מדוע למרות ההשקעה בחינוך ההישגים של תלמידי ישראל נמוכים?

דוח ארגון ה-OECD שפורסם שופך אור על מצב החינוך בישראל, ממנו עולה כי בישראל יש יותר ילדים מהממוצע במדינות המפותחות, בנוסף מספר שעות לימוד החובה הוא מהגבוהים ביותר, וההשקעה בחינוך גם כן, ממוצע הצעירים חסרי ההשכלה התיכונית בישראל עומד על 9%.

13.09.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
מדוע למרות ההשקעה בחינוך ההישגים של תלמידי ישראל נמוכים?

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כי ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך בישראל עמדה בשנת 2020 על 7.3% מן התמ"ג, שיעור גבוה יחסית לממוצע ההוצאה הלאומית לחינוך במדינות ה- OECD, שעמד באותה שנה על 5.8% מהתמ"ג, אך ההוצאה לתלמיד קטנה מהממוצע במדינות ה-OECD בייחוד במוסדות החינוך לגיל הרך.

 

ישראל נמצאת בין המדינות בהן מספר שעות לימוד החובה הוא בין הגבוהים ביותר ב-OECD. תלמיד בחינוך היסודי בישראל לומד 918 שעות מול 805 בממוצע מדינות ה-OECD, ובחטיבות הביניים תלמיד ישראלי לומד 976 שעות לימוד מול 916 בממוצע מדינות ה-OECD.

 

 

בשנתון החינוך של ה-OECD שכולל כ-25 אינדיקטורים של חינוך במערכות החינוך ב-37 מדינות החברות ב-OECD ואשר משמש מקור מרכזי לנתונים סטטיסטיים של חינוך בהשוואה בין-לאומית, ומטרתו לסייע בבניית מערכת חינוך יעילה ושוויונית יותר, ניתן למצוא נתונים על נגישות והשתתפות בחינוך, משאבים כספיים ואנושיים המושקעים בחינוך ועוד. השנה התמקד פרסום EAG 2023 בחינוך טכנולוגי-מקצועי.

 

אלה הם עיקרי הדו"ח:

 

מדינת ישראל מובילה בשיעור הגידול הטבעי

מדינת ישראל מדורגת במקום הראשון במדינות ה-OECD בשיעור הגידול של אוכלוסיית בני 6-17. לאורך העשור האחרון (2010-2021) שיעור הגידול של אוכלוסייה זו עומד על 25.1%, בעוד שבמדינות ה-OECD ממוצע אוכלוסייה זו ירד בשיעור של 1.1%. ב-20 מדינות מתוך 38 המדינות הנכללות בדו"ח חלה ירידה בשיעור אוכלוסיית הצעירים (גילי 6-17). למשל, לאורך העשור האחרון נרשמה בדרום קוריאה ירידה של 26% ובליטא ירידה של 23.4%.

 

 

שיעור הצעירים (עד גיל 17) מתוך כלל האוכלוסייה בישראל הם הגבוהים ביותר ב-OECD

במדינת ישראל שיעור הצעירים בגילי 6-17 מתוך כלל האוכלוסייה עומד על 21%, בעוד שבממוצע מדינות ה-OECD  שיעור זה עומד על 14.4%. שיעור הצעירים בגילי 0-17  מתוך כלל האוכלוסייה עומד בישראל על 32.8% בעוד שבממוצע מדינות ה-OECD הוא עומד על 21.2%.

 

 

ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל כאחוז מהתמ"ג היא בין הגבוהות ביותר ב-OECD

בשנת 2020 הוציאה ישראל על מוסדות חינוך וטיפול הגיל הרך 1.2% מהתוצר המקומי הגולמי, ועל החינוך היסודי, על יסודי ועל תיכוני 5.0% מסך התוצר. מדובר בשיעורים גדולים בהרבה מהשיעורים המקבילים ב-OECD: 6.2% במדינת ישראל לעומת 4.5% בממוצע -OECD עבור מוסדות החינוך מהגיל הרך ועד העל-תיכוני.

 

ישראל מדורגת במקום השלישי מתוך כלל מדינות ה-OECD, אחרי איסלנד (7.0%) ונורבגיה (6.8%), במדד הוצאה עבור חינוך מהגיל הרך ועד החינוך העל-תיכוני. כמו כן,שיעור ההוצאה של ישראל עבור מוסדות בחינוך היסודי, העל יסודי והעל תיכוני הוא השני הגבוה ביותר במדינות ה-OECD אחרי זה של קולומביה (5.1%). במקום השלישי נמצאת איסלנד עם 4.9% ובמקום הרביעי נורווגיה עם 4.8%. 

 

שיעור ההוצאה  של ישראל על מוסדות חינוך וטיפול הגיל הרך (1.2%) גבוה מזה של ה-OECD (0.9%) וממקם את המדינה במקום השישי עם צ'ילה, פינלנד, לטביה וליטא. קודמות אותן נורווגיה ואיסלנד (2.0%), שוודיה (1.8%) ואסטוניה ודנמרק (1.3%).

 

 

אוכלוסיית ישראל מהמשכילות בעולם

ב-2022 מדינת ישראל היא מדינה עתירת השכלה: אחוז בעלי ההשכלה השלישונית (בוגרי חינוך גבוה) הוא גבוה בהרבה מזה של ממוצע ה-OECD (50.6% לעומת 40.4%). במקביל, אחוז מעוטי ההשכלה נמוך למדי: 11.8% בישראל לעומת 19.8% בממוצע ה-OECD. כ-88% מהאוכלוסייה בישראל השלימו השכלה תיכונית - מעל לממוצע OECD העומד על כ-81%.

 

 

ישראל נמצאת בין המדינות בהן מספר שעות לימוד החובה הוא בין הגבוהים ביותר

תלמיד בחינוך היסודי בישראל לומד 918 שעות מול 805 בממוצע מדינות ה- OECD, ובחטיבת הביניים תלמיד ישראלי לומד 976 שעות לימוד מול 916 בממוצע מדינות ה-OECD. כמו כן, מדינת ישראל היא אחת משתי המדינות הבודדות ב-OECD (לצד מקסיקו) שבהן מספר שנות לימוד החובה הוא 15 שנים. 3 שנים בחינוך הקדם יסודי, 6 שנים בחינוך היסודי, 3 שנים בחטיבת הביניים ו-3 שנים בחטיבה העליונה. הממוצע ב-OECD עומד על 11.8 שנות לימוד חובה בלבד. כמו כן, מדינת ישראל היא אחת מהמדינות היחידות (לצד מקסיקו, הונגריה וצרפת) שבה לימודי חובה מתחילים כבר החל בגיל 3.

 

 

מספר השעות המוקדשות בישראל למורשת חברה ורוח גבוה ביחס לממוצע ה-OECD

מספר השעות המוקדשות בישראל בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים לאוריינות שפתית, מורשת, חברה ורוח, למתמטיקה ולשפות זרות גבוה יותר ביחס לממוצע מדינות ה-OECD. בנוסף, בישראל יש עלייה משמעותית בין החינוך היסודי לחטיבת הביניים במספר שעות הלימוד באוריינות שפתית, מורשת, חברה ורוח: מ-267 שעות בחינוך היסודי ל-331 שעות בחטיבת הביניים . 

 

 

מדינת ישראל מצליחה לצמצם לאורך השנים את הצפיפות בכיתות

על אף שמדינת ישראל במקום הראשון בשיעור הגידול של מספר התלמידים, היא מצליחה לצמצם לאורך השנים את מספר התלמידים בכיתה: בין השנים 2010 ל-2021 מספר התלמידים גדל ב-24% בחינוך היסודי וב-19% בחטיבת הביניים, אך צפיפות התלמידים בכיתה פחתה ב-5.1% בחינוך היסודי וב-3.7% בחטיבת הביניים.

 

 

הגננות בישראל מבוגרות יותר ביחס לממוצע ה-OECD, אך המורים צעירים יותר

הגיל הממוצע של גננות בחינוך הקדם יסודי במדינת ישראל גבוה מזה של ה-OECD, אך המורים בחינוך היסודי והעל יסודי בישראל צעירים יותר ביחס לממוצע ה-OECD: הגיל הממוצע של גננת בישראל עומד על 42.3 שנים, בעוד שבממוצע מדינות ה-OECD הגיל הממוצע של גננת עומד על 41.4 שנים. 

 

הגיל הממוצע של מורה בחינוך היסודי בישראל עומד על 41.4 שנים, בעוד שבממוצע מדינות ה-OECD הגיל הממוצע של מורה בחינוך היסודי עומד על 43.6 שנים. רק 23% מהמורים בחינוך היסודי בישראל הם מעל גיל 50. 

 

 

רוב מנהלי מוסדות חינוך בישראל הם בעלי תואר שני ומעלה

בכל שלבי החינוך, רוב מנהלי בתי ספר בישראל בעלי תואר שני ומעלה: כ-99% בחטיבת הביניים, כ-96% בחינוך היסודי וכ-79% בחטיבה העליונה.

 

 

שר החינוך, יואב קיש: מהדו"ח שמתפרסם היום עולה כי מספר השעות המוקדשות במערכת החינוך בישראל למקצועות המורשת החברה והרוח הוא גבוה ביחס לממוצע  מדינות ה-OECD. מדובר במקצועות שמהווים חלק משמעותי מאד בעיצוב זהותו ודמותו האישית והלאומית של התלמיד הישראלי. בכוונתי לחזק מגמה מבורכת זו, כדי להעמיק את הזהות של תלמידי ישראל, לחבר אותם להיסטוריה ולמורשת של בני עמם, ולהעצים את תחושת השייכות שלהם לארצם ולמולדתם.

 

 

מ"מ מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני: "הדו"ח המתפרסם היום מצביע על כך שמערכת החינוך מצליחה להתמודד עם האתגרים המורכבים העומדים לפתחה, הנובעים מאופייה הייחודי של מדינת ישראל. בכוותנו להמשיך להתמודד עם האתגרים הללו, ולצמצם את הפער מול מדינות ה-OECD".

 

תגובות

מומלצים