלימודים תשפ"ב עומד על 76.1%. בשנת תשע"ט שיעור הזכאות עמד על 71.8%, כך שמדובר על עלייה של 4.3% תוך פרק זמן של 4 שנים. 

 

 

איכות תעודת הבגרות:


שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מקרב הלומדים ב-י”ב עומד על 13.5%  בשנת הלימודים תשפ"ב (16,503 תלמידים). בשנת תשע"ז שיעור הזכאות עמד על 7.9% (8,758 תלמידים). מדובר על עלייה של כמעט פי 2 במספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת תוך 6 שנים.
 

 

עלייה בשיעור הזכאות לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד: מ-16.6% בשנת הלימודים תשפ"א ל-17.3% בשנת הלימודים תשפ"ב (21,173 תלמידים). לשם השוואה, בשנת תשע"ז (2017) שיעור הזכאות עמד על 14.3%. 
 

 

עלייה בשיעור הזכאות לתעודת בגרות הכוללת אנגלית ברמה של 5 יחידות לימוד: מ-42.9% בשנת הלימודים תשפ"א ל-44.6% בשנת הלימודים תשפ"ב (54,504 תלמידות ותלמידים). לשם השוואה, בשנת תשע"ז (2017) שיעור הזכאות עמד על 35.7%.  
 

 

מדד טוהר בחינות (אחוז מחברות בחינה פסולות): 0.7% מכלל מחברות הבחינה הן מחברות שיש לגביהן חשד להעתקה, בדומה לשיעורן בשנת תשפ"א. 
 

 

מדד אירועי שק"ד (פער בין הציון הבית ספרי לציון של הבחינה החיצונית): 0.6% מכלל הציונים (נותר ללא שינוי ביחס לשנת הלימודים תשפ"א)

 

 

שיעור ההתמדה והנשירה מהלימודים:
 

שיעור ההתמדה בשנת תשפ"ב עומד על 80.8% מכלל התלמידים (ללא שינוי משנת תשפ"א). 
 

 

שיעור הנשירה בשנת תשפ"ב עומד על 1.1% מכלל התלמידים (7,470 תלמידות ותלמידים). לשם השוואה, 8 שנים קודם (בשנת תשע"ה) שיעור הנשירה עמד על 1.5% מכלל התלמידים (8,671 תלמידים). 

 

 

שיעור ההסמכות הטכנולוגיות בקרב תלמידי יב':
 

שיעור הזכאים להסמכות טכנולוגיות עומד על 69.6%. שנתיים קודם, בשנת הלימודים תש"ף, שיעור הזכאים עמד על 65.1%. 
 

עלייה בשיעור הזכאים לתעודות הסמכה טכנולוגיות ולתעודות בגרות והסמכה המאפשרת לימודי טכנאים והנדסאים: מ-49.3% בשנת הלימודים תש"ף ל-57.7% בשנת הלימודים תשפ"ב
 

שיעור הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית מצטיינת - עם אנגלית ומתמטיקה מורחב עומד על 12.5% בשנת הלימודים תשפ"ב (2022). שנתיים קודם, בשנת הלימודים תש"ף (2020) שיעור הזכאים עמד על 10.5% מתלמידי יב'. 

 

 

נתוני השקיפות תקציבית לשנת תשפ"ב


עם פרסום התמונה החינוכית, המשרד מפרסם גם את נתוני השקיפות התקציבית לשנת הלימודים תשפ"ב. *נתונים אלה מצביעים על מספר ממצאים עיקריים:

 

בחינוך הממלכתי ערבי חל הגידול הגבוה ביותר בתקציב הממוצע לתלמיד*: מ-13,763 ₪ לתלמיד בממוצע בשנת תשע"ב (2012) ל-20,102 ₪ בשנת תשפ"ב (2022). מדובר בגידול של 46% בתקציב לתלמיד תוך עשור. בחינוך היהודי הרשמי חל גידול בשיעור  של 35%: מ-13,593 ₪ בתשע"ב (2012) ל-18,400 ₪ בתשפ"ב (2022).

