הוראת שעה בדבר תקנות המכרזים בעיריות ובמועצות המקומיות

בשל החשש מקושי מעשי וממשי בעריכת מכרזים בתקופה זו של מלחמה החליט משרד הפנים הפועל לסייע ולהקל על הרשויות המקומיות בכלל ובמצב חירום זה בפרט, להאריך התקשרויות קיימות לתקופה של עד 6 חודשים תוך כך שהעלות הארכה לא תעלה על ההתקשרות הראשונה.

02.11.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הוראת שעה בדבר תקנות המכרזים בעיריות ובמועצות המקומיות

 

שר הפנים משה ארבל חתם על טיוטה להערות הציבור במסגרת תהליך מקוצר להוראת שעה בדבר תקנות המכרזים בעיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות בנוגע להארכת התקשרויות קיימות לתקופה של עד 6 חודשים ובשווי שלא יעלה את ההתקשרות הראשונה.

 

 

מדינת ישראל נמצאת בימים אלה במלחמה קשה אשר משפיעה על המשק כולו והמשך ישיר גם על הרשויות המקומיות בהיבטים שונים כגון חוסר משאבי זמן ומשאבי אנוש מכח תגבור העובדים הפועלים במשימות חירום וכן במתן מענה וסיוע לתושבים בתחומי הרשויות.

 

 

משכך ובשל החשש מקושי מעשי וממשי בעריכת מכרזים בתקופה זו, החליט משרד הפנים הפועל לסייע ולהקל על הרשויות המקומיות בכלל ובמצב חירום זה בפרט, להאריך התקשרויות קיימות לתקופה של עד 6 חודשים תוך כך שהעלות הארכה לא תעלה על ההתקשרות הראשונה ובלבד שהוועדה הכוללת את מנכ"ל הרשות, היועץ המשפטי והגזבר, שוכנעה כי אכן קיים קושי בשל מגבלות על יכולתה של העירייה לערוך מכרז בשל המצב הביטחוני.

 

 

הארכת ההתקשרות כאמור תעוגן במסגרת הוראת שעה אשר תוקפה יהיה עד 30 יום מתום תוקפה של ההכרזה על המצב הבטחוני המיוחד.

 

 

שר הפנים משה ארבל: "השמירה על הרציפות התפקודית של הרשויות היא משימה ראשונה ועיקרית של משרד הפנים מול הרשויות ובמטרה שהתושב בקצה ימשיך לקבל את השירות האיכותי והטוב, הוראת השעה בדבר הארכת ההתקשרויות, תקל על הרשות המקומית בביצוע תפקידיה והמשך עבודתה".

 

 

מנכ"ל משרד הפנים רונן פרץ: "הוראת השעה גובשה ביחד עם הצוות המקצועי של המשרד מתוך ראיה מרחבית של המשך תפקוד הרשות המקומית במצב הבטחוני והקשה בו אנו נמצאים בימים אלה. אנחנו כאן כדי להמשיך ולסייע ככל שניתן לרשויות המקומיות". 
 

תגובות

מומלצים

\