הרחבת הסיוע המשפטי לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

הסיוע המשפטי יינתן כבר משלב פתיחת החקירה ויורחב לעבירות מין נוספות, יינתן סיוע משפטי גם בהליכים אזרחיים ללא צורך במבחן זכאות כלכלית, על הצעת החוק חל דין רציפות, והיא תובא לאישור הכנסת.

12.02.2024 מאת: פורטל הכרמל והצפון
הרחבת הסיוע המשפטי לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק לתיקון לחוק הסיוע המשפטי, אשר מרחיב את היקף הסיוע המשפטי לנפגעות ונפגעי עבירות מין. תיקון החוק מתמקד בשני נושאים מרכזיים: מועד תחילת הסיוע המשפטי לנפגעי העבירה ואפיון עבירות המין בגינן ניתן הסיוע המשפטי. על הצעת החוק חל דין רציפות, והיא תובא לאישור הכנסת.

 

התיקון לחוק קובע כי הענקת הסיוע המשפטי לנפגעות ונפגעי עבירות מין במהלך ההליכים הפליליים נגד הפוגע תתאפשר כבר משלב פתיחת החקירה במשטרה, זאת בניגוד למצב כיום המאפשר הענקת סיוע משפטי רק ממועד הגשת כתב אישום נגד הפוגע.

 

בנוסף, הזכאות לסיוע המשפטי תורחב מעבר למי שנפגע מעבירות מין חמורות (מעשי אינוס ועבירות מין בתוך המשפחה) ותכלול גם את מי שנפגע מעבירות מין נוספות כגון מעשים מגונים, בעילה אסורה בהסכמה במסגרת יחסי מטפל-מטופל או במסגרת ייעוץ או הדרכה שנתן כהן דת לנפגע.

 

הסיוע המשפטי לנפגעי העבירה ניתן לצד טיפול סוציאלי המוענק לנפגעים מטעם משרד הרווחה.

 

כמו כן, התיקון לחוק קובע כי הסיוע המשפטי הניתן כיום לנפגעי עבירות מין בהליכים האזרחיים הנובעים מביצוע העבירה יוענק מעתה ללא מבחן זכאות כלכלית, וזאת במטרה להנגיש לנפגעי העבירה את ההליכים הללו כגון הגשת תביעה נזיקית נגד הפוגע וקבלת פיצוי, הוצאת צו מניעת הטרדה מאיימת במקרים דחופים, הליכים מול ביטוח לאומי ועוד.

 

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד: "הרחבת הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות מין מבטאת את ההכרה שלנו כמשרד המשפטים בהשמעת קולם של נפגעי העבירה לאורך ההליכים הפליליים כנגד הפוגע. נפגע העבירה זכאי להיות מיודע לגבי ההליך המשפטי המתנהל ולהשתתף בהליך הפלילי הקשור לעבירה שממנה נפגע, ומכאן החשיבות הרבה בהרחבת הסיוע המשפטי כבר לשלב תחילת החקירה ולעבירות נוספות, וזאת יחד עם הטיפול הניתן על ידי משרד הרווחה".

תגובות

מומלצים