 

תלמיד בפריפריה מתוקצב יותר מאשר תלמיד במרכז הארץ*:  תלמיד המתחנך בפריפריה הגאוגרפית והחברתית (באזור ירושלים, באזור הדרום ובאזור הצפון) מתוקצב יותר בממוצע מאשר תלמיד המתחנך במרכז הארץ:
 

 

תלמיד בבית ספר יסודי מאזור ירושלים מתוקצב בממוצע ב-20,415 ₪, תלמיד מדרום הארץ ב- 20,334 ₪ ותלמיד מצפון הארץ מתוקצב בממוצע ב-20,208 ₪ בממוצע. זאת לעומת תלמיד מאזור המרכז המתוקצב ב- 17,286 ₪ ותלמיד מאזור תל אביב המתוקצב ב- 17,082 ₪.
 

 

תלמיד בחטיבת הביניים ממחוז צפון מתוקצב בממוצע ב-23,905 ₪, תלמיד ממחוז ירושלים ב- 23,595 ₪ ותלמיד ממחוז דרום ב- 23,212 ₪ בממוצע. זאת לעומת תלמיד ממחוז תל אביב המתוקצב ב- 20,313 ₪ ותלמיד ממחוז מרכז המתוקצב ב- 19,860 ₪.

 

 

תלמיד מרקע כלכלי-חברתי חלש מתוקצב יותר מאשר תלמיד מרקע כלכלי-חברתי חזק* 
ביסודי ובחטיבת הביניים קיימת דיפרנציאליות בחמישוני הטיפוח: תלמיד מחמישון טיפוח חלש מתוקצב יותר בממוצע מאשר תלמיד מחמישון טיפוח חזק.

 

 

תלמיד בבית ספר יסודי השייך לחמישון טיפוח חלש מתוקצב ב- 21,555 ₪ בממוצע, לעומת תלמיד השייך לחמישון טיפוח חזק המתוקצב בממוצע ב- 16,085 ₪.
 

תלמיד בחטיבת הביניים השייך לחמישון טיפוח חלש מתוקצב ב- 24,708 ₪ בממוצע, לעומת תלמיד השייך לחמישון טיפוח חזק המתוקצב בממוצע ב- 18,735 ₪.

 

 

תלמיד באשכול למ"ס נמוך מתוקצב יותר מתלמיד באשכול למ"ס גבוה: 
 

תלמיד המתחנך בישוב באשכול למ"ס המדורג נמוך מתוקצב יותר מאשר תלמיד המתחנך בישוב באשכול למ"ס המדורג גבוה יותר: ביסודי ובחטיבת הביניים קיימת דיפרנציאליות באשכולות הכלכלי-חברתי: תלמיד מאשכול למ"ס נמוך מתוקצב יותר בממוצע מאשר תלמיד מאשכול למ"ס גבוה.
 

תלמיד בבית ספר יסודי השייך לאשכול למ"ס 1-2 (חלש) מתוקצב ב- 21,533 ₪ בממוצע, לעומת תלמיד השייך לאשכול למ"ס  9-10 המתוקצב בממוצע ב- 15,917 ₪.
 

תלמיד בחטיבת הביניים השייך לאשכול למ"ס 1-2 (חלש) מתוקצב ב- 24,472 ₪ בממוצע, לעומת תלמיד השייך לאשכול למ"ס  9-10 המתוקצב בממוצע ב- 18,688 ₪.

 

 

הנתונים המלאים - אתר שקיפות בחינוך
 

 

תגובות

5. בבב לפני 3 חודשים
60% זכאות עם 15% איכותי עדיף על 98% זכאות ו 3% איכותי.
4. למס 3 לפני 3 חודשים
לפני 5 שנים לא היו מגיעים ל ציון 60 אפילו
3. בב לפני 3 חודשים
השאלה מה אחוז המצטיינים - שם הדרוזים בתחתית
2. עספאני לפני 3 חודשים
פתאןום קולם של אלה שדיברו על החינוך נדם
1. עספאני לפני 3 חודשים
לפני כמה שנים בעספיא בקושי גירדו את ה 80%

מומלצים

\