חברי המועצה הם המחוקק והמאשר

צו הארנונה של הרשות המקומית לשנת 2023, לכל רשות מקומית יש צו ארנונה המובא לאישור מליאת מועצת העיר או הכפר מדי שנה ושנה , צו זה קובע את הסיווגים ואת התעריפים לפיהם יחויבו הנכסים בתחום המועצה או העיר.

19.06.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
חברי המועצה הם המחוקק והמאשר

להמחשה

 

המועצה מתוקף סמכותה על פי חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 1992 היא מחליטה להטיל בתחום שיפוט המועצה ארנונה כללית על נכסים לשנה מסוימת שתשולם על ידי המחזיקים ותקבע בהתאם לסיווגים וההגדרות כפי שיוחלט עליהם על ידי מליאת המועצה ובהתאם להוראות החקיקה והפסיקה הרלוונטית .

 

לכן הסמכות בהטלת הארנונה בכל מועצה או עיר היא בידי מליאת המועצה, קרי חברי המועצה שהם הגוף המחוקק ברשות בהצבעת רוב . עד סוף חודש יוני המועצה חייבת להצביע על צו הארנונה החדש לשנת 2023 .

 

הרשות המקומית יכולה להעלות את המיסים וגם היא יכולה להוריד את המיסים המוטלים על האזרחים, במיוחד אחרי שנות קורונה וסגרים ומצב כלכלי קשה לאנשים ולעסקים, צריך קצת התחשבות במצב הזה, בישיבה הקרובה של המועצה המקומית דלית אל כרמל לפני סוף החודש הזה, המליאה הייתה אמורה להצביע על הצו החדש שכולל העלאה אוטומטית  של 1.37% על שעורי הארנונה לשנת 2022 להלן :

 

ארנונה מגורים : שנת 2022 הייתה 38.76 ₪   למ"ר

 

שנת 2023 תהיה 39.29 כולל תוספת של 1.37%

 

משרדים,מסחר ,ושירותיםשנת 2021 הייתה 79.61 ₪ למ"ר

 

שנת 2022 תהיה 80.70 ₪ כולל תוספת של 1.37%

 

לפי המצב הסוציואקונומי של תושבי דלית אל כרמל שהוא בדרגה הנמוכה 4 היה צריך שהתעריפים יהיו בתעריף המינימום שבארץ לפי משרד הפנים  והוא להלן :

 

מגורים : 37.38 ₪ למ"ר

 

משרדים,מסחר ושירותים :73.39 ₪ למ"ר

 

עוד בנושאדאלית אל כרמל תיירות תרבות ומצוקה כלכלית

 

להלן הצו:

 

פורטל הכרמל

תגובות

3. סלים לפני 16 ימים
בית אבות
2. תושב לפני 16 ימים
טוב שהאזרח ידע את החוק
1. מריומה לפני 16 ימים
רפיק ממזער נזק הפדיחה כביכול

מומלצים