פערים בהוצאה הפרטית על חינוך בישראל

ההוצאה הפרטית לתלמיד שונה ממגזר למגזר ותלויה במצב הסוציואקונומי של ההורים, בשנת הקורונה ב-2020 ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 341 ש"ח בממוצע בחודש. 74% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-26% מהסכום, כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך.

18.10.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
פערים בהוצאה הפרטית על חינוך בישראל

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על ההשקעה הפרטית בחינוך

 

ההוצאה עמדה על 310 ש"ח בדרג החינוך היסודי, 344 ש"ח בחטיבת הביניים ו-456 ש"ח בתיכון.

 

ההוצאה של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 1.7 מזו של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון – 467 ש"ח, ו-272 ש"ח, בהתאמה.

 

ההוצאה עבור תלמידים יהודים, עמדה על 323 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 396 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי ו-356 ש"ח בפיקוח החרדי, לעומת 322 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

 

מאפיינים חברתיים-כלכליים של משקי בית עם תלמידים

 

ביישובים שדורגו באשכולות הנמוכים 3-1 מתגוררים 481,000 תלמידים, 35% מהם ערבים.

 

ביישובים שדורגו באשכולות 3-1 מתגוררים 34.3% מהתלמידים, לעומת 29.3% מהתושבים בישראל.

 

ביישובים שדורגו באשכולות 10-8 מתגוררים כ-19.0% מהתלמידים – שיעור דומה לשיעור התושבים בישראל.​

 

 

להודעה המלאה

 

תגובות

מומלצים

\