שיעור העדכון השנתי בארנונה לשנת 2023 עומד על 1.37%

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון השנתי בארנונה לשנת 2023 אשר עומד על 1.37%, והינו נמוך משיעור העדכון משנת 2022 שהיה 1.9%, שיעור העדכון קבוע בחוק ההסדרים ואינו נתון לשיקול דעת של שרת הפנים.

23.05.2022 מאת: פורטל הכרמל והצפון
שיעור העדכון השנתי בארנונה לשנת 2023 עומד על 1.37%

 

לרשויות ניתנת האפשרות להגיש בקשה לאישור חריג משיעור העדכון שנקבע, הבקשה מועברת לשיקול דעתם של שרי הפנים והאוצר.

 

ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

 

בהתאם לחוק, משרד הפנים איננו אחראי על גביית מיסי ארנונה. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס.

 

הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק, בנוסף לרשות המקומית הסמכות לפרישת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה.

 

רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים

 

1. מהי ארנונה?  2. הנחות בארנונה  3. מועדים לתשלום ארנונה  4. קבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור  5. פניות לרשות המקומית בנושאי ארנונה  6. הגשת השגה על חשבון הארנונה  7. זכאות ועד מקומי להטלת ארנונה  8. צו המיסים  9. שיעור עדכון שנתי של תעריפי הארנונה  10. אישור חריג להטלת ארנונה  11. תעריפי מינימום ומקסימום לסווגים השונים  12. ריכוז החלטות ומידע לציבור  13. בקשות הרשויות המקומיות לאישורים חריגים בארנונה לשנת 2022 . 14 בקשות הרשויות המקומיות לאישורים חריגים בארנונה לשנת 2021.  15 . תוספת ארנונה  16. השוואת תעריפי הארנונה.

 

 שיעור עדכון שנתי של תעריפי הארנונה שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה לשנת 2023 על פי סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992 שיעור העדכון לשנת 2023 נקבע בהתאם לנוסחה הבאה:

 

סה"כ שיעור העדכון  לשנת 2023  1.37%  = (0.61%-) + 1.98%

 

מדד המחירים לצרכן (בסיס 1951)
מדד ידוע 20.05.2021 34,347,301.23
מדד ידוע 20.05.2022 35,708,938.5
אחוז השינוי 3.96%
מחצית אחוז השינוי 1.98%

 

מדד השכר הציבורי
מדד ידוע 20.05.2021 10,623
מדד ידוע 20.05.2022 10,494
אחוז השינוי -1.22%
מחצית אחוז השינוי

-0.61%

 

 

 

 

 

 

שיעורי העדכון בשנים 2007-2023

 

שנה שיעור העדכון
2023 1.37%
2022 1.92%
2021 1.10%
2020 2.58%
2019 0.32%
2018 2.18%
2017 1.77%
2016 1.27%
*2015 0.75%
2014 3.36%
2013 2.3%
2012 3.1%
2011 1.4%
2010 1.63%
2009 4.57%
2008 0
2007

2.73%

 

נקבע בהוראת שעה בשל תיקון החקיקה להקדמת לוחות הזמנים.

 

תגובות

מומלצים

\