מאבק האדמות

הפלישה לשטח הציבורי בדליה צעירה
סמיר והבה:
נדחתה עתירתו של זכי כמאל בעניין הכביש מהמתנ
בעל הקרקע יהיה רשאי לדרוש מהוועדה המקומית לערוך את שומת ההשבחה