מאבק האדמות

הישג לשייך טריף ורפיק חלבי בסוגיית סלמאן
המשטרה תודיע לראשי המועצות בדליה ועוספיה על הריסת בתים
נחושים במאבק נגד תכניות הבניה המאיימות על השטחים הירוקים
השתיקה הרועמת של דליה ועוספיה
חוק קמיניץ מכה ראשונה בעוספיה
הועדה הבין משרדית לא משתפת את הכפרים הדרוזים בעניין שדה התעופה
הפלישה לשטח הציבורי בדליה צעירה
סמיר והבה: