הרשימות המאושרות שיתמודדו בבחירות למועצות הדרוזיות

חשיפת כל הרשימות שאושרו ע"י ועדת הבחירות המרכזית שיתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בכפרים הדרוזים ובערים שפרעם ומגאר, ובכפרי הדרוזים ברמת הגולן, כל השמות והרשימות של המתמודדים הדרוזים, הבחירות יתקיימו בסוף חודש אוקטובר 31-10-23, הנתונים הינם בלעדיים לפורטל הכרמל והצפון.

03.10.2023 מאת: חסין חלבי
הרשימות המאושרות שיתמודדו בבחירות למועצות הדרוזיות

 

0473    אבו סנאן    צפון    0    050296698    משלב ניהאד    ז    המתקדמת ז    1951    אבו סנאן , אבו סנאן   29795    תקין , משלב ניהאד  ב"כ הרשימה    315831511    משלב נוהאד    נוהאד    משלב    ז    1995    אבו סנאן , אבו סנאן   29795    תקין        


0473    אבו סנאן    צפון    0    050296698    משלב ניהאד  מ"מ ב"כ הרשימה    028316107    משלב ח'ולה    ח'ולה    משלב    נ    1972    אבו סנאן , אבו סנאן        29795    תקין  עזאם סלמאן    ץ    אחדות הכפר  ז    1962    אבו סנאן , אבו סנאן        29800    תקין

    


0473    אבו סנאן    צפון    0    057567679    עזאם סלמאן  ב"כ הרשימה    057567679    עזאם סלמאן    סלמאן    עזאם    ז    1962    אבו סנאן , אבו סנאן        29800    תקין  עזאם סלמאן  מ"מ ב"כ הרשימה    057567703    עזאם מופיד    מופיד    עזאם    ז    1962    אבו סנאן , אבו סנאן        29800    תקין        

 


0473    אבו סנאן    צפון    0    033329244    משלב סיף    צ    אלעדל  ז    1977    אבו סנאן , אבו סנאן    0509102030    32714    תקין  משלב סיף ב"כ הרשימה    033329244  משלב סיף    סיף   משלב    ז    1977 אבו סנאן , אבו סנאן        32714    תקין  משלב סיף   מ"מ ב"כ הרשימה 020890224 משלב פאוזי  ז    1947    אבו סנאן , אבו סנאן תקין        

 

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    029168036    שמס אחמד    מט    ביחד לשיוויון ופיתוח  ז    1972    בוקעאתא , בוקעאתא        29775    תקין     

 

   
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    029168036    שמס אחמד            ב"כ הרשימה    029168036    שמס אחמד    אחמד    שמס    ז    1972    בוקעאתא , בוקעאתא        29775    תקין    

 

    
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    029168036    שמס אחמד            מ"מ ב"כ הרשימה    039089032    שמס ואפי    ואפי    שמס    ז    1983    בוקעאתא , בוקעאתא        29775    תקין     

 

   
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    300366663    עבד אל ולי אמיר    צדק    אמיר אלולי בוקתאעא אלמוסתקבל                        ז    1987    בוקעאתא , בוקעאתא  29838    תקין 

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    300366663    עבד אל ולי אמיר ב"כ הרשימה    305769069    זהוה סמאח    סמאח    זהוה    ז    1992    בוקעאתא , בוקעאתא        29838    תקין        

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    300366663    עבד אל ולי אמיר  מ"מ ב"כ הרשימה    033334111    חסון תאופיק    תאופיק    חסון    ז    1979    בוקעאתא , בוקעאתא        29838    תקין     

 

   
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    080942741    אבו עואד עבאס    נץ    בוקעאתא בתג'מענא ז    1970    בוקעאתא , בוקעאתא        33577    תקין 

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    080942741    אבו עואד עבאס            ב"כ הרשימה    080942741    אבו עואד עבאס    עבאס    אבו עואד    ז    1970    בוקעאתא , בוקעאתא        33577    תקין 

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    080942741    אבו עואד עבאס            מ"מ ב"כ הרשימה    029168994    אלקלעאני סאמר    סאמר    אלקלעאני    ז    1973    בוקעאתא , בוקעאתא        33577    תקין     

 

   
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    080942741    אבו עואד עבאס            ב"כ מגיש    080942741    אבו עואד עבאס    עבאס    אבו עואד    ז    1970    בוקעאתא , בוקעאתא        33577    תקין    

 

    
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    080942741    אבו עואד עבאס מ"מ ב"כ מגיש    029168994    אלקלעאני סאמר    סאמר    אלקלעאני    ז    1973    בוקעאתא , בוקעאתא        33577    תקין     

 

   
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    033305749    עמאשה נאפע    נ    שבאב אלבלד בוקעתא   ז    1976    בוקעאתא , בוקעאתא    0526618835    33653    תקין        

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    033305749    עמאשה נאפע            ב"כ הרשימה    033305749    עמאשה נאפע    נאפע    עמאשה    ז    1976    בוקעאתא , בוקעאתא        33653    תקין    

 

    
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    037319605    אבו עואד ויליאם    ף    בוקעתא אחת  ז    1980    בוקעאתא , בוקעאתא    0544976870    33720    תקין    

 

    
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    037319605    אבו עואד ויליאם            ב"כ הרשימה    080929367    אבו עואד מסעוד    מסעוד    אבו עואד    ז    1964    בוקעאתא , בוקעאתא        33720    תקין  

 

 

     
4001    בוקעאתא    צפון    תקין    037319605    אבו עואד ויליאם            מ"מ ב"כ הרשימה    029174695    אבו שאהין מדחת    מדחת    אבו שאהין    ז    1974    בוקעאתא , בוקעאתא        33720    תקין 

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    080909674    זהוה אוסאמה    ז    תמיוז ותטויר   ז    1969    בוקעאתא , בוקעאתא        33829    תקין 

 


4001    בוקעאתא    צפון    תקין    080909674    זהוה אוסאמה            ב"כ הרשימה    080909674    זהוה אוסאמה    אוסאמה    זהוה    ז    1969    בוקעאתא , בוקעאתא        33829    תקין 

 

 

0480    בית ג'ן    צפון    תקין    025955055    סלאלחה זיאד    זס    כלנו  ז    1974    בית ג'ן , בית ג'ן    0549403160    31645    תקין 

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    025955055    סלאלחה זיאד ב"כ הרשימה    025955055    סלאלחה זיאד    זיאד    סלאלחה    ז    1974    בית ג'ן , בית ג'ן        31645    תקין 

 

       
0480    בית ג'ן    צפון    תקין    025955055    סלאלחה זיאד  מ"מ ב"כ הרשימה    040529190    סלאלחה רביע    רביע    סלאלחה    ז    1982    בית ג'ן , בית ג'ן        31645    תקין 

 

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    054792973    קבלאן מרזוק    ק    שליחות נכבדה    ז    1957    בית ג'ן , בית ג'ן        31699    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    024759177    עטילה כמאל    ד    האינטרס הציבורי   ז    1970    בית ג'ן , בית ג'ן        31700    תקין 

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    056941677    קבלאן ביאן    צח    רואיה   ז    1961    בית ג'ן , בית ג'ן    0502505717    31718    תקין 

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    056941677    קבלאן ביאן ב"כ הרשימה    029774569    מוראד אחסאן    אחסאן    מוראד    ז    1975    אלזיתון , בית ג'ן        31718    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    056941677    קבלאן ביאן            מ"מ ב"כ הרשימה    024755118    נפאע פאדי    פאדי    נפאע    ז    1969    בית ג'ן , בית ג'ן        31718    תקין 

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    056941677    קבלאן ביאן  ב"כ מגיש    029774569    מוראד אחסאן    אחסאן    מוראד    ז    1975    אלזיתון , בית ג'ן        31718    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    056941677    קבלאן ביאן            מ"מ ב"כ מגיש    024755118    נפאע פאדי    פאדי    נפאע    ז    1969    בית ג'ן , בית ג'ן        31718    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    055238570    נגם ראדי    ר    ממשיכים בשינוי  ז    1958    בית ג'ן , בית ג'ן   32883    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    055238570    נגם ראדי ב"כ הרשימה    311445563    נגם מורן    מורן    נגם    ז    1994    בית ג'ן , בית ג'ן        32883    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    055238570    נגם ראדי מ"מ ב"כ הרשימה    025851197    אסעד מנהאל    מנהאל    אסעד    ז    1974    בית ג'ן , בית ג'ן        32883    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    057564528    דבור נזיה    גת    חזית השותפות והעבודה  ז    1962    בית ג'ן , בית ג'ן        32903    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    057564528    דבור נזיה ב"כ הרשימה    050793264    דבור אסד    אסד    דבור    ז    1953    אלקורונפול 4 , בית ג'ן        32903    תקין 

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    057564528    דבור נזיה מ"מ ב"כ הרשימה    056973449    אברהים סאמי    סאמי    אברהים    ז    1962    בית ג'ן , בית ג'ן        32903    תקין

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    057564528    דבור נזיה ב"כ מגיש    050793264    דבור אסד    אסד    דבור    ז    1953    אלקורונפול 4 , בית ג'ן        32903    תקין 

 


0480    בית ג'ן    צפון    תקין    057564528    דבור נזיה מ"מ ב"כ מגיש    056973449    אברהים סאמי    סאמי    אברהים    ז    1962    בית ג'ן , בית ג'ן        32903    תקין        

 

 


0485    ג'ולס    צפון    0    025981663    נבואני וסאם    זך    ג'וליס עכשיו  ז    1975    ג'ולס , ג'ולס        29742    תקין  

 

     
0485    ג'ולס    צפון    0    025981663    נבואני וסאם ב"כ הרשימה    026174748    נבואני מוופק    מוופק    נבואני    ז    1975    ג'ולס , ג'ולס        29742    תקין

 


0485    ג'ולס    צפון    0    025981663    נבואני וסאם מ"מ ב"כ הרשימה    023489933    נבואני נביה    נביה    נבואני    ז    1969    ג'ולס 912 , ג'ולס        29742    תקין 

 


0485    ג'ולס    צפון    0    034772145    כבישי חוסאם    אץ    הרפורמה    ז    1978    ג'ולס , ג'ולס        29772    תקין  

 

     
0485    ג'ולס    צפון    0    034772145    כבישי חוסאם   ב"כ הרשימה    050157684    כבישי סאלח    סאלח    כבישי    ז    1950    ג'ולס , ג'ולס        29772    תקין 

 


0485    ג'ולס    צפון    0    034772145    כבישי חוסאם  מ"מ ב"כ הרשימה    059486423    כבישי עדנאן    עדנאן    כבישי    ז    1966    ג'ולס , ג'ולס        29772    תקין      

 

 
0485    ג'ולס    צפון    0    034772145    כבישי חוסאם    ב"כ מגיש    050157684    כבישי סאלח    סאלח    כבישי    ז    1950    ג'ולס , ג'ולס        29772    תקין     

 

   
0485    ג'ולס    צפון    0    034772145    כבישי חוסאם            מ"מ ב"כ מגיש    059486423    כבישי עדנאן    עדנאן    כבישי    ז    1966    ג'ולס , ג'ולס        29772    תקין     

 

  
0485    ג'ולס    צפון    0    059527804    חנג'ר ראפע    קץ    ג'וליס מווחדה      ז    1966    ג'ולס , ג'ולס        32892    תקין  

 

     
0485    ג'ולס    צפון    0    059527804    חנג'ר ראפע            ב"כ הרשימה    056868318    עבאס מופיד    מופיד    עבאס    ז    1960    ג'ולס , ג'ולס        32892    תקין    

 

    
0485    ג'ולס    צפון    0    059527804    חנג'ר ראפע  ב"כ מגיש    024799702    הנו אוסאמה    אוסאמה    הנו    ז    1970    ג'ולס 20 , ג'ולס        32892    תקין 

 


0485    ג'ולס    צפון    0    059527804    חנג'ר ראפע    מ"מ ב"כ מגיש    037183514    הנו ג'ורג'    ג'ורג'    הנו    ז    1978    ג'ולס 20 , ג'ולס        32892    תקין

 


0485    ג'ולס    צפון    0    026165324    טריף סלים    קנ    אלופאק   ז    1975    ג'ולס , ג'ולס        32910    תקין  

 

     
0485    ג'ולס    צפון    0    026165324    טריף סלים   ב"כ הרשימה    301523494    טריף יאאיל    יאאיל    טריף    ז    1988    אלענברה 12 , ג'ולס        32910    תקין 

 


0485    ג'ולס    צפון    0    026165324    טריף סלים   מ"מ ב"כ הרשימה    025981226    אבו חסן לביב    לביב    אבו חסן    ז    1975    ג'ולס , ג'ולס        32910    תקין  

 

     
0485    ג'ולס    צפון    0    026165324    טריף סלים            ב"כ מגיש    301523494    טריף יאאיל    יאאיל    טריף    ז    1988    אלענברה 12 , ג'ולס        32910    תקין      

 

 
0485    ג'ולס    צפון    0    026165324    טריף סלים            מ"מ ב"כ מגיש    025981226    אבו חסן לביב    לביב    אבו חסן    ז    1975    ג'ולס , ג'ולס        32910    תקין        

 


0485    ג'ולס    צפון    0    023388200    עמאר כמאל    ד    האמונה לשינוי   ז    1969    ג'ולס , ג'ולס        33159    תקין

 

        
0485    ג'ולס    צפון    0    023388200    עמאר כמאל            ב"כ הרשימה    029106473    עבד אל לטיף בשיר    בשיר    עבד אל לטיף    ז    1972    ג'ולס , ג'ולס        33159    תקין 

 

       
0485    ג'ולס    צפון    0    023388200    עמאר כמאל            מ"מ ב"כ הרשימה    059312637    עמאר בשיר    בשיר    עמאר    ז    1964    ג'ולס , ג'ולס        33159    תקין 

 

       
0485    ג'ולס    צפון    0    056943954    חג'לה סעיד    רצ    אלאמל   ז    1961    ג'ולס , ג'ולס        33227    תקין

 

        
0485    ג'ולס    צפון    0    056943954    חג'לה סעיד  ב"כ הרשימה    028236487    חג'לה מנסור    מנסור    חג'לה    ז    1971    ג'ולס , ג'ולס        33227    תקין  

 

     
0485    ג'ולס    צפון    0    056943954    חג'לה סעיד  מ"מ ב"כ הרשימה    057023483    אבו ח'לא סלימאן    סלימאן    אבו ח'לא    ז    1962    ג'ולס , ג'ולס        33227    תקין  

 


0494    דאלית אל-כרמל    חיפה    תקין    055178248    חסון אכרם    ת    הבית הדילאוי  ז    1959    רח 19 9  דירה 9, דאלית אל-כרמל    0544383351    35199    תקין

 


0494    דאלית אל-כרמל    חיפה    תקין    055178248    חסון אכרם מ"מ ב"כ הרשימה    300012002    אסיאו אבי אברהם    אבי אברהם    אסיאו    ז    1986    השונית 10  דירה 33, יבנה    0508464547    35199    תקין  

 


0494    דאלית אל-כרמל    חיפה    תקין    055178248    חסון אכרם  ב"כ מגיש    022707400    סער גדעון משה    גדעון משה    סער    ז    1966    פנקס 76  דירה 15, תל אביב - יפו        35199    תקין        

 


0494    דאלית אל-כרמל    חיפה    תקין    055178248    חסון אכרם            מ"מ ב"כ מגיש    300012002    אסיאו אבי אברהם    אבי אברהם    אסיאו    ז    1986    השונית 10  דירה 33, יבנה    0508464547    35199    תקין      

 

 
0494    דאלית אל-כרמל    חיפה    תקין    020430922    חלבי רפיק    יף    אלאמל ואלאסלאת ז    1946    שיח' אמין טריף 11 , דאלית אל-כרמל    0549579001    35201    תקין        

 


0494    דאלית אל-כרמל    חיפה    תקין    020430922    חלבי רפיק            ב"כ הרשימה    059422592    חלבי פטין    פטין    חלבי    ז    1965    אלרומאן 3 , דאלית אל-כרמל        35201    תקין  

 

     
0494    דאלית אל-כרמל    חיפה    תקין    020430922    חלבי רפיק  מ"מ ב"כ הרשימה    026162206    באשא ויסאם    ויסאם    באשא    ז    1975    אלסואניה , דאלית אל-כרמל        35201    תקין  

 

     


0496    חורפיש    צפון    תקין    056938418    שנאן שכיב    ר    למען חורפיש ז    1961    חורפיש , חורפיש    0506223135    31122    תקין  

 

     
0496    חורפיש    צפון    תקין    056938418    שנאן שכיב  ב"כ הרשימה    056938418    שנאן שכיב    שכיב    שנאן    ז    1961    חורפיש , חורפיש    0506223135    31122    תקין      

 

 
0496    חורפיש    צפון    תקין    056938418    שנאן שכיב            מ"מ ב"כ הרשימה    050803659    מוראד פהד    פהד    מוראד    ז    1953    חורפיש , חורפיש    0545629150    31122    תקין     

 

   
0496    חורפיש    צפון    תקין    023107022    עאמר אנוור    קר    חורפ'ש                        ז    1967    חורפיש , חורפיש        31174    תקין        

 


0496    חורפיש    צפון    תקין    023107022    עאמר אנוור            ב"כ הרשימה    029114907    עאמר והאב    והאב    עאמר    ז    1972    חורפיש , חורפיש    0507866620    31174    תקין      

 


0496    חורפיש    צפון    תקין    024759912    פארס שפיק    ך    אלנור     ז    1969    חורפיש , חורפיש        31215    תקין  

 

     
0496    חורפיש    צפון    תקין    024759912    פארס שפיק ב"כ הרשימה    026228593    פארס שאדי    שאדי    פארס    ז    1973    חורפיש , חורפיש    0536263131    31215    תקין  

 

     
0496    חורפיש    צפון    תקין    024759912    פארס שפיק            מ"מ ב"כ הרשימה    023103831    פארס נעמאן    נעמאן    פארס    ז    1967    חורפיש , חורפיש    0507349127    31215    תקין  

 

     
0496    חורפיש    צפון    תקין    059450569    עאמר מאג'ד    ד    השחר החדש   ז    1965    חורפיש , חורפיש        33792    תקין

 


0496    חורפיש    צפון    תקין    059450569    עאמר מאג'ד  ב"כ הרשימה    059322370    עאמר גסוב    גסוב    עאמר    ז    1965    חורפיש , חורפיש        33792    תקין        

 


0496    חורפיש    צפון    תקין    059450569    עאמר מאג'ד  מ"מ ב"כ הרשימה    059941518    עאמר אחסאן    אחסאן    עאמר    ז    1967    חורפיש , חורפיש        33792    תקין 

 


0496    חורפיש    צפון    תקין    050806538    בדר מוניב    נדר    נדר    ז    1954    חורפיש , חורפיש        33812    תקין    

 

    
0496    חורפיש    צפון    תקין    050806538    בדר מוניב  ב"כ הרשימה    039219381    בדר עלי    עלי    בדר    ז    1983    חורפיש , חורפיש        33812    תקין 

 

       
0496    חורפיש    צפון    תקין    050806538    בדר מוניב   מ"מ ב"כ הרשימה    302513544    בדר האני    האני    בדר    ז    1990    חורפיש , חורפיש        33812    תקין        

 


0496    חורפיש    צפון    תקין    059322487    שנאן פתחי    צ    הרשימה המשותפת    ז    1965    חורפיש , חורפיש        33906    תקין      

 

 
0496    חורפיש    צפון    תקין    059322487    שנאן פתחי   ב"כ מגיש    058193723    שנאן ח'יר    ח'יר    שנאן    ז    1963     , חורפיש        33906    תקין        

 


0496    חורפיש    צפון    תקין    059322487    שנאן פתחי   מ"מ ב"כ מגיש    302499207    בלוט דניאל מילאד    דניאל מילאד    בלוט    ז    1989     , חורפיש        33906    תקין  

 

 

1295    יאנוח-ג'ת    צפון    0    059936559   סיף והיב  תב    והיב סיף   ז    1966  יאנוח , יאנוח-ג'ת   32975    תקין        
 

 


0502    ירכא    צפון    תקין    027598705    חמוד מוח'לס    ר    אלפגר אלגדיד      ז    1970    ירכא , ירכא    33805   תקין 

 

       
0502    ירכא    צפון    תקין    027598705    חמוד מוח'לס    ב"כ הרשימה    055190847    חמוד סאלח    סאלח    חמוד    ז    1958    ירכא , ירכא        33805    תקין    

 

    
0502    ירכא    צפון    תקין    027598705    חמוד מוח'לס     מ"מ ב"כ הרשימה    053799458    סלמאן יהודה    יהודה    סלמאן    ז    1956    ירכא , ירכא    33805    תקין     

 

   
0502    ירכא    צפון    תקין    028204097    סלאמה אנור    ד    אלרואיה     ז    1971    ירכא 6  דירה 7, ירכא        33818    תקין    

 

    
0502    ירכא    צפון    תקין    028204097    סלאמה אנור   ב"כ הרשימה    037651304    סלאמה סאמי    סאמי    סלאמה    ז    1976    ראס אלמטל , ירכא        33818    תקין      

 

 
0502    ירכא    צפון    תקין    028204097    סלאמה אנור     מ"מ ב"כ הרשימה    059485847    ג'מאל יוסף    יוסף    ג'מאל    ז    1965    ירכא , ירכא        33818    תקין  

 

     
0502    ירכא    צפון    תקין    023117799    מולא סלמאן    יד    ירכא לכולם    ז    1967    ירכא , ירכא        33836    תקין  

 

     
0502    ירכא    צפון    תקין    023117799    מולא סלמאן      ב"כ הרשימה    036097509    מולא נאג'י    נאג'י    מולא    ז    1979    ירכא , ירכא        33836    תקין  

 


0502    ירכא    צפון    תקין    023117799    מולא סלמאן   מ"מ ב"כ הרשימה    039711312    חאג' עלאא    עלאא    חאג'    ז    1984    ירכא , ירכא        33836    תקין     

   


1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    058959321    ג'דבאן יאסר    ה    השוויון   ז    1964    כסרא , כסרא-סמיע    0506291030    32424    תקין 

 

     
1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    058959321    ג'דבאן יאסר    ב"כ הרשימה    023264070    נסר אל דין מאזן    מאזן    נסר אל דין    ז    1970    כסרא , כסרא-סמיע    0502036488    32424    תקין      

 

 
1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    058959321    ג'דבאן יאסר      מ"מ ב"כ הרשימה    037224300    נסר אל דין אדהם    אדהם    נסר אל דין    ז    1979    כסרא , כסרא-סמיע    0502139359    32424    תקין     

 

   
1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    058959321    ג'דבאן יאסר    ב"כ מגיש    023264070    נסר אל דין מאזן    מאזן    נסר אל דין    ז    1970    כסרא , כסרא-סמיע        32424    תקין  

 

     
1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    058959321    ג'דבאן יאסר  מ"מ ב"כ מגיש    058576646    אסעד ג'אבר    ג'אבר    אסעד    ז    1964    כסרא , כסרא-סמיע        32424    תקין  

 

     
1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    057591273    פלאח אמל    צ    אלאמל    ז    1962    כפר סמיע , כסרא-סמיע    0505503759    32441    תקין  

 


1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    057591273    פלאח אמל    מ"מ ב"כ הרשימה    300012002    אסיאו אבי אברהם    אבי אברהם    אסיאו    ז    1986    השונית 10  דירה 33, יבנה    0508464547    32441    תקין  

 

     
1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    057591273    פלאח אמל      ב"כ מגיש    022707400    סער גדעון משה    גדעון משה    סער    ז    1966    פנקס 76  דירה 15, תל אביב - יפו        32441    תקין  

 

     
1296    כסרא-סמיע    צפון    תקין    057591273    פלאח אמל     מ"מ ב"כ מגיש    300012002    אסיאו אבי אברהם    אבי אברהם    אסיאו    ז    1986    השונית 10  דירה 33, יבנה    0508464547    32441    תקין     

 

   


4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    066535550    כחלוני סלים    נץ    כוחנו באחדותנו    ז    1984    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30422    תקין

 

        
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    066535550    כחלוני סלים    ב"כ הרשימה    066538026    ספדי ביאן    ביאן    ספדי    ז    1984    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30422    תקין     

 

   
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    066535550    כחלוני סלים   מ"מ ב"כ הרשימה    034668582    אבראהים האדי    האדי    אבראהים    ז    1986    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30422    תקין 

 

       
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876409    אבו סאלח דולאן  מ  מג'דלנא ברשות דולאן אבו סאלח  ז    1978    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30432    תקין  

 

     
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876409    אבו סאלח דולאן   ב"כ הרשימה    034876409    אבו סאלח דולאן    דולאן    אבו סאלח    ז    1978    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30432    תקין  

 

     
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876409    אבו סאלח דולאן    מ"מ ב"כ הרשימה    040409880    הובן אטל    אטל    הובן    נ    1980    הטבק 17  דירה 2, רמת השרון        30432    תקין

 

        
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876409    אבו סאלח דולאן   ב"כ מגיש    037460235    טופורובסקי בועז    בועז    טופורובסקי    ז    1980    כצנלסון 15 , נס ציונה    0546664434    30432    תקין    

 

    
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876409    אבו סאלח דולאן   מ"מ ב"כ מגיש    040409880    הובן אטל    אטל    הובן    נ    1980    הסיפן 43  דירה 12, רמת השרון    0504444101    30432    תקין 

 

       
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    033375627    ספדי דיא    ר    שינוי   ז    1977    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30444    תקין 

 


4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    033375627    ספדי דיא   ב"כ הרשימה    029165198    עוידאת אכרם    אכרם    עוידאת    ז    1972    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30444    תקין     

 

   
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    033375627    ספדי דיא   מ"מ ב"כ הרשימה    033325960    סייד אחמד ג'וניה    ג'וניה    סייד אחמד    נ    1977    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30444    תקין      

 

 
4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876433    אבו סאלח דיא    דצ    מסאר מושתרק     ז    1978    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30460    תקין 

 


4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876433    אבו סאלח דיא  ב"כ הרשימה    029231586    אבו סאלח זיאד    זיאד    אבו סאלח    ז    1973    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30460    תקין 

 


4201    מג'דל שמס    צפון    תקין    034876433    אבו סאלח דיא   מ"מ ב"כ הרשימה    029752755    מדאח סאמירה    סאמירה    מדאח    נ    1975    מג'דל שמס , מג'דל שמס        30460    תקין        

 

 


0481    מגאר    צפון    תקין    040948689    קיזל תאיר    סח    מדינתי   ז    1982    מגאר , מגאר        30905    תקין  

 

     
0481    מגאר    צפון    תקין    040948689    קיזל תאיר      מ"מ ב"כ הרשימה    040948689    קיזל תאיר    תאיר    קיזל    ז    1982    מגאר , מגאר        30905    תקין      

 

 
0481    מגאר    צפון    תקין    040948689    קיזל תאיר ב"כ מגיש    032985319    קזל אדהאם    אדהאם    קזל    ז    1979     , מגאר        30905    תקין     

 

   
0481    מגאר    צפון    תקין    040948689    קיזל תאיר    מ"מ ב"כ מגיש    050823855    קזל סעיד    סעיד    קזל    ז    1951     , מגאר        30905    תקין        

 


0481    מגאר    צפון    תקין    050276849    דגש זיאד    נד    מגאר מאוחדת     ז    1950    מגאר , מגאר        30927    תקין 

 

       
0481    מגאר    צפון    תקין    050276849    דגש זיאד    ב"כ הרשימה    050276849    דגש זיאד    זיאד    דגש    ז    1950    מגאר , מגאר        30927    תקין  

 

     
0481    מגאר    צפון    תקין    050276849    דגש זיאד   מ"מ ב"כ הרשימה    059469270    דגש אדיב    אדיב    דגש    ז    1966    מגאר , מגאר    0508242677    30927    תקין    

 

    
0481    מגאר    צפון    תקין    050276849    דגש זיאד    ב"כ מגיש    028337160    דגש אשרף    אשרף    דגש    ז    1974     , מגאר        30927    תקין     

 

   
0481    מגאר    צפון    תקין    050276849    דגש זיאד     מ"מ ב"כ מגיש    059469270    דגש אדיב    אדיב    דגש    ז    1966     , מגאר        30927    תקין     

 

   
0481    מגאר    צפון    תקין    054451257    גאנם פריד    י    מגאר ביתנו הגדול    ז    1958    מגאר , מגאר        30942    תקין    

 

    
0481    מגאר    צפון    תקין    054451257    גאנם פריד   ב"כ הרשימה    054451257    גאנם פריד    פריד    גאנם    ז    1958    מגאר , מגאר        30942    תקין  

 

     
0481    מגאר    צפון    תקין    054451257    גאנם פריד    ב"כ מגיש    029117322    גאנם עימאד    עימאד    גאנם    ז    1972     , מגאר        30942    תקין    

 

    
0481    מגאר    צפון    תקין    054451257    גאנם פריד   מ"מ ב"כ מגיש    300770997    גאנם תאיר    תאיר    גאנם    ז    1987, מגאר  30942    תקין  

 

     

4203    מסעדה    צפון    0    029231347    שקיר חמוד    ק    סווא      ז    1973    מסעדה , מסעדה  30026    תקין 

 

       
4203    מסעדה    צפון    0    029231347    שקיר חמוד  ב"כ הרשימה    029231347    שקיר חמוד    חמוד    שקיר    ז    1973    מסעדה , מסעדה        30026    תקין  

 

     
4203    מסעדה  צפון    0    029231347   שקיר חמוד   מ"מ ב"כ הרשימה    028239002   אבראהים עלא  עלא  אבראהים    ז    1971    מסעדה , מסעדה        30026    תקין 

 

       
4203  מסעדה    צפון    0    036279057    אבו סעדה אנגאם  י    הבית האחד   נ    1979    מסעדה , מסעדה    0537056899    32762    לא תקין  

 

    
4203    מסעדה    צפון    0    036279057    אבו סעדה אנגאם ב"כ הרשימה    036279057    אבו סעדה אנגאם    אנגאם    אבו סעדה    נ    1979    מסעדה , מסעדה 32762    תקין

 

        
4203    מסעדה    צפון    0    036279057    אבו סעדה אנגאם   מ"מ ב"כ הרשימה    301512935    עבד אל ולי רינאד    רינאד    עבד אל ולי    ז    1988    מסעדה , מסעדה        32762    תקין 

 


4203    מסעדה    צפון    0    023170004    ספדי פהד    ד    מסעדה ראשונה   ז    1968    מסעדה , מסעדה    0506449904    32921    תקין


4203    מסעדה    צפון    0    023170004    ספדי פהד   ב"כ הרשימה    023170004  ספדי פהד    פהד    ספדי    ז    1968    מסעדה , מסעדה   32921    תקין

 


4203    מסעדה    צפון    0    023170004    ספדי פהד  מ"מ ב"כ הרשימה    025911355    סברה אדם    אדם    סברה    ז    1975    מסעדה , מסעדה        32921    תקין

 


4203    מסעדה    צפון    0    037002482    בטחיש זאהי    עמ    עתיד מסעדה  ז    1986    מסעדה , מסעדה    0526282176    33369    תקין 

 


4203    מסעדה    צפון    0    037002482    בטחיש זאהי ב"כ הרשימה    037002482   בטחיש זאהי   זאהי  בטחיש    ז    1986    מסעדה , מסעדה        33369    תקין 

 


4203    מסעדה    צפון    0    037002482    בטחיש זאהי    מ"מ ב"כ הרשימה    033332420   עבד אל ולי אנור    אנור    עבד אל ולי    ז    1978    מסעדה , מסעדה        33369    תקין

 


4203    מסעדה    צפון    0    080983547    בטחיש בסאם    ף    מסעדה בלדנא   ז    1959    מסעדה , מסעדה    0505707756    33458    תקין 

 


4203    מסעדה    צפון    0    080983547    בטחיש בסאם   ב"כ הרשימה    080983547    בטחיש בסאם    בסאם    בטחיש    ז    1959    מסעדה , מסעדה    0505707756    33458    תקין 

 


4203    מסעדה    צפון    0    080983547    בטחיש בסאם  מ"מ ב"כ הרשימה    080984644    ח'אטר אוסאמה    אוסאמה    ח'אטר    ז    1963    מסעדה , מסעדה    0525055000    33458    תקין 

 


4203    מסעדה    צפון    0    039151956    בטחיש סלמאן    נ    שיוויון    ז    1983    מסעדה , מסעדה    0526374400    33558    תקין

 

        
4203    מסעדה    צפון    0    039151956    בטחיש סלמאן  ב"כ הרשימה    039151956    בטחיש סלמאן    סלמאן    בטחיש    ז    1983    מסעדה , מסעדה        33558    תקין  

 

     
4203    מסעדה    צפון    0    039151956    בטחיש סלמאן  מ"מ ב"כ הרשימה    052856986    סברה עלא    עלא    סברה    ז    1983    מסעדה , מסעדה        33558    תקין 

 

 


0525    סאג'ור    צפון    0    023102254    אבראהים נהאד    צ    אל וחדה  ז    1967    סאג'ור , סאג'ור  31394   תקין  

 

     
0525  סאג'ור  צפון    0    023102254    אבראהים נהאד  ב"כ הרשימה    200370690    אבראהים ראמי  ראמי  אבראהים    ז    1988    סאג'ור , סאג'ור   31394    תקין    

 

    
0525    סאג'ור    צפון    0    023102254    אבראהים נהאד     מ"מ ב"כ הרשימה    205846926    אבראהים אדיר    אדיר    אבראהים    ז    1994    סאג'ור , סאג'ור        31394    תקין 

 

       
0525    סאג'ור    צפון    0    056875149    חמוד ג'בר    ד    אלאתלאף  ז    1961    סאג'ור , סאג'ור    0509888880    31479    תקין 

 

 

       
0525    סאג'ור    צפון    0    056875149    חמוד ג'בר  ב"כ הרשימה    058991316    חמוד נסר    נסר    חמוד    ז    1965    סאג'ור , סאג'ור    0527777360    31479    תקין 

 


0525    סאג'ור    צפון    0    056875149    חמוד ג'בר מ"מ ב"כ הרשימה    021566575    חמוד אדהם    אדהם    חמוד    ז    1985    סאג'ור , סאג'ור    0526260226    31479    תקין

 


0525    סאג'ור    צפון    0    059914333    עוידה ג'אבר    ר    אלאכאא   ז    1967    סאג'ור , סאג'ור    0528990978    31759    תקין 

 


0525    סאג'ור    צפון    0    059914333    עוידה ג'אבר   ב"כ הרשימה    059354654    דאהר מוניר    מוניר    דאהר    ז    1966    סאג'ור , סאג'ור    0508453405    31759    תקין

 


0525    סאג'ור    צפון    0    059914333    עוידה ג'אבר מ"מ ב"כ הרשימה    205844160    עוידה סעיד    סעיד    עוידה    ז    1994    סאג'ור , סאג'ור    0502967196    31759    תקין

 


4502    עין קנייא    צפון    תקין    033119751    מוגרבי ואיל    נ    סאוא    ז    1976    עין קנייא , עין קנייא    0507324190    32426    תקין 

 


4502    עין קנייא    צפון    תקין    033119751    מוגרבי ואיל ב"כ הרשימה    033119751    מוגרבי ואיל    ואיל    מוגרבי    ז    1976    עין קנייא , עין קנייא        32426    תקין 

 


4502    עין קנייא    צפון    תקין    033119751    מוגרבי ואיל ב"כ מגיש    033119751    מוגרבי ואיל    ואיל    מוגרבי    ז    1976    עין קנייא , עין קנייא        32426    תקין 

 


4502    עין קנייא    צפון    תקין    080990971    דעבוס סמיר    אנה    אלנהדה  ז    1955    עין קנייא , עין קנייא    0502655581    32529    תקין 

 


4502    עין קנייא    צפון    תקין    080990971    דעבוס סמיר ב"כ הרשימה    080990971    דעבוס סמיר    סמיר    דעבוס    ז    1955    עין קנייא , עין קנייא        32529    תקין 

 


4502    עין קנייא    צפון    תקין    080990971    דעבוס סמיר מ"מ ב"כ הרשימה    080991003    דעבוס סאמר    סאמר    דעבוס    ז    1965    עין קנייא , עין קנייא  32529    תקין 

 


 

0534    עספיא    חיפה    תקין    059961383    כיוף ח'יר    ד    אלאמל   ז    1967    רח 2 3 , עספיא    0523334664    30593    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059961383    כיוף ח'יר ב"כ הרשימה    028345247    מנסור איהאב    איהאב    מנסור    ז    1972    שד אבא חושי 159 , עספיא        30593    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059961383    כיוף ח'יר   ב"כ מגיש    028345247    מנסור איהאב    איהאב    מנסור    ז    1972    שד אבא חושי 159 , עספיא        30593    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    053814455    מנסור בהיג    זצ    אלאעמאר  ז    1956    שד אבא חושי 107 , עספיא        30647    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    053814455    מנסור בהיג  ב"כ הרשימה    056880271    מנסור ג'מיל    ג'מיל    מנסור    ז    1961    שד אבא חושי 107 , עספיא  30647    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    053814455    מנסור בהיג    מ"מ ב"כ הרשימה    028156669    מנסור מונעם    מונעם    מנסור    ז    1970    חיילים משוחררים א' 11 , עספיא        30647    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב    ף    עספיה אלמחבה   ז    1974    שד אבא חושי , עספיא    0529206967    31067    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב  ב"כ הרשימה    057555203    סאבא רושדי    רושדי    סאבא    ז    1962    עספיא , עספיא        31067    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב   מ"מ ב"כ הרשימה    059930727    סאבא דני    דני    סאבא    ז    1966    שד אבא חושי 172 , עספיא        31067    תקין

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב  ב"כ מגיש    057555203    סאבא רושדי    רושדי    סאבא    ז    1962    עספיא , עספיא        31067    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    025828955    סאבא מוניב   מ"מ ב"כ מגיש    059930727    סאבא דני    דני    סאבא    ז    1966    שד אבא חושי 172 , עספיא        31067    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059543868    מנסור ראיד    ק    סיף אלחאק   ז    1966    שד אבא חושי 107 , עספיא    0505309336    32771    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059543868    מנסור ראיד ב"כ הרשימה    059543868    מנסור ראיד    ראיד    מנסור    ז    1966    שד אבא חושי 107 , עספיא        32771    תקין 

 


0534    עספיא    חיפה    תקין    059543868    מנסור ראיד ב"כ מגיש    059543868  מנסור ראיד  ראיד    מנסור    ז    1966    שד אבא חושי 107 , עספיא        32771    תקין

 

 


0536  פקיעין -בוקייעה צפון  תקין  056246861  סויד נאיף    ץר    אלסדק ז    1960    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0545629132    31664    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    056246861    סויד נאיף  ב"כ הרשימה    025822156    סויד מגד    מגד    סויד    ז    1974    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0529271595    31664    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    056246861    סויד נאיף  מ"מ ב"כ הרשימה    056246861    סויד נאיף    נאיף    סויד    ז    1960    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0545629132    31664    תקין  

 

     
0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    027590041    ח'יר מוניר    נר    בלדי   ז    1970    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0049572181    31672    תקין

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    027590041    ח'יר מוניר  ב"כ הרשימה    027590041    ח'יר מוניר    מוניר    ח'יר    ז    1970    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)        31672    תקין

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    027590041    ח'יר מוניר מ"מ ב"כ הרשימה    035835065    ח'יר ראנדה    ראנדה    ח'יר    נ    1979    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0544672592    31672    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    023106933    סוויד סויד    ץ    אלתעאוון   ז    1967    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0509382100    31680    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    023106933    סוויד סויד    ב"כ הרשימה    054436480    סויד סלימאן    סלימאן    סויד    ז    1958    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0549990743    31680    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    023106933    סוויד סויד מ"מ ב"כ הרשימה    026229468    סויד זאכי    זאכי    סויד    ז    1973    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0507338758    31680    תקין

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    023106933    סוויד סויד  ב"כ מגיש    054436480    סויד סלימאן    סלימאן    סויד    ז    1958    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)        31680    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    023106933    סוויד סויד   מ"מ ב"כ מגיש    026229468    סויד זאכי    זאכי    סויד    ז    1973    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)        31680    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    056935505    ח'יר ג'מיל    ף    פקיעין ביתינו  ז    1961    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0525557066    31686    תקין

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    056935505    ח'יר ג'מיל  ב"כ הרשימה    058538612    ח'יר ג'מאל    ג'מאל    ח'יר    ז    1963    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0505264389    31686    תקין 

 

0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    056935505    ח'יר ג'מיל  מ"מ ב"כ הרשימה    039658281    ח'יר ואאל    ואאל    ח'יר    ז    1984    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0525557068    31686    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    055767586    אחמד ראמז    זצ    אלבוקיעה אולא   ז    1959    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)        31694    תקין 

 


0536    פקיעין )בוקייעה(    צפון    תקין    055767586    אחמד ראמז   ב"כ הרשימה    059913079    אחמד נאדיה    נאדיה    אחמד    נ    1966    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)    0542001466    31694    תקין  

 


0536    פקיעין )בוקייעה(  צפון    תקין    055767586  אחמד ראמז    מ"מ ב"כ הרשימה    059009258    עאמר אליף    אליף    עאמר    ז    1964    פקיעין (בוקייעה) , פקיעין (בוקייעה)  0545866203    31694    תקין 

 

 


0543    ראמה    צפון    תקין    055841159    לטיף שאוקי   נ    צדק ושיוויון     ז    1959    ראמה , ראמה    0524172666    29527    תקין 

 


0543    ראמה    צפון    תקין    055841159    לטיף שאוקי   ב"כ הרשימה    055191282    פראג' נזאר    נזאר    פראג'    ז    1958    ראמה , ראמה    0547880415    29527    תקין

 


0543    ראמה    צפון    תקין    055841159    לטיף שאוקי מ"מ ב"כ הרשימה   054809975   לטיף דאוד    דאוד    לטיף    ז    1958    ראמה , ראמה    0509915585    29527    תקין 

 


0543    ראמה    צפון    תקין    055841159    לטיף שאוקי  ב"כ מגיש    055191282   פראג' נזאר   נזאר    פראג'    ז    1958    ראמה , ראמה        29527    תקין        

 


8800    שפרעם    צפון    תקין    029246600    סואעד מוופק    י    שפרעם לכולם     ז    1972    שפרעם , שפרעם    0506411333    30912    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    029246600    סואעד מוופק   ב"כ מגיש    057642621    חוג'יראת דיאב    דיאב    חוג'יראת    ז    1962    שפרעם , שפרעם        30912    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    058158403    ח'אזם נאהד    רצ    אלווחדה   ז    1962    שפרעם 16 , שפרעם    0523399579    30932    תקין        

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    058158403    ח'אזם נאהד      ב"כ הרשימה    035694595    סואעד מוחמד    מוחמד    סואעד    ז    1978    שפרעם , שפרעם        30932    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    058158403    ח'אזם נאהד    ב"כ מגיש    035694595    סואעד מוחמד    מוחמד    סואעד    ז    1978    שפרעם , שפרעם        30932    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    052435914    ענבתאוי אמין    ע    אלאסאלה    ז    1953    שפרעם 5 , שפרעם        34718    לא תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    052435914    ענבתאוי אמין    ב"כ הרשימה    052435914    ענבתאוי אמין    אמין    ענבתאוי    ז    1953    שפרעם 5 , שפרעם        34718    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    052435914    ענבתאוי אמין     מ"מ ב"כ הרשימה    056278583    אבו חג'ול יונס    יונס    אבו חג'ול    ז    1960    שפרעם , שפרעם        34718    תקין        

 

 

8800   שפרעם    צפון    תקין    028233369   חוסרי ריאד    ד    אלתגמע אלוטני אלדימוקראטי-בל"ד   ז    1971    כפר לאם 1 , שפרעם  34941    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    028233369    חוסרי ריאד   ב"כ הרשימה    028349215    חדאד מוראד    מוראד    חדאד    ז    1972    שפרעם , שפרעם        34941    תקין 

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    028233369    חוסרי ריאד ב"כ מגיש    028349215    חדאד מוראד    מוראד    חדאד    ז    1972    שפרעם , שפרעם        34941    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    053752010    יאסין עורסאן    גד    השיתוף והתגמול  ז    1955    שפרעם , שפרעם  35031    תקין        

 

 

8800   שפרעם    צפון    תקין    053752010    יאסין עורסאן ב"כ הרשימה    301415543    יאסין נור    נור    יאסין    ז    1987    שפרעם , שפרעם        35031    תקין        

 

 

8800    שפרעם    צפון    תקין    053752010    יאסין עורסאן   מ"מ ב"כ הרשימה    035826627    יאסין הזאר    הזאר    יאסין    נ    1981    שפרעם , שפרעם        35031    תקין        

 

 

תגובות

מומלצים

\