יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות יום שבתון

הפיקוח על הבנקים דניאל חחיאשוילי פרסם היום מכתב פיקוח בנושא "יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות, לכבוד התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות בעקבות הוראות החוק לפיהן יום ט"ז בחשון התשפ"ד' 31 באוקטובר 2023 יוגדר כיום שבתון"

28.09.2023 מאת: פורטל הכרמל והצפון
יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות יום שבתון

תמונה להמחשה צילום פורטל הכרמל והצפון

 

לכבוד התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי הנדון: יום הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות בעקבות הוראות החוק לפיהן יום ט"ז בחשון התשפ"ד' 31 באוקטובר 2023 יוגדר כיום שבתון בתחומן של המועצות האזוריות, העיריות והמועצות המקומיות שבהן נערכות הבחירות, ברצוני להבהיר כי יום זה לא יחשב כיום עסקים בנקאי.

 

 

בישובים בהם לא נערכות בחירות, הסניפים יסגרו באופן זמני.

 

 

בכבוד רב,

דניאל חחיאשוילי המפקח על הבנקים

 

 

תגובות

מומלצים

